Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 489€ 2 373€ 3 429€ 1 351€ 0€ 4 289€ 0€ 312€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 494€ 2 355€ 3 256€ 1 278€ 0€ 4 176€ 0€ 97€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-5 € 18 € 173 € 73 € 0 € 113 € 0 € 215 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 941 548 € 3 965 929 € 4 073 751 € 3 897 696 € 3 846 082 € 4 080 939 € 3 258 824 € 4 244 401 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 627 532€ 3 479 216€ 3 463 239€ 3 533 441€ 3 477 361€ 3 683 281€ 2 962 036€ 3 719 246€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
128 746€ 245 095€ 399 360€ 33 712€ 64 268€ 91 078€ -14 740€ 292 389€
07
II.3
Aktivácia
185 270€ 241 618€ 211 152€ 330 543€ 304 453€ 306 580€ 311 528€ 232 766€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 517 768 € 3 338 384 € 3 068 198 € 2 978 035 € 3 047 913 € 3 254 650 € 2 870 037 € 3 475 361 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 566 514€ 2 458 435€ 2 237 287€ 2 130 679€ 2 247 980€ 2 440 419€ 2 222 583€ 2 534 273€
10
B.2
Služby
951 254€ 879 949€ 830 911€ 847 356€ 799 933€ 814 231€ 647 454€ 941 088€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
423 775 € 627 563 € 1 005 726 € 919 734 € 798 169 € 826 402 € 388 787 € 769 255 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 265 573 € 1 188 367 € 1 100 280 € 1 027 854 € 934 182 € 881 682 € 785 679 € 756 059 €
13
C.1
Mzdové náklady
892 150€ 843 760€ 786 598€ 721 902€ 648 846€ 614 966€ 553 533€ 542 162€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
312 899€ 293 894€ 273 168€ 253 233€ 229 063€ 216 861€ 195 007€ 184 141€
16
C.4
Sociálne náklady
59 860€ 50 049€ 39 850€ 52 055€ 55 609€ 49 191€ 36 475€ 29 092€
17
D
Dane a poplatky
91 949€ 89 731€ 101 520€ 84 175€ 84 117€ 93 015€ 81 006€ 84 529€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
561 852€ 602 755€ 725 177€ 809 971€ 758 672€ 752 772€ 753 730€ 759 332€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
63 047€ 94 658€ 158 261€ 154 481€ 166 862€ 124 263€ 190 738€ 115 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
68 550€ 103 807€ 169 806€ 171 714€ 150 884€ 142 100€ 182 138€ 119 887€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-19 468€ -423€ 11 068€ 138 725€ 205€ 560€ 395€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 588 983€ 1 492 926€ 1 704 545€ 1 535 404€ 1 522 583€ 1 483 098€ 1 585 296€ 1 268 848€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
225 699€ 226 812€ 420 027€ 217 703€ 198 748€ 190 944€ 223 876€ 226 485€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-118 350 € 4 098 € 340 654 € 159 477 € 360 806 € 372 690 € 137 997 € 206 811 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 4€ 12€ 18€ 7€ 82€
39
N
Nákladové úroky
12 834€ 9 284€ 9 714€ 13 186€ 14 160€ 8 958€ 10 917€ 11 472€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
32€ 6€ 19€ 245€ 0€ 0€ 0€ 218€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 355€ 10 285€ 6 363€ 5 313€ 8 851€ 5 268€ 5 346€ 3 201€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 221 € -19 575 € -16 096 € -18 740 € -22 999 € -14 208 € -16 256 € -14 809 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-140 571 € -15 477 € 324 558 € 140 737 € 337 807 € 358 482 € 121 741 € 192 002 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-26 186 € -260 € 71 585 € 33 688 € 77 113 € 82 841 € 2 923 € 64 309 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
270€ 5 754€ 64 024€ 64 074€ 130 625€ 101 086€ 32 801€ 51 441€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-26 456€ -6 014€ 7 561€ -30 386€ -53 512€ -18 245€ -29 878€ 12 868€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-114 385 € -15 217 € 252 973 € 107 049 € 260 694 € 275 641 € 118 818 € 127 693 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-140 571 € -15 477 € 324 558 € 140 737 € 337 807 € 358 482 € 121 741 € 192 002 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-114 385 € -15 217 € 252 973 € 107 049 € 260 694 € 275 641 € 118 818 € 127 693 €