Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
335 370 € 395 935 € 395 936 € 394 212 € 338 312 € 306 346 € 332 295 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
335 370€ 395 935€ 395 936€ 394 212€ 338 312€ 306 346€ 332 295€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
291 303 € 352 332 € 355 941 € 356 489 € 302 755 € 280 534 € 304 419 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 008€ 3 366€ 4 300€ 4 188€ 3 939€ 3 332€ 3 229€
10
B.2
Služby
289 295€ 348 966€ 351 641€ 352 301€ 298 816€ 277 202€ 301 190€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
44 067 € 43 603 € 39 995 € 37 723 € 35 557 € 25 812 € 27 876 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
25 259 € 21 184 € 27 418 € 15 360 € 3 569 € 3 732 € 4 594 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 720€ 16 320€ 20 820€ 11 920€ 2 640€ 2 760€ 3 381€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 539€ 4 864€ 6 598€ 3 440€ 929€ 972€ 1 190€
16
C.4
Sociálne náklady
23€
17
D
Dane a poplatky
108€ 110€ 108€ 108€ 108€ 108€ 174€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 440€ 1 559€ 1 624€ 1 624€ 1 033€ 253€ 95€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
200€ 1€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18€ 19€ 35€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
17 460 € 20 732 € 10 827 € 20 596 € 30 847 € 21 719 € 23 016 €
38
X.
Výnosové úroky
142€ 4 767€ 4 806€ 1 956€ 50€
39
N
Nákladové úroky
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
585€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
767€ 196€ 193€ 339€ 322€ 320€ 324€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-40 € -196 € -193 € 4 428 € 4 484 € 1 636 € -274 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
17 420 € 20 536 € 10 634 € 25 024 € 35 331 € 23 355 € 22 742 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 626 € 4 373 € 2 215 € 6 086 € 7 994 € 5 138 € 5 162 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 626€ 4 373€ 2 215€ 6 086€ 7 994€ 5 138€ 5 162€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
13 794 € 16 163 € 8 419 € 18 938 € 27 337 € 18 217 € 17 580 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
17 420 € 20 536 € 10 634 € 25 024 € 35 331 € 23 355 € 22 742 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
13 794 € 16 163 € 8 419 € 18 938 € 27 337 € 18 217 € 17 580 €