Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

 • Názov U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • IČO 36199222
 • DIČ 2020052837
 • IČ DPH SK7020000119 podľa §4b
 • Sídlo Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice
 • Dátum vzniku 20. júna 2000, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 11711/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 839 356 636 € / splatené 839 356 636 €
  Podľa účtovnej závierky: 839 357 000 €
 • Historický názov U.S. Steel Košice, s.r.o.
  (platné do 17. mája 2001 )
  STEEL Košice s.r.o.
  (platné do 14. decembra 2000 )
  STEEL Košice, s.r.o.
  (platné do 1. augusta 2000 )
 • Historické sídlo Vstupný areál VSŽ , 044 54 Košice
  (platné do 17. mája 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba a predaj: koks, surové železo, oceľové plechy, plechy pre elektroniku, pásová oceľ, štrkopiesky a drvná hmota, výrobky z dechtu, priemyselné hnojivá, pitná a úžitková voda, chemické činidlá, drobné kovové obaly, kovové trubky, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, technické plyny 20.6.2000
veľkoobchod a maloobchod: železná ruda, energetické palivá, hutnícke, železiarenské, strojárenské a keramické výrobky, technológie a technologické celky, kovy a kovové rudy, stroje pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, surové železo, oceľ, valcované plechy, kovové výrobky, kovové konštrukcie, rúry, vykurovacie inštalatérske telesá, ventilačné zariadenia, kovové odliatky, koks a koksochemické výrobky, žiaruvzdorný materiál, žiaruvzdorné hmoty a stavivá, stroje a zariadenia, rudy, uhlie, farebné kovy a ich zliatiny, legovacie prísady, suroviny pre výrobu magnezitodolomitových šamotových stavív a špeciálnu keramiku, špeciálna keramika, kazivec, piesky, cement, vápno, oceliarska vysokopecná hmota, liace prášky, tepelnoizolačné výrobky, iontomeničové hmoty, výrobky z plastov a dreva, plasty, guma, sklo, drahé kovy, meď, zinok, cín, farebné kovy, chemikálie a plyny /okrem jedov a žieravín/, smola, magnezit, laky, oleje, mazivá, hydraulické zariadenia a prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, pohonné hmoty, prostriedky požiarnej ochrany, motorové vozidlá, prostriedky na dopravu, nádrže na pohonné hmoty, obalové materiály, kladkostroje, pracovné a oporné valce, elektrické motory, elektrotechnické prístroje a zariadenia, lepidlá, grafitové topné tyče, materiály pre výrobu a kompletizáciu vyhrievacích telies, predmety postupnej spotreby jednoúčelových kusových investícií, náhradné diely, drobné kovové súčiastky, priemyselné chemikálie /okrem jedov a žieravín/, náradie a ochranné pomôcky, záznamové média, periférie k čítacím strojom na optické a opticko-magnetické disky, spotrebná elektronika, prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prijímače, nábytok, svietidlá, motocykle, elektrotechnický tovar, saponáty, sklo, porcelán, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, kotly 20.6.2000
organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov 20.6.2000
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov, bezpečnosti práce, vedecko-technických informácií 20.6.2000
prenájom hnuteľného majetku 20.6.2000
prenájom nehnuteľností 20.6.2000
prenájom dopravných prostriedkov 20.6.2000
prenájom garáží a parkovacích miest 20.6.2000
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov 20.6.2000
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel 20.6.2000
prenájom strojov, prístrojov, technických a elektronických zariadení 20.6.2000
prenájom telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 20.6.2000
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov 20.6.2000
prevádzkovanie vodných nádrží Bukovec, Čaňa, Sokoľany a vodojemu pitnej vody 20.6.2000
rozvod týchto foriem energií: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca a cirkulačná voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda 20.6.2000
servis športového náradia 20.6.2000
skladovanie a preklad nákladov 20.6.2000
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače 20.6.2000
sprostredkovanie dopravy 20.6.2000
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 20.6.2000
sprostredkovateľská činnosť 20.6.2000
tvarovanie za studena 20.6.2000
vydavateľská činnosť 20.6.2000
reklamná a propagačná činnosť 20.6.2000
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied 20.6.2000
výskum trhu a verejnej mienky 20.6.2000
konzultačné a poradenské služby pri výbere, vývoji a implementácii informačných systémov 20.6.2000
leasing spojený s financovaním 20.6.2000
predaj na trhoch a výstavách 20.6.2000
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe 20.6.2000
