Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 691€ 2 852€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 691 € 2 852 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 470 358 € 2 424 270 € 2 700 236 € 2 732 653 € 2 876 366 € 2 997 838 € 2 961 068 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 354 668€ 2 393 183€ 2 368 544€ 2 685 094€ 2 524 681€ 2 410 962€ 2 526 828€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-76 926€ -147 447€ 179 767€ -134 222€ 183 557€ 463 164€ 313 908€
07
II.3
Aktivácia
192 616€ 178 534€ 151 925€ 181 781€ 168 128€ 123 712€ 120 332€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 686 546 € 1 532 737 € 1 805 811 € 1 824 275 € 1 978 837 € 2 029 945 € 2 080 631 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 106 970€ 967 106€ 1 266 032€ 1 345 100€ 1 379 492€ 1 421 549€ 1 472 099€
10
B.2
Služby
579 576€ 565 631€ 539 779€ 479 175€ 599 345€ 608 396€ 608 532€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
785 503 € 894 385 € 894 425 € 908 378 € 897 529 € 967 893 € 880 437 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
621 540 € 618 449 € 600 925 € 605 751 € 575 803 € 552 753 € 538 848 €
13
C.1
Mzdové náklady
440 709€ 447 171€ 432 185€ 434 238€ 417 773€ 400 043€ 389 434€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
157 997€ 150 553€ 144 158€ 147 634€ 138 800€ 132 245€ 128 597€
16
C.4
Sociálne náklady
22 834€ 20 725€ 24 582€ 23 879€ 19 230€ 20 465€ 20 817€
17
D
Dane a poplatky
67 259€ 61 025€ 63 628€ 74 839€ 72 716€ 68 337€ 72 062€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
542 565€ 578 433€ 580 951€ 566 280€ 613 358€ 677 772€ 609 349€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
78 833€ 71 475€ 162 989€ 203 345€ 75 358€ 53 587€ 53 487€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
90 060€ 146 154€ 144 656€ 113 529€ 83 453€ 74 025€ 55 368€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
689 581€ 691 477€ 628 574€ 660 101€ 641 327€ 675 591€ 589 572€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
78 255€ 142 688€ 148 876€ 126 601€ 81 959€ 84 821€ 98 749€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
154 238 € 110 588 € 146 952 € 284 824 € 186 925 € 239 363 € 149 120 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
99 217€ 63 578€ 78 422€ 142 703€ 137 027€ 186 519€ 124 464€
40
XI.
Kurzové zisky
10€
41
O
Kurzové straty
30€ 21€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 236€ 19 584€ 29 819€ 23 488€ 22 420€ 21 696€ 19 057€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-114 453 € -83 162 € -108 241 € -166 210 € -159 447 € -208 215 € -143 542 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
39 785 € 27 426 € 38 711 € 118 614 € 27 478 € 31 148 € 5 578 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
134 706 € 117 234 € 98 355 € 110 912 € 73 420 € 71 389 € -41 940 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 407€ 18 192€ 13 258€ 19 235€ 18 159€ 17 824€ 25 688€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
125 299€ 99 042€ 85 097€ 91 677€ 55 261€ 53 565€ -67 628€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-94 921 € -89 808 € -59 644 € 7 702 € -45 942 € -40 241 € 47 518 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
39 785 € 27 426 € 38 711 € 118 614 € 27 478 € 31 148 € 5 578 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-94 921 € -89 808 € -59 644 € 7 702 € -45 942 € -40 241 € 47 518 €