Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FARMA MAJCICHOV, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 813 187 € 35 766 822 € 36 934 329 € 38 545 559 € 40 132 383 € 42 681 864 € 39 308 434 € 42 337 644 € 44 899 983 € 41 368 701 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 241 790 € 24 715 700 € 25 174 410 € 26 408 044 € 27 431 958 € 28 591 589 € 23 518 118 € 24 721 066 € 25 036 983 € 23 072 785 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
25 675 € 6 163 € 653 € 1 368 € 2 083 € 2 798 € 1 556 € 20 242 € 38 922 €
005
A.I.2
Software
25 675€ 653€ 1 368€ 2 083€ 2 798€ 1 556€ 20 242€ 38 922€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 163€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
19 670 627 € 19 164 049 € 19 628 922 € 20 861 903 € 21 885 102 € 23 044 018 € 23 511 324 € 24 718 514 € 25 015 745 € 23 032 867 €
012
A.II.1
Pozemky
3 281 398€ 3 253 745€ 3 197 561€ 3 204 963€ 3 942 020€ 3 923 276€ 3 771 448€ 3 610 327€ 3 383 067€ 2 880 620€
013
A.II.2
Stavby
10 270 053€ 9 708 202€ 10 954 830€ 11 868 458€ 12 240 264€ 12 388 233€ 13 184 738€ 13 676 576€ 14 395 148€ 12 979 172€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 991 886€ 1 724 093€ 1 760 685€ 1 904 883€ 1 294 911€ 1 172 751€ 1 328 139€ 1 728 236€ 2 116 270€ 1 923 878€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
17 864€ 22 013€ 26 162€ 30 311€ 30 311€ 30 613€ 33 391€ 37 897€ 42 398€ 46 899€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
2 779 450€ 2 512 066€ 2 500 441€ 2 386 630€ 2 896 996€ 3 774 040€ 3 644 403€ 3 773 574€ 3 568 855€ 3 432 713€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 022 183€ 748 955€ 909 079€ 1 201 643€ 892 348€ 851 216€ 877 079€ 1 167 092€ 895 612€ 1 014 850€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
307 793€ 1 194 975€ 280 164€ 265 015€ 588 252€ 903 889€ 672 126€ 724 812€ 614 395€ 754 735€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 545 488 € 5 545 488 € 5 545 488 € 5 545 488 € 5 545 488 € 5 545 488 € 3 996 € 996 € 996 € 996 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 542 488€ 5 542 488€ 5 542 488€ 5 542 488€ 5 542 488€ 5 542 488€ 3 000€ 996€ 996€ 996€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 996€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 273 242 € 10 767 343 € 11 465 733 € 11 687 458 € 12 285 344 € 13 692 555 € 15 071 689 € 16 922 666 € 19 132 460 € 17 810 836 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
7 363 970 € 6 704 897 € 6 404 741 € 7 236 262 € 7 319 534 € 8 150 315 € 7 803 460 € 7 274 945 € 7 220 494 € 6 978 768 €
032
B.I.1
Materiál
790 421€ 758 671€ 947 132€ 702 214€ 759 568€ 966 016€ 826 684€ 762 933€ 768 866€ 1 112 219€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 204 461€ 1 215 912€ 1 198 730€ 1 216 744€ 1 195 565€ 1 481 188€ 1 436 731€ 1 467 550€ 1 408 943€
034
B.I.3
Výrobky
2 833 713€ 2 303 458€ 1 623 927€ 2 366 834€ 2 144 081€ 2 800 848€ 2 478 445€ 1 871 726€ 1 781 609€ 1 720 445€
035
B.I.4
Zvieratá
2 531 397€ 2 426 856€ 2 634 950€ 2 947 275€ 3 220 320€ 2 892 080€ 3 051 145€ 3 165 137€ 3 223 415€ 3 333 027€
036
B.I.5
Tovar
3 978€ 2€ 3 195€ 10 183€ 10 455€ 7 599€ 37 661€ 271 848€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
274 917 € 396 954 € 671 358 € 473 688 € 802 751 € 578 370 € 505 380 € 674 703 € 427 003 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 129€ 215 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
224 917€ 346 954€ 621 358€ 423 688€ 802 751€ 578 370€ 505 380€ 545 703€ 212 003€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 445 127 € 3 462 894 € 3 335 505 € 3 962 651 € 4 147 491 € 4 951 354 € 6 754 982 € 8 955 943 € 10 347 466 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
977 887€ 1 476 805€ 1 784 812€ 1 375 527€ 1 726 058€ 2 746 991€ 1 858 464€ 2 449 722€ 4 051 596€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 487€ 8 240€ 1 520€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
4 400 183€ 6 493 103€ 6 253 280€ 8 746 176€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
430 575€ 1 800 128€ 1 337 525€ 2 553 424€ 2 405 383€ 2 184 323€ 1 199€ 13 911€ 5 684€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28 178€ 177 721€ 211 648€ 33 700€ 16 050€ 20 040€ 495 136€ -793€ 42 590€ 1 400€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
189 228 € 202 598 € 1 054 129 € 14 857 € 15 568 € 12 516 € 7 867 € 17 075 € 1 137 497 € 3 090 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 112€ 18 255€ 13 765€ 14 857€ 15 568€ 10 106€ 7 705€ 17 075€ 9 256€ 3 090€
057
B.IV.2
Účty v bankách
185 116€ 184 343€ 1 040 364€ 2 410€ 162€ 1 128 252€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
298 155 € 283 779 € 294 186 € 450 057 € 415 081 € 397 720 € 718 627 € 693 912 € 730 540 € 485 080 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
