Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.07.2010
30.06.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 028 896 € 15 386 890 € 14 453 405 € 12 898 865 € 10 273 772 € 10 423 627 € 10 395 383 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 370 327 € 4 516 746 € 4 848 459 € 4 247 313 € 5 377 187 € 5 527 391 € 2 710 522 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 335 € 720 € 4 737 € 16 107 €
005
A.I.2
Software
10 335€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 737€ 16 107€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
720€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 359 992 € 4 516 026 € 4 848 459 € 4 247 313 € 5 372 450 € 5 511 284 € 2 710 522 €
012
A.II.1
Pozemky
778 842€ 778 842€ 778 842€ 778 842€ 778 842€ 778 842€ 778 842€
013
A.II.2
Stavby
2 216 369€ 2 204 903€ 2 285 090€ 2 365 277€ 2 445 463€ 2 516 523€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 361 661€ 1 483 676€ 1 777 527€ 1 090 707€ 1 378 985€ 1 942 419€ 626 540€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 336€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 120€ 48 605€ 7 000€ 12 487€ 769 160€ 273 500€ 1 293 804€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 385 354 € 10 692 930 € 9 565 419 € 8 636 085 € 4 859 236 € 4 864 790 € 7 677 550 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
593 505 € 1 318 370 € 1 349 137 € 2 717 221 € 1 739 845 € 751 248 € 1 138 436 €
032
B.I.1
Materiál
7 147€ 5 837€ 2 125€ 2 047€ 2 754€ 2 757€ 1 886€
036
B.I.5
Tovar
586 358€ 1 312 533€ 1 347 012€ 2 715 174€ 1 737 091€ 748 491€ 1 136 550€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
77 036 € 57 054 € 82 832 € 53 189 € 24 508 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
77 036€ 57 054€ 82 832€ 53 189€ 24 508€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 565 089 € 4 726 527 € 3 779 011 € 1 623 908 € 1 197 632 € 2 215 761 € 3 514 671 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 520 833€ 4 684 332€ 3 737 484€ 1 582 678€ 1 182 939€ 2 113 916€ 3 491 986€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
83 156€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
44 256€ 42 195€ 41 527€ 41 230€ 14 693€ 18 689€ 22 685€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 149 724 € 4 590 979 € 4 354 439 € 4 241 767 € 1 921 759 € 1 897 781 € 2 999 935 €
056
B.IV.1
Peniaze
649€ 3 541€ 6 201€ 191€ 32 936€ 46 294€ 35 230€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 149 075€ 4 587 438€ 4 348 238€ 4 241 576€ 1 888 823€ 1 851 487€ 2 964 705€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
273 215 € 177 214 € 39 527 € 15 467 € 37 349 € 31 446 € 7 311 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
22 728€ 37 685€ 485€ 8 348€ 405€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
248 777€ 137 337€ 30 872€ 15 467€ 29 001€ 31 041€ 6 783€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 710€ 2 192€ 8 170€ 528€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 028 896 € 15 386 890 € 14 453 405 € 12 898 865 € 10 273 772 € 10 423 627 € 10 395 383 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 792 058 € 7 896 775 € 8 746 247 € 7 784 373 € 6 936 674 € 6 274 426 € 6 024 201 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 889 472 € 6 838 944 € 7 777 070 € 6 929 371 € 6 267 122 € 6 016 899 € 5 587 991 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 889 472€ 6 838 944€ 7 777 070€ 6 929 371€ 6 267 122€ 6 016 899€ 5 587 991€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
895 283 € 1 050 528 € 961 874 € 847 699 € 662 249 € 250 224 € 428 907 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 236 838 € 7 490 115 € 5 707 158 € 5 114 492 € 3 337 098 € 4 149 388 € 4 371 182 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
463 716 € 403 886 € 409 811 € 280 289 € 151 158 € 143 205 € 195 590 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
55 617€ 52 217€ 48 068€ 40 160€ 61 907€ 57 491€ 60 590€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
408 099€ 351 669€ 361 743€ 240 129€ 89 251€ 85 714€ 135 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
38 311 € 22 957 € 15 764 € 5 993 € 16 021 € 10 702 € 6 813 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
38 311€ 22 957€ 15 764€ 5 993€ 9 607€ 10 175€ 6 813€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 414€ 527€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 734 811 € 7 063 272 € 5 281 583 € 4 828 210 € 3 169 919 € 3 995 481 € 4 168 779 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 069 668€ 5 939 291€ 4 317 952€ 4 194 412€ 2 701 112€ 3 470 341€ 3 608 957€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
538€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
182 789€ 157 355€ 127 394€ 117 646€ 121 105€ 110 275€ 108 440€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
111 086€ 97 847€ 80 847€ 64 124€ 61 000€ 54 986€ 51 215€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
371 268€ 867 451€ 752 364€ 451 681€ 285 216€ 359 106€ 399 376€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 328€ 3 026€ 347€ 1 486€ 773€ 253€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
-187 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-187€