Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KERAMONT SK s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
81 640 € 77 477 € 38 901 € 6 639 € 2 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
44 461 € 31 163 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
44 461 € 31 163 €
012
A.II.1
Pozemky
10 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 461€ 31 163€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
37 179 € 46 314 € 38 901 € 6 639 € 2 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
9 531 € 20 971 € 34 135 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 043 € 23 127 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 571€ 20 044€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
122€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
350€ 3 083€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
17 605 € 2 216 € 4 766 € 6 639 € 2 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 605€ 2 216€ 3 594€ 2 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 172€ 6 639€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
81 640 € 77 477 € 38 901 € 6 639 € 2 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 783 € 11 683 € 7 681 € 6 159 € 2 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
200 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 844 € 1 041 € -480 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 100 € 4 003 € 1 522 € -480 € 2 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
62 857 € 65 794 € 31 220 € 480 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 803 € 9 600 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 619 € 45 176 € 31 220 € 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
22 791€ 14 379€ 1 113€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
962€ 28 000€ 28 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
652€ 1 483€ 1 094€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 214€ 1 314€ 1 013€ 480€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
28 435 € 11 018 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
28 435€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 018€