Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FARMA MAJCICHOV, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 220 200€ 1 690 434€ 1 705 822€ 3 975 131€ 8 063 910€ 11 762 439€ 7 995 133€ 6 888 926€ 8 819 255€ 7 360 945€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 121 941€ 1 583 937€ 1 602 118€ 3 887 375€ 8 241 757€ 12 346 050€ 7 465 474€ 7 448 618€ 8 331 752€ 6 739 213€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
98 259 € 106 497 € 103 704 € 87 756 € -177 847 € -583 611 € 529 659 € -559 692 € 487 503 € 621 732 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 963 791 € 18 537 307 € 17 662 444 € 17 239 273 € 18 058 715 € 21 830 309 € 20 939 171 € 19 096 476 € 20 219 313 € 14 973 817 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 006 474€ 15 797 279€ 16 417 943€ 15 258 659€ 16 540 056€ 18 843 881€ 18 137 570€ 16 109 034€ 17 093 250€ 12 377 268€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
583 911€ 529 374€ -1 051 864€ -19 782€ -614 653€ 239 545€ 461 907€ 122 198€ 359 845€ 227 373€
07
II.3
Aktivácia
2 373 406€ 2 210 654€ 2 296 365€ 2 000 396€ 2 133 312€ 2 746 883€ 2 339 694€ 2 865 244€ 2 766 218€ 2 369 176€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
12 952 884 € 12 492 629 € 11 900 973 € 10 959 766 € 11 766 578 € 13 209 193 € 13 304 299 € 12 900 422 € 12 999 130 € 10 665 757 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 447 164€ 8 379 442€ 8 001 727€ 7 480 952€ 7 922 633€ 9 392 838€ 9 571 928€ 9 161 830€ 9 356 134€ 6 718 031€
10
B.2
Služby
4 505 720€ 4 113 187€ 3 899 246€ 3 478 814€ 3 843 945€ 3 816 355€ 3 732 371€ 3 738 592€ 3 642 996€ 3 947 726€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 109 166 € 6 151 175 € 5 865 175 € 6 367 263 € 6 114 290 € 8 037 505 € 8 164 531 € 5 636 362 € 7 707 686 € 4 929 792 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 735 718 € 3 493 637 € 3 192 440 € 2 906 241 € 2 822 264 € 2 956 083 € 2 809 439 € 2 726 563 € 2 797 291 € 2 386 648 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 581 159€ 2 466 816€ 2 311 929€ 2 100 341€ 2 029 013€ 2 137 533€ 2 030 511€ 1 969 200€ 2 035 735€ 1 740 701€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
134 064€ 67 032€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
927 250€ 876 737€ 800 149€ 733 362€ 721 638€ 747 531€ 717 067€ 694 751€ 696 447€ 591 941€
16
C.4
Sociálne náklady
93 245€ 83 052€ 80 362€ 72 538€ 71 613€ 71 019€ 61 861€ 62 612€ 65 109€ 54 006€
17
D
Dane a poplatky
430 396€ 427 879€ 437 151€ 438 984€ 427 487€ 454 690€ 437 565€ 397 546€ 299 585€ 280 658€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 127 471€ 2 943 118€ 3 257 485€ 4 167 590€ 3 005 272€ 3 161 734€ 3 407 125€ 3 464 699€ 3 811 231€ 4 587 092€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
886 484€ 1 552 268€ 1 075 120€ 729 146€ 918 239€ 1 268 413€ 957 341€ 1 214 410€ 1 277 657€ 507 217€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
590 727€ 1 319 040€ 913 826€ 943 122€ 1 194 328€ 1 454 549€ 1 124 771€ 1 517 083€ 1 178 823€ 533 230€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
83 679€ 5 928€ 86 120€ 80 527€ -44 034€ 807€ 120 085€ 9 480€ -30€ 13 335€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 727 397€ 2 649 922€ 2 740 130€ 2 594 574€ 2 576 851€ 2 017 169€ 1 613 217€ 1 673 116€ 2 218 101€ 2 159 862€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
178 019€ 222 129€ 399 403€ 217 649€ 180 715€ 299 180€ 206 920€ 456 587€ 386 630€ 97 929€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 577 037 € 1 941 634 € 1 394 000 € 936 870 € 2 023 348 € 2 996 044 € 2 629 184 € -48 070 € 2 729 914 € -302 011 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
144 408€
38
X.
Výnosové úroky
2 728€ 2 684€ 2 180€ 1 701€ 12 704€ 159 864€ 146 587€ 197 667€ 206 137€ 272 084€
39
N
Nákladové úroky
972 269€ 913 342€ 958 078€ 1 042 680€ 1 164 153€ 1 167 031€ 1 276 471€ 1 473 966€ 1 483 713€ 1 239 669€
40
XI.
Kurzové zisky
2 537€ 4 555€ 4 245€ 358€ 1 960€ 2 835€ 394€ -558€ 270€ 5 186€
41
O
Kurzové straty
1 894€ 573€ 8 432€ 3 798€ 4 263€ 5 895€ 7 227€ 3 794€ 5 010€ 5 758€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
23€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 876€ 7 757€ 25 911€ 20 169€ 31 297€ 36 148€ 59 032€ 64 230€ 55 904€ 299 746€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-975 774 € -914 433 € -985 996 € -1 208 996 € -1 185 026 € -1 046 375 € -1 195 749 € -1 344 881 € -1 338 220 € -1 267 903 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
601 263 € 1 027 201 € 408 004 € -272 126 € 838 322 € 1 949 669 € 1 433 435 € -1 392 951 € 1 391 694 € -1 569 914 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
175 098 € 245 355 € 120 757 € 198 052 € 36 518 € 161 221 € 430 392 € -333 684 € -212 003 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
107 601€ 620€ 355 367€ 112 979€ 162 999€ 342 108€ 282 172€ 16€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
67 497€ 244 735€ -234 610€ 85 073€ -126 481€ -180 887€ 148 220€ -333 700€ -212 003€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
426 165 € 781 846 € 287 247 € -470 178 € 801 804 € 1 788 448 € 1 003 043 € -1 059 267 € 1 603 697 € -1 569 914 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
250€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
250 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
250 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
601 263 € 1 027 201 € 408 004 € -272 126 € 838 322 € 1 949 669 € 1 433 435 € -1 392 951 € 1 391 694 € -1 569 664 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
426 165 € 781 846 € 287 247 € -470 178 € 801 804 € 1 788 448 € 1 003 043 € -1 059 267 € 1 603 697 € -1 569 664 €