Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LOIEND s.r.o., v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.05.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
0 € 0 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 0 € 0 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 391 € -1 391 € -1 391 € -1 391 € -1 391 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 030 € -8 030 € -8 030 € -8 030 € -8 024 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 030€ -8 024€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 391 € 1 391 € 1 391 € 1 391 € 1 391 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 391 € 1 391 € 1 391 € 1 391 € 1 391 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
63€ 63€ 63€ 63€ 63€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 220€ 1 220€ 1 220€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 220€ 1 220€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
32€ 32€ 32€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
32€ 32€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
76€ 76€ 76€ 76€ 76€