Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 167 267€ 4 990 288€ 4 199 714€ 3 268 116€ 5 147 150€ 4 401 267€ 5 926 528€ 3 340 364€ 3 148 260€ 2 384 305€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 209 208 € 5 019 172 € 4 371 453 € 3 278 120 € 5 171 755 € 4 564 372 € 5 942 494 € 3 368 609 € 3 149 260 € 2 397 450 € 2 492 503 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 956€ 13 224€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 155 311€ 4 990 288€ 4 199 714€ 3 268 116€ 5 147 149€ 4 401 268€ 5 913 304€ 3 340 364€ 3 148 260€ 2 384 305€ 2 478 917€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
3 851€ 6 843€ 12 160€ 6 062€ 15 891€ 6 043€ 7 128€ 18 995€ 4 963€ 2 978€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 209€ 18 558€ 84 036€ 1 615€ 5 812€ 1 498€ 813€ 3 131€ 642€ 3 433€ 398€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 881€ 3 483€ 75 543€ 2 327€ 2 903€ 155 563€ 8 025€ 6 119€ 358€ 4 749€ 10 210€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 986 652 € 4 938 004 € 4 242 132 € 3 260 133 € 5 254 061 € 4 346 166 € 5 789 375 € 3 346 954 € 3 135 079 € 2 377 059 € 2 306 233 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 329€ 13 037€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
832 637€ 993 008€ 1 029 376€ 767 824€ 1 168 574€ 788 553€ 1 102 840€ 686 319€ 910 225€ 759 152€ 706 283€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 230 467€ 3 099 397€ 2 377 904€ 1 718 656€ 3 367 966€ 2 881 522€ 3 994 546€ 2 055 381€ 1 568 899€ 982 719€ 992 604€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
806 599 € 707 567 € 654 216 € 672 735 € 618 884 € 612 827 € 606 793 € 543 618 € 607 484 € 589 736 € 584 840 €
16
E.1.
Mzdové náklady
553 718€ 486 562€ 452 115€ 467 260€ 427 539€ 426 991€ 422 810€ 379 256€ 419 468€ 409 005€ 406 341€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
188 561€ 164 828€ 153 993€ 159 955€ 147 676€ 142 467€ 139 252€ 124 446€ 144 613€ 141 466€ 141 539€
19
E.4.
Sociálne náklady
64 320€ 56 177€ 48 108€ 45 520€ 43 669€ 43 369€ 44 731€ 39 916€ 43 403€ 39 265€ 36 960€
20
F.
Dane a poplatky
8 006€ 8 027€ 7 541€ 8 648€ 9 728€ 8 705€ 8 612€ 7 768€ 8 036€ 8 432€ 7 646€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 769€ 63 134€ 63 389€ 67 133€ 64 843€ 43 517€ 41 686€ 42 084€ 31 073€ 23 274€ 19 887€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 769€ 63 134€ 63 389€ 67 133€ 64 843€ 43 517€ 41 686€ 42 084€ 31 073€ 23 274€ 19 887€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 607€ 15 942€ 78 689€ 1 592€ 1 979€ 1 196€ 768€ 2 972€ 641€ 2 433€ 402€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
37 830€ 21 376€ 10 239€ 5 212€ -497€ 2 657€ 1 500€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 238€ 13 099€ 9 641€ 13 306€ 16 875€ 10 343€ 21 093€ 8 812€ 8 721€ 8 656€ -6 929€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
222 556 € 81 168 € 129 321 € 17 987 € -82 306 € 218 206 € 153 119 € 21 655 € 14 181 € 20 391 € 186 270 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 096 685 € 904 726 € 804 594 € 787 698 € 626 500 € 737 236 € 823 233 € 617 659 € 669 136 € 647 397 € 783 008 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 1 € 1 € 4 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 4 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 4€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 805 € 7 915 € 8 781 € 9 598 € 8 746 € 7 771 € 7 789 € 7 415 € 4 626 € 4 585 € 5 186 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 641 € 2 495 € 3 756 € 5 820 € 5 478 € 4 115 € 4 267 € 3 036 € 1 425 € 1 368 € 2 448 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 641€ 2 495€ 3 756€ 5 820€ 5 478€ 4 115€ 4 267€ 3 036€ 1 425€ 1 368€ 2 448€
52
O.
Kurzové straty
19€ 75€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 164€ 5 420€ 5 025€ 3 778€ 3 249€ 3 656€ 3 522€ 4 379€ 3 126€ 3 216€ 2 738€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 805 € -7 915 € -8 781 € -9 598 € -8 741 € -7 771 € -7 789 € -7 414 € -4 625 € -4 581 € -5 182 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
212 751 € 73 253 € 120 540 € 8 389 € -91 047 € 210 435 € 145 330 € 14 241 € 9 556 € 15 810 € 181 088 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
44 145 € 12 877 € 22 186 € -986 € -2 177 € 21 362 € 32 397 € 3 991 € 2 283 € 3 532 € 31 967 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
36 910€ 13 998€ 24 992€ 21 240€ 33 060€ 2 880€ 3 972€ 4 031€ 25 040€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
7 235€ -1 121€ -2 806€ -986€ -2 177€ 122€ -663€ 1 111€ -1 689€ -499€ 6 927€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
168 606 € 60 376 € 98 354 € 9 375 € -88 870 € 189 073 € 112 933 € 10 250 € 7 273 € 12 278 € 149 121 €