Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
32 960 439€ 28 876 407€ 26 466 451€ 24 745 985€ 23 349 929€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
33 358 340 € 29 364 517 € 26 892 139 € 25 954 054 € 24 172 638 € 20 237 572 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
30 731 895€ 26 855 889€ 24 664 067€ 23 033 263€ 21 837 924€ 18 945 470€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 228 545€ 2 020 517€ 1 802 384€ 1 712 722€ 1 512 005€ 1 269 853€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
305 737€ 464 216€ 267 907€ 1 190 067€ 791 750€ 12 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
92 163€ 23 895€ 157 781€ 18 002€ 30 959€ 9 916€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
32 107 111 € 27 923 993 € 25 579 531 € 24 808 299 € 23 273 424 € 19 841 187 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 608 067€ 22 370 653€ 20 619 148€ 19 489 510€ 18 717 323€ 16 408 247€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
328 683€ 291 650€ 245 556€ 241 345€ 244 818€ 243 469€
13
C.
Opravné položky k zásobám
980€ 41€ -2 391€ 5 215€ 3 035€ -7 315€
14
D.
Služby
2 502 033€ 2 230 016€ 1 986 750€ 1 676 885€ 1 437 321€ 1 340 918€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 766 135 € 2 147 449 € 1 863 569 € 1 868 503 € 1 637 624 € 1 474 889 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 991 748€ 1 358 737€ 1 168 454€ 1 113 281€ 1 241 987€ 1 109 372€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
78 960€ 219 646€ 222 113€ 330 105€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
643 714€ 530 075€ 436 833€ 402 893€ 370 505€ 342 779€
19
E.4.
Sociálne náklady
51 713€ 38 991€ 36 169€ 22 224€ 25 132€ 22 738€
20
F.
Dane a poplatky
17 720€ 18 723€ 17 366€ 14 657€ 16 726€ 19 097€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
574 358€ 525 601€ 435 999€ 485 866€ 519 835€ 394 891€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
574 358€ 525 601€ 435 999€ 485 866€ 519 835€ 394 891€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
220 301€ 338 370€ 181 650€ 992 881€ 686 870€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
223€ 198€ 4 455€ 137€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 834€ 1 267€ 231 686€ 28 982€ 9 872€ -33 146€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 251 229 € 1 440 524 € 1 312 608 € 1 145 755 € 899 214 € 396 385 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
4 520 677 € 3 984 046 € 3 617 388 € 3 333 030 € 2 947 432 € 2 230 004 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 259 € 2 029 € 140 € 476 € 25 233 € 425 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 12 € 319 € 254 € 257 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 12€ 319€ 254€ 257€
42
XII.
Kurzové zisky
284€ 68€ 7€ 24 720€ 1€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 258€ 1 743€ 60€ 150€ 259€ 167€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
52 767 € 46 391 € 41 184 € 36 450 € 42 061 € 41 429 €
52
O.
Kurzové straty
115€ 329€ 194€ 30€ 980€ 3 100€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
52 652€ 46 062€ 40 990€ 36 420€ 41 081€ 38 329€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-51 508 € -44 362 € -41 044 € -35 974 € -16 828 € -41 004 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 199 721 € 1 396 162 € 1 271 564 € 1 109 781 € 882 386 € 355 381 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
304 438 € 345 634 € 309 690 € 262 082 € 220 137 € 105 157 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
324 419€ 319 857€ 339 333€ 321 684€ 214 250€ 80 122€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-19 981€ 25 777€ -29 643€ -59 602€ 5 887€ 25 035€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
895 283 € 1 050 528 € 961 874 € 847 699 € 662 249 € 250 224 €