Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MH Teplárenský holding, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
509 283 797€ 326 865 546€ 99 051 504€ 83 088 482€ 74 833 889€ 69 986 018€ 69 638 718€ 70 011 324€ 71 538 076€ 72 698 055€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
540 495 991 € 355 983 574 € 106 129 445 € 87 409 357 € 79 179 935 € 74 314 932 € 73 318 034 € 72 580 260 € 74 349 113 € 75 545 903 € 83 800 070 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
490 522 027€ 318 537 845€ 95 426 609€ 80 063 399€ 71 763 181€ 66 525 440€ 65 834 138€ 65 981 087€ 67 811 537€ 68 819 569€ 72 010 152€
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 761 770€ 8 327 701€ 3 624 895€ 3 025 083€ 3 070 708€ 3 460 578€ 3 804 580€ 4 030 237€ 3 726 539€ 3 878 486€ 3 102 365€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
18 464 971€ 10 521 612€ 108 222€ 99 095€ 97 572€ 86 234€ 84 694€ 81 337€ 78 294€ 86 863€ 93 276€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 832€ 124 325€ 31 991€ 22 580€ 615€ 4 788€ 30 993€ 1€ 20 162€ 516 231€ 38 922€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 701 391€ 18 472 091€ 6 937 728€ 4 199 200€ 4 247 859€ 4 237 892€ 3 563 629€ 2 487 598€ 2 712 581€ 2 244 754€ 8 555 355€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
460 816 183 € 277 248 982 € 98 944 731 € 77 705 371 € 74 895 703 € 72 109 199 € 69 653 286 € 69 394 953 € 72 610 297 € 73 430 008 € 79 079 054 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
316 446 947€ 139 013 927€ 32 517 436€ 36 605 493€ 38 675 411€ 35 891 536€ 34 601 308€ 36 072 022€ 39 556 998€ 41 348 271€ 45 973 583€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-49 092€ -172 656€ -241 662€ 3 542€ -37 513€ 120 947€ 35 951€ 42 286€ 81 612€ 25 155€ 59 163€
14
D.
Služby
18 560 045€ 20 974 629€ 20 307 894€ 8 599 873€ 8 715 298€ 9 477 886€ 10 174 481€ 9 355 010€ 9 036 185€ 9 105 929€ 9 082 611€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
37 438 559 € 33 498 114 € 10 687 344 € 10 548 777 € 10 110 719 € 9 222 985 € 9 811 035 € 10 132 596 € 10 718 370 € 10 526 029 € 11 466 959 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 146 631€ 24 151 948€ 7 216 300€ 6 996 954€ 6 899 114€ 6 450 374€ 6 585 576€ 6 778 266€ 7 346 169€ 7 189 656€ 7 632 916€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
104 800€ 235 750€ 101 048€ 78 050€ 69 010€ 67 012€ 65 990€ 72 496€ 72 496€ 139 210€ 175 662€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 495 959€ 8 541 020€ 2 782 959€ 2 830 430€ 2 708 189€ 2 491 346€ 2 658 159€ 2 666 808€ 2 819 296€ 2 835 946€ 3 029 909€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 691 169€ 569 396€ 587 037€ 643 343€ 434 406€ 214 253€ 501 310€ 615 026€ 480 409€ 361 217€ 628 472€
20
F.
Dane a poplatky
11 826 977€ 4 268 210€ 1 111 438€ 332 523€ 334 616€ 330 849€ 337 997€ 397 632€ 459 771€ 545 878€ 639 711€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 339 771€ 33 287 003€ 15 675 630€ 11 243 708€ 9 373 241€ 9 538 659€ 10 430 020€ 10 536 282€ 9 211 489€ 8 692 281€ 8 905 464€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 339 771€ 33 287 003€ 15 675 630€ 11 243 708€ 9 373 241€ 9 704 325€ 10 283 373€ 10 347 058€ 9 267 858€ 8 777 156€ 9 007 912€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-165 666€ 146 647€ 189 224€ -56 369€ -84 875€ -102 448€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
31 102€ 108 745€ 12 266€ 7 700€ 21 415€ 9 653€ 33 062€ 23 216€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-625 424€ -248 402€ 399 520€ 833 862€ 50 653€ 1 232 343€ 591 100€ 86 468€ 131 261€ 230 085€ 32 341€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 847 298€ 46 519 412€ 18 474 865€ 9 529 893€ 7 673 278€ 6 293 994€ 3 649 979€ 2 772 657€ 3 404 958€ 2 923 318€ 2 896 006€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
79 679 808 € 78 734 592 € 7 184 714 € 9 703 986 € 4 284 232 € 2 205 733 € 3 664 748 € 3 185 307 € 1 738 816 € 2 115 895 € 4 721 016 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
192 790 868 € 177 571 258 € 46 576 058 € 37 978 669 € 27 578 265 € 24 581 883 € 24 911 672 € 24 623 343 € 22 941 575 € 22 305 563 € 20 090 436 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 590 977 € 80 265 € 7 865 € 93 € 5 € 8 € 2 028 € 2 485 € 2 672 € 3 361 € 7 218 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 588 325 € 72 849 € 7 862 € 93 € 15 € 1 945 € 2 052 € 2 967 € 7 147 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 862€ 93€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 588 325€ 72 849€ 15€ 1 945€ 2 052€ 2 967€ 7 147€
42
XII.
Kurzové zisky
2 652€ 7 416€ 3€ 5€ 8€ 2 013€ 540€ 620€ 394€ 71€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 328 875 € 2 803 690 € 1 283 086 € 1 731 473 € 1 300 074 € 1 340 103 € 1 461 784 € 1 857 896 € 1 687 195 € 1 607 517 € 4 569 629 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 160 638 € 2 340 630 € 1 185 541 € 1 632 085 € 1 154 689 € 1 210 183 € 1 363 266 € 1 798 862 € 1 517 210 € 1 411 730 € 1 858 913 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
28 575€ 322€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 160 638€ 2 340 630€ 1 156 966€ 1 631 763€ 1 154 689€ 1 210 183€ 1 363 266€ 1 798 862€ 1 517 210€ 1 411 730€ 1 858 913€
52
O.
Kurzové straty
8 666€ 3 381€ 55€ 10€ 1 275€ 143€ 479€ 441€ 4 193€ 836€ 220€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
2 615 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
159 571€ 459 679€ 97 490€ 99 378€ 144 110€ 129 777€ 98 039€ 58 593€ 165 792€ 194 951€ 95 496€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 737 898 € -2 723 425 € -1 275 221 € -1 731 380 € -1 300 069 € -1 340 095 € -1 459 756 € -1 855 411 € -1 684 523 € -1 604 156 € -4 562 411 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
75 941 910 € 76 011 167 € 5 909 493 € 7 972 606 € 2 984 163 € 865 638 € 2 204 992 € 1 329 896 € 54 293 € 511 739 € 158 605 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 373 843 € 17 324 848 € 978 583 € 1 806 374 € 717 158 € -415 589 € 705 428 € 270 849 € 60 025 € 490 116 € 165 448 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 216 295€ 16 778 897€ 2 798 076€ -907 791€ 13 547€ 14 623€ 11 511€ 29 272€ 427€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 157 548€ 545 951€ -1 819 493€ 1 806 374€ 717 158€ 492 202€ 691 881€ 256 226€ 48 514€ 460 844€ 165 021€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
58 568 067 € 58 686 319 € 4 930 910 € 6 166 232 € 2 267 005 € 1 281 227 € 1 499 564 € 1 059 047 € -5 732 € 21 623 € -6 843 €