Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
931 946 € 701 587 € 677 800 € 640 823 € 566 921 € 740 241 € 721 162 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
392 332 € 398 529 € 311 678 € 194 067 € 204 474 € 229 229 € 234 173 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
392 332 € 398 529 € 311 678 € 194 067 € 204 474 € 229 229 € 234 173 €
012
A.II.1
Pozemky
67 739€ 60 850€ 4 296€ 4 296€ 4 296€ 4 295€ 1 200€
013
A.II.2
Stavby
117 961€ 122 255€ 99 914€ 106 860€ 111 642€ 118 709€ 125 776€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 328€ 32 721€ 18 407€ 20 374€ 49 928€ 77 837€ 78 738€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
20 935€ 32 334€ 38 692€ 10 543€ 8 614€ 28 388€ 24 742€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
150 369€ 150 369€ 150 369€ 51 994€ 29 994€ 3 717€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
539 305 € 300 956 € 365 833 € 446 391 € 361 613 € 510 814 € 486 789 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
154 241 € 123 335 € 126 124 € 109 400 € 118 312 € 92 305 € 79 759 €
032
B.I.1
Materiál
33 856€ 44 408€ 21 551€ 31 639€ 19 182€ 43 913€ 32 788€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
69 475€ 52 599€ 76 728€ 20 684€ 82 197€ 7 705€ 19 972€
034
B.I.3
Výrobky
23 222€ 6 305€ 1 689€ 29 340€ 4 425€ 16 501€
035
B.I.4
Zvieratá
27 688€ 20 023€ 26 156€ 27 737€ 12 508€ 24 186€ 26 999€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
380 615 € 169 499 € 189 785 € 223 293 € 203 327 € 412 627 € 315 735 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 740€ 5 209€ 11 229€ 1 523€ 5 740€ 3 778€ 4 464€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
66 273€ 29 420€ 52 452€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
310€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
264 672€ 86 956€ 83 523€ 85 439€ 82 218€ 94 004€ 90 785€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
47 930€ 47 914€ 42 271€ 136 331€ 115 369€ 314 845€ 220 486€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 449 € 8 122 € 49 924 € 113 698 € 39 974 € 5 882 € 91 295 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 437€ 8 008€ 30 721€ 22 416€ 25 707€ 5 620€ 90 373€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12€ 114€ 19 203€ 91 282€ 14 267€ 262€ 922€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
309 € 2 102 € 289 € 365 € 834 € 198 € 200 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
309€ 2 102€ 289€ 365€ 834€ 198€ 200€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
931 946 € 701 587 € 677 800 € 640 823 € 566 921 € 740 241 € 721 162 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
165 828 € 139 033 € 219 149 € 146 252 € 117 903 € 202 185 € 193 821 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
9 666 € 9 666 € 9 666 € 9 666 € 9 666 € 9 666 € 9 666 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€ 9 666€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 556 € 16 556 € 16 556 € 16 556 € 15 738 € 15 320 € 13 792 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 556€ 16 556€ 16 556€ 16 556€ 15 738€ 15 320€ 13 792€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
106 171 € 75 324 € 112 539 € 87 468 € 69 506 € 162 195 € 133 168 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
107 004€ 76 157€ 113 372€ 87 450€ 69 506€ 162 195€ 133 168€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-833€ -833€ -833€ 18€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
26 795 € 30 847 € 73 748 € 25 922 € 16 353 € 8 364 € 30 555 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
736 296 € 532 542 € 427 522 € 460 122 € 415 738 € 502 817 € 485 950 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 801 € 4 844 € 3 620 € 2 715 € 6 256 € 6 424 € 5 927 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 801€ 4 844€ 3 620€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 715€ 6 256€ 6 424€ 5 927€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
21 888 € 25 048 € 36 833 € 21 053 € 49 649 € 79 412 € 97 692 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 382€ 3 041€ 2 696€ 2 379€ 2 096€ 1 682€ 1 318€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
18 506€ 22 007€ 34 137€ 18 674€ 47 553€ 77 730€ 96 374€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
227 418 € 125 469 € 112 727 € 171 277 € 237 451 € 283 584 € 229 170 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
195 236€ 89 717€ 81 544€ 111 999€ 159 958€ 121 166€ 94 787€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 584€ 35 493€ 36 223€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 210€ 4 336€ 4 102€ 7 554€ 4 460€ 5 086€ 2 663€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 149€ 12 852€ 3 779€ 2 378€ 2 531€ 5 874€ 5 788€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 856€ 4 859€ 14 956€ 10 567€ 23 894€ 25 714€ 29 933€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 967€ 13 705€ 8 346€ 38 779€ 45 024€ 90 251€ 59 776€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
677€ 677€ 677€ 677€ 786€ 1 354€ 2 947€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
481 512 € 376 504 € 273 665 € 264 400 € 121 596 € 132 043 € 150 214 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
16 740€ 16 740€ 33 540€ 54 943€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
481 512€ 376 504€ 273 665€ 247 660€ 104 856€ 98 503€ 95 271€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
29 822 € 30 012 € 31 129 € 34 449 € 33 280 € 35 239 € 41 391 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
13 006€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
12 974€ 11 632€ 11 217€ 10 305€ 10 733€ 15 353€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 848€ 18 380€ 19 912€ 21 443€ 22 975€ 24 506€ 26 038€