mikrosnímkovanie a rozmnožovanie výkresovej dokumentácie 20.6.2000
horizontálne a vertikálne dopravné značenie 20.6.2000
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov 20.6.2000
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu 20.6.2000
čistenie budov a upratovacie práce 20.6.2000
umývanie motorových vozidiel 20.6.2000
píliarska výroba 20.6.2000
maliarske, natieračské a sklenárske práce 20.6.2000
dodávky a poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 20.6.2000
faktoring a forfaiting 20.6.2000
inžinierska činnosť 20.6.2000
veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske stroje, transportné a manipulačné zariadenia, tlakové a vstrekovacie lisy, výrobky chemického /okrem jedov a žieravín/, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, publikácie, periodická a neperiodická tlač, kancelárske stroje a zariadenia, kancelárska a výpočtová technika, výrobky elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobky polygrafickej výroby, celulóza, papier 20.6.2000
výroba a predaj: magnetické obvody a rúry 1.8.2000
veľkoobchod a maloobchod: výkovky, výlisky, priemyselné nože, drobné kovové súčiastky jednoúčelové, kumulované a elektro pre výrobnú a náhradnú spotrebu, vápenec, dolomitický prášok, tuky, brúsne kotúče, karbid vápnika, čpavok, viazacie prostriedky, príslušenstvo k radiátorom, koncové telekomunikačné zariadenia / telefóny, faxy, ústredne, sekretárske zariadenia, modemy / a ich príslušenstvo, rozhlasové zariadenia, zariadenia jednotného času, rádiostanice a mobilné telefóny a ich príslušenstvo, dispečerské zariadenia, priemyslová televízia, elektrické vrátniky, cukrovinky, pochutiny, drogériový tovar, výrobky z tabaku a fajčiarsky tovar 1.8.2000
odvod odpadových vôd 1.8.2000
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 1.8.2000
inštalovanie a oprava elektrickej požiarnej signalizácie 1.8.2000
prevádzkovanie mobilných zdvíhacích zariadení /autožeriavov/ 1.8.2000
odlievanie kovov /zlievárenstvo/ 1.8.2000
zušľachťovanie kovov 1.8.2000
výroba kovových konštrukcií a ich častí 1.8.2000
výroba kovových prefabrikátov pre stavby 1.8.2000
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 1.8.2000
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 1.8.2000
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov: prášková metalurgia 1.8.2000
povrchová úprava kovov 1.8.2000
frézovanie a sústruženie kovov 1.8.2000
výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru 1.8.2000
stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 1.8.2000
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 1.8.2000
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia 1.8.2000
výroba motorových vozidiel a ich motorov, karosérií, dielov a prístrojov motorových vozidiel, prívesov a návesov 1.8.2000
projektovanie elektrických zariadení 1.8.2000
vykonávanie chemických analýz a skúšok 1.8.2000
vykonávanie špeciálnych testov a analýz 1.8.2000
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 1.8.2000
geodetické a kartografické práce 1.8.2000
činnosť colného deklaranta 1.8.2000
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 1.8.2000
navrhovanie technológie opráv, zariadení a zvyšovania životnosti strojných dielcov technologických zariadení 1.8.2000
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 1.8.2000
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 1.8.2000
automatizované spracovanie dát 1.8.2000
služby súvisiace s činnosťou databánk 1.8.2000
vedenie účtovníctva 1.8.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 1.8.2000
činnosť účtovných poradcov 1.8.2000
podnikateľské poradenstvo 1.8.2000
marketing a management 1.8.2000
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti personálnej, normotvornej, mzdovej, motivačnej a ekológie odpadov 1.8.2000
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ 1.8.2000
prekladateľské a tlmočnícke služby 1.8.2000
činnosť knižnice 1.8.2000
činnosť spravodajských tlačových kancelárií 1.8.2000
technik požiarnej ochrany 1.8.2000
špecialista požiarnej ochrany 1.8.2000
revízie hasiacich prístrojov 1.8.2000
ozvučovanie priestorov 1.8.2000
poskytovanie služieb v oblasti rozvoja dokumentových a faktových systémov, rozvoja informačných technológií a systémov, vedecko-technických informácií 1.8.2000
služby verejných nosičov a poslov 1.8.2000
zasielateľstvo 1.8.2000
činnosť autorizovaných geodetov a kartografov 28.9.2000
defektoskopia - kontrola Rtg., ultrazvukom, kapilárne a magnetické metódy /neúradné meranie/ 16.2.2015
vymáhanie pohľadávok 15.11.2000
