Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
86 599 € 80 357 € 56 634 € 54 290 € 222 545 € 195 267 € 168 143 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 944 € 3 084 € 4 643 € 6 267 € 7 891 € 3 473 € 24 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 944 € 3 084 € 4 643 € 6 267 € 7 891 € 3 473 € 24 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 944€ 3 084€ 4 643€ 6 267€ 7 891€ 3 473€ 24€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
84 655 € 77 273 € 51 991 € 48 023 € 214 654 € 191 794 € 168 119 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
72 € 91 € 38 € 45 €
032
B.I.1
Materiál
72€ 91€ 38€ 45€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
83 234 € 3 807 € 7 086 € 10 572 € 135 802 € 129 592 € 62 836 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 987€ 3 807€ 3 492€ 3 904€ 9 501€ 5 818€ 9 966€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
67 500€ 4 761€ 124 800€ 121 946€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
747€ 3 594€ 1 907€ 1 501€ 1 828€ 52 870€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 421 € 73 394 € 44 814 € 37 451 € 78 814 € 62 157 € 105 283 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 421€ 1 683€ 340€ 555€ 713€ 851€ 1 008€
057
B.IV.2
Účty v bankách
71 711€ 44 474€ 36 896€ 78 101€ 61 306€ 104 275€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
86 599 € 80 357 € 56 634 € 54 290 € 222 545 € 195 267 € 168 143 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
68 471 € 54 677 € 38 514 € 30 095 € 197 157 € 169 820 € 151 603 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
43 677 € 27 514 € 19 095 € 157 € 158 820 € 140 603 € 123 023 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 677€ 27 514€ 19 095€ 157€ 158 820€ 140 603€ 123 023€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
13 794 € 16 163 € 8 419 € 18 938 € 27 337 € 18 217 € 17 580 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 058 € 25 610 € 18 050 € 24 090 € 25 318 € 25 377 € 16 470 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 477 € 1 196 € 1 188 € 1 177 € 1 000 € 1 146 € 1 122 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 477€ 1 196€ 1 188€ 1 177€ 1 000€ 1 146€ 1 122€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
16 581 € 24 414 € 16 862 € 22 913 € 24 318 € 24 231 € 15 348 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 117€ 17 709€ 14 888€ 12 528€ 21 110€ 23 713€ 14 156€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
832€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 129€ 463€ 463€ 580€ 183€ 161€ 161€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
778€ 316€ 316€ 7 192€ 126€ 112€ 112€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 557€ 5 926€ 1 195€ 2 613€ 2 899€ 245€ 87€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
70 € 70 € 70 € 105 € 70 € 70 € 70 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
35€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
70€ 70€ 70€ 70€ 70€ 70€ 70€