Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LOIEND s.r.o., v likvidácii

 • Vydaný 22.10.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2015 29.10.2015
 • Úpadca LOIEND s.r.o., v likvidácii
  IČO: 36213888
  Pod Hrabinou 40
  040 16   Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti LOIEND s.r.o., so sídlom Pod Hrabinou 40, Košice 040 16, IČO: 36 213 888, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd.: Sro, vo vložke číslo 13235/V bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust.

§ 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 28CbR/8/2015
 • ICS 7115201283
 • Vydal JUDr. Petra Hudáková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mária Juhásová

Likvidácia

 • Typ likvidácie Riadna
 • Likvidátor Peter Loiš
  Pod Hrabinou 40
  040 16  Košice
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
LOIEND s.r.o., v likvidácii 15.2.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
29.10.2015
Rozhodnutie Zrušenie