prevádzkovanie rádioizotopového pracoviska na vykonávanie opravárenskej činnosti meracích zariadení s uzavretými zrdojmi ionizujúceho žiarenia, skladovanie uzavretých zdrojov ionizujúceho žiarenia 1.2.2001
prevádzkovanie železničnej dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe 1.2.2001
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení 17.5.2001
kalibrácia meradiel 17.5.2001
vypracovanie technických štúdií, analýz, zámerov 17.5.2001
poradenská, expertízna a koordinačná činnosť v odbore zvárania a povrchového inžinierstva 17.5.2001
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie 17.5.2001
revízie elektrickej požiarnej signalizácie 10.1.2002
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby 13.5.2003
správa registratúry 23.5.2003
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 23.5.2003
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 23.5.2003
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 23.5.2003
výkon činnosti stavebného dozoru 23.5.2003
výkon činnosti stavbyvedúceho 23.5.2003
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 20.10.2003
pohostinská činnosť 20.10.2003
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 20.10.2003
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 20.10.2003
prenájom a požičiavanie športových potrieb 20.10.2003
školiaca činnosť v oblasti zvárania 16.3.2004
servis dýchacej techniky - dýchacích masiek 16.3.2004
plynárenstvo 15.9.2006
elektroenergetika 15.9.2006
bezpečnostnotechnická služba 7.2.2008
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 7.2.2008
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na opravy tlakových nádob
02.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na obsluhu tlakových nádob
03.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom
03.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom
03.4 - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
9.8.2011
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- 04.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
- 04.3 - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
9.8.2011
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií 19.7.2008
výroba komunikačných zariadení spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskej techniky 19.7.2008
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 19.7.2008
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení 19.7.2008
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 19.7.2008
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu:
Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v položkách 2.1.5 až 2.1.7
Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajového a cestného vozidla staticky
a) cestné vozidlo
b) koľajové vozidlo
Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C a D pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav
Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2
Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace
Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0,5; 1 a 2
2.3.2021
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E1,E2,E6,E6a,E7,E11,E13 27.5.2015
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a inšpekcie mostom podobných dráhových konštrukcií:
A.Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.9
B. Vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.15
C. Inšpekcie - prehliadky oceľových konštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12 v rozsahu nedeštruktívnej kontroly oceľovej konštrukcie uvedených zdvíhacích zariadení
27.5.2015
zváranie dráhových voziel - zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí 27.5.2015
zváranie koľajníc na dráhach technológiou RAILTECH INTERNATIONAL metódou PLA 25, PLA 68 (Aluminotermické zváranie) 27.5.2015
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 1.6.2015
rozvod tepla 11.10.2017
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 12.1.2018
vykonávanie činností autorizovaného stavebného inžiniera 20.4.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 19.9.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 19.9.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 19.9.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 19.9.2018
montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov 19.9.2018
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 19.9.2018
výroba chladiarenských zariadení 19.9.2018
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 19.9.2018
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 19.9.2018
činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení 19.9.2018
výroba a hutnícke spracovanie kovov 19.9.2018
opravy pracovných strojov 3.10.2018
zámočníctvo 3.10.2018
klampiarstvo 3.10.2018
