Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01.07.2012
30.06.2013
01.07.2010
30.06.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
30 731 895€ 26 855 889€ 24 664 067€ 23 033 263€ 21 837 924€ 18 945 470€ 16 289 687€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 608 067€ 22 370 653€ 20 619 148€ 19 489 510€ 18 717 323€ 16 400 932€ 13 613 629€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 123 828 € 4 485 236 € 4 044 919 € 3 543 753 € 3 120 601 € 2 544 538 € 2 676 058 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 228 545 € 2 020 517 € 1 802 384 € 1 712 722 € 1 512 005 € 1 269 853 € 1 329 628 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 228 545€ 2 020 517€ 1 802 384€ 1 712 722€ 1 512 005€ 1 269 853€ 1 329 628€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 831 696 € 2 521 707 € 2 229 915 € 1 923 445 € 1 685 174 € 1 584 387 € 1 694 248 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
328 683€ 291 650€ 245 556€ 241 345€ 244 818€ 243 469€ 202 826€
10
B.2
Služby
2 502 033€ 2 230 016€ 1 986 750€ 1 676 885€ 1 437 321€ 1 340 918€ 1 491 422€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 520 677 € 3 984 046 € 3 617 388 € 3 333 030 € 2 947 432 € 2 230 004 € 2 311 438 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 766 135 € 2 147 449 € 1 863 569 € 1 868 503 € 1 637 624 € 1 474 889 € 1 453 019 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 991 748€ 1 358 737€ 1 168 454€ 1 113 281€ 1 241 987€ 1 109 372€ 1 110 857€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
78 960€ 219 646€ 222 113€ 330 105€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
643 714€ 530 075€ 436 833€ 402 893€ 370 505€ 342 779€ 322 445€
16
C.4
Sociálne náklady
51 713€ 38 991€ 36 169€ 22 224€ 25 132€ 22 738€ 19 717€
17
D
Dane a poplatky
17 720€ 18 723€ 17 366€ 14 657€ 16 726€ 19 097€ 20 339€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
574 358€ 525 601€ 435 999€ 485 866€ 519 835€ 394 891€ 231 298€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
305 737€ 464 216€ 267 907€ 1 190 067€ 791 750€ 12 333€ 30 267€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
220 301€ 338 370€ 181 650€ 992 881€ 686 870€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
223€ 198€ 4 455€ 137€ 10 435€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
92 163€ 23 895€ 157 781€ 18 002€ 30 959€ 9 916€ 17 800€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 834€ 1 267€ 231 686€ 28 982€ 9 872€ -33 146€ 48 587€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 251 229 € 1 440 524 € 1 312 608 € 1 145 755 € 899 214 € 396 385 € 595 827 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 12€ 319€ 254€ 257€ 290€
40
XI.
Kurzové zisky
284€ 68€ 7€ 24 720€ 1€ 37€
41
O
Kurzové straty
115€ 329€ 194€ 30€ 980€ 3 100€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 258€ 1 743€ 60€ 150€ 259€ 167€ 339€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
52 652€ 46 062€ 40 990€ 36 420€ 41 081€ 38 329€ 49 506€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-51 508 € -44 362 € -41 044 € -35 974 € -16 828 € -41 004 € -48 840 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 199 721 € 1 396 162 € 1 271 564 € 1 109 781 € 882 386 € 355 381 € 546 987 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
304 438 € 345 634 € 309 690 € 262 082 € 220 137 € 105 157 € 118 080 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
324 419€ 319 857€ 339 333€ 321 684€ 214 250€ 80 122€ 145 697€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-19 981€ 25 777€ -29 643€ -59 602€ 5 887€ 25 035€ -27 617€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
895 283 € 1 050 528 € 961 874 € 847 699 € 662 249 € 250 224 € 428 907 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 199 721 € 1 396 162 € 1 271 564 € 1 109 781 € 882 386 € 355 381 € 546 987 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
895 283 € 1 050 528 € 961 874 € 847 699 € 662 249 € 250 224 € 428 907 €