290 955€ 261 618€ 289 298€ 278 052€ 289 943€ 188 847€ 231 543€ 277 808€ 308 783€ 277 497€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 200€ 22 161€ 4 888€ 172 005€ 125 138€ 208 873€ 487 084€ 416 104€ 421 757€ 207 583€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 813 187 € 35 766 822 € 36 934 329 € 38 545 559 € 40 132 383 € 42 681 864 € 39 308 434 € 42 337 644 € 44 899 983 € 41 368 701 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 254 416 € 10 610 093 € 9 716 635 € 9 290 423 € 8 261 604 € 7 695 078 € 7 763 480 € 6 387 574 € 8 202 250 € 6 598 554 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 € 9 652 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€ 9 652 958€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-132 613 € -350 771 € -462 383 € -601 349 € -693 976 € -913 696 € -382 546 € -755 409 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-132 613€ -350 771€ -462 383€ -601 349€ -693 976€ -913 696€ -382 546€ -755 409€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
540 381 € 462 197 € 433 472 € 433 472 € 353 371 € 185 316 € 185 316 € 185 316 € 185 316 € 185 316 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
540 381€ 462 197€ 433 472€ 433 472€ 353 371€ 185 316€ 185 316€ 185 316€ 185 316€ 185 316€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
767 525 € 63 863 € -194 659 € 275 520 € -1 852 553 € -3 017 948 € -2 695 291 € -1 636 024 € -3 239 721 € -1 670 056 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
767 525€ 7 266 338€ 7 007 816€ 7 007 816€ 4 879 743€ 3 714 348€ 2 704 666€ 2 704 666€ 1 100 969€ 1 100 969€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 202 475€ -7 202 475€ -6 732 296€ -6 732 296€ -6 732 296€ -5 399 957€ -4 340 690€ -4 340 690€ -2 771 025€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
426 165 € 781 846 € 287 247 € -470 178 € 801 804 € 1 788 448 € 1 003 043 € -1 059 267 € 1 603 697 € -1 569 664 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 939 141 € 24 383 481 € 26 385 127 € 28 291 218 € 30 775 259 € 34 054 432 € 30 742 128 € 35 034 291 € 35 650 441 € 33 560 199 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
194 649 € 185 387 € 294 594 € 185 732 € 139 735 € 139 865 € 138 264 € 102 521 € 137 425 € 111 039 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
123 899€ 127 645€ 138 255€ 125 363€ 118 086€ 129 466€ 112 165€ 82 122€ 126 420€ 100 034€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
70 750€ 57 742€ 156 339€ 60 369€ 21 649€ 10 399€ 26 099€ 20 399€ 11 005€ 11 005€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
559 741 € 627 664 € 898 278 € 1 239 009 € 1 543 728 € 1 723 287 € 1 213 261 € 1 727 558 € 604 724 € 191 210 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
84 665€ 84 665€ 128 641€ 138 338€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 757€ 22 885€ 40 504€ 34 441€ 30 666€ 43 229€ 36 957€ 39 037€ 48 548€ 6 404€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
557 984€ 604 779€ 857 774€ 1 204 568€ 1 513 062€ 1 595 393€ 1 091 639€ 1 559 880€ 417 838€ 47 301€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 553 026 € 6 190 059 € 6 056 240 € 5 231 361 € 5 197 150 € 6 630 184 € 2 882 014 € 4 430 306 € 3 955 973 € 2 398 903 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 658 193€ 2 165 056€ 2 047 173€ 1 605 910€ 1 317 207€ 3 108 509€ 1 849 839€ 2 446 924€ 2 120 246€ 2 068 384€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16 730€ 123 451€ 83 110€ 46 062€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 438 216€ 3 579 866€ 3 166 831€ 3 100 585€ 3 055 280€ 0€ 1 277 668€ 1 033 194€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 776 427€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
59€ 59€ 59€ 59€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
156 284€ 153 621€ 151 798€ 125 669€ 122 085€ 134 415€ 126 399€ 125 617€ 123 301€ 110 230€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
110 546€ 104 375€ 99 731€ 83 262€ 80 414€ 88 605€ 82 812€ 81 022€ 75 147€ 67 310€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
35 231€ 27 580€ 244 713€ 18 791€ 17 459€ 162 255€ 523 485€ 116 481€ 379 010€ 43 040€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
154 556€ 159 561€ 345 994€ 297 144€ 604 705€ 359 973€ 282 690€ 259 084€ 141 906€ 63 818€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
15 631 725 € 17 380 371 € 19 136 015 € 21 635 116 € 23 894 646 € 25 561 096 € 26 508 589 € 28 773 906 € 30 952 319 € 30 859 047 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
13 797 986€ 15 087 056€ 11 805 765€ 14 745 885€ 17 714 408€ 23 861 936€ 23 800 041€ 26 252 680€ 25 101 826€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
15 631 725€ 3 582 385€ 4 048 959€ 9 829 351€ 9 148 761€ 7 846 688€ 2 646 653€ 4 973 865€ 4 699 639€ 5 757 221€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
619 630 € 773 248 € 832 567 € 963 918 € 1 095 520 € 932 354 € 802 826 € 915 779 € 1 047 292 € 1 209 948 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
75€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
448 650€ 570 579€ 701 573€ 832 567€ 963 754€ 867 024€ 732 274€ 802 826€ 915 779€ 1 047 291€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
170 980€ 202 669€ 130 994€ 131 351€ 131 766€ 65 330€ 70 552€ 112 953€ 131 513€ 162 582€