izolatérstvo 3.10.2018
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení 3.10.2018
inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov 3.10.2018
kontrola úniku fluoróvaných skleníkových plynov zo zariadení 3.10.2018
zhodnotenie fluoróvaných skleníkových plynov 3.10.2018
zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s opadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov 3.10.2018
uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh 3.10.2018
diagnostika a opravy cestných motorých vozidiel 3.10.2018
prevádzkovanie čistiarne a práčovne 19.12.2019
dizajnérske činnosti 19.12.2019
odevná výroba 19.12.2019
kuriérske služby 19.12.2019
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 19.12.2019
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 19.12.2019
skladovanie a pomocné činnosti v doprave 7.9.2020
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 7.9.2020
výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov 2.1.2023
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 2.1.2023
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 2.1.2023
výroba tepla 2.1.2023
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 6. 2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
2. Zmena spoločenskej zmluvy Notárskou zápisnicou č. N 169/2000, Nz 168/2000 zo dňa 17.7.2000.
3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17. 7. 2000.
Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice a rozhodnutia spoločníka zo dňa 17. 7. 2000 v zmysle notárskych zápisníc Nz 423/2000, Nz 424/2000 preberá ku dňu 1. 8. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ OCEĽ a.s. Košice, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca do základného imania spoločnosti.
4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 7.8.2000 vo forme notárskej zápisnice N 188/2000, Nz 188/2000.
5. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.8.2000 a dňa 31.8.2000.
6. Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. Nz 503/2000 (opravná doložka Nz 503 - 1/2000 zo dňa 28.9.2000) zo dňa 20.9.2000.
7. Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. Nz 539/2000 zo dňa 11. 10. 2000.
8. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 539/2000 zo dňa 11.10.2000.
9. Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ U.S.STEEL, s.r.o. zo dňa 12. 10. 2000 a rozhodnutia spoločníka zo dňa 12. 10. 2000 v zmysle notárskej zápisnice Nz 545/2000 preberá ku dňu 1. 12. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ U.S.STEEL, s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ, Košice do základného imania.
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12. 10. 2000.
10. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.11.2000 a 13.12.2000.
Zahraničný kapitál: 83% Holandsko.
11. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.2000.
12. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.3.2001 vo forme jej úplného znenia.
13. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.2001.
14. Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.2001.
15. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 267/2002 Nz 268/2002 zo dňa 3.7.2002 a N 434/2002 Nz 434/2002 zo dňa 23.9.2002.
16. Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 5.8.2002.
17. Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 10.9.2002.
18. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 5.12.2002.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.3.2003.
20. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.3.2003.
21. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 24.7.2003 a 12.8.2003.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.8.2003 o menovaní nového konateľa.
23. Rozhodutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2003.
24. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 7.5.2003.
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 18.12.2003.
25. Vklad časti podniku U.S. Steel Košice, s.r.o. - str. AC44 Chránená prevádzka do základného imania U.S. Steel Services s.r.o. k 1.9.2007 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 27.8.2007 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia U.S. Steel Services s.r.o. zo dňa 27.8.2007.
26. Vklad časti podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. - Divízny závod Ferroenergy do základného imania Ferroenergy s.r.o. k 1.12.2017 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 11.10.2017 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Ferroenergy s.r.o. zo dňa 11.10.2017.
27. Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Ferroenergy s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 50 720 937