Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
190 460 219 € 189 703 053 € 147 735 423 € 130 137 957 € 118 942 349 € 113 098 432 € 104 328 855 € 89 488 944 € 71 534 697 € 50 508 783 € 41 080 040 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
190 460 219€ 189 703 053€ 147 735 423€ 130 137 957€ 118 942 349€ 113 098 432€ 104 328 855€ 89 488 944€ 71 534 697€ 50 508 783€ 41 080 040€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
31 526 350 € 39 112 265 € 21 555 528 € 20 523 516 € 22 545 650 € 21 063 127 € 20 859 006 € 35 223 028 € 35 021 742 € 28 962 248 € 23 983 495 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 234 351€ 1 512 354€ 2 275 524€ 2 242 204€ 1 723 747€ 1 481 684€ 1 198 066€ 2 116 352€ 2 284 838€ 2 091 914€ 1 200 947€
10
B.2
Služby
29 291 999€ 37 599 911€ 19 280 004€ 18 281 312€ 20 821 903€ 19 581 443€ 19 660 940€ 33 106 676€ 32 736 904€ 26 870 334€ 22 782 548€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
158 933 869 € 150 590 788 € 126 179 895 € 109 614 441 € 96 396 699 € 92 035 305 € 83 469 849 € 54 265 916 € 36 512 955 € 21 546 535 € 17 096 545 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
149 612 700 € 137 457 128 € 118 394 779 € 103 306 421 € 91 823 301 € 85 211 484 € 79 446 348 € 50 561 985 € 32 056 722 € 19 319 222 € 13 669 505 €
13
C.1
Mzdové náklady
105 738 255€ 98 067 460€ 84 365 604€ 73 761 356€ 66 053 020€ 61 138 130€ 56 847 545€ 36 675 046€ 23 317 233€ 14 086 997€ 10 031 958€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
38 639 888€ 34 882 654€ 30 542 773€ 26 366 245€ 23 068 813€ 21 460 236€ 20 016 550€ 12 221 564€ 7 655 499€ 4 556 600€ 3 202 671€
16
C.4
Sociálne náklady
5 234 557€ 4 507 014€ 3 486 402€ 3 178 820€ 2 701 468€ 2 613 118€ 2 582 253€ 1 665 375€ 1 083 990€ 675 625€ 434 876€
17
D
Dane a poplatky
-64 586€ -7 740€ 244 765€ 11 557€ 151 066€ 2 669€ -71 668€ 79 026€ 60 938€ 41 914€ 35 143€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 717 544€ 1 669 120€ 1 692 926€ 1 793 315€ 1 634 437€ 1 553 404€ 1 528 449€ 1 271 704€ 1 063 113€ 934 240€ 1 043 589€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
56€ 3 012€ 9 233€ 29 239€ 192 608€ 365€ 33 310€ 207 131€ 1 001€ 10 487€ 28€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
62 058€ 26 228€ 14 038€ 13 360€ 76 877€ 12 755€ 15 619€ 246 210€ 3 583€ 12 052€ 21 531€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13 059€ 4 191€ 1 466€ -47 070€ 38 467€ 3 431€ -17 093€ 10 624€ -8 750€ -6 405€ -71 508€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
87 509€ 126 300€ 98 037€ 625 052€ 197 037€ 226 191€ 561 972€ 380 687€ 540 857€ 349 469€ 380 569€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
407 219€ 534 455€ 307 557€ 248 834€ 195 545€ 231 614€ 531 873€ 493 895€ 462 562€ 356 949€ 414 388€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 273 440 € 11 036 718 € 5 631 634 € 4 942 315 € 2 866 651 € 5 246 504 € 2 631 603 € 2 190 290 € 3 416 645 € 1 248 519 € 2 364 494 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
873€ 645€ 424€ 203€ 3 673€ 2 006€ 81€ 4 095€ 23 160€ 17 744€ 24 273€
39
N
Nákladové úroky
80 915€ 66 972€ 52 470€ 259 228€ 508 774€ 504 285€ 503 351€ 359 222€ 9 984€ 1 154€ 1 168€
40
XI.
Kurzové zisky
2 913€ 4 716€ 225 455€ 227 502€ 15 852€ 24 749€ 24 152€ 45 366€ 49 018€
41
O
Kurzové straty
46 377€ 26 597€ 19 873€ 35 101€ 51 954€ 28 717€ 39 759€ 43 295€ 76 611€ 75 832€ 54 359€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 18 720€ 22 064€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83 099€ 25 698€ 26 427€ 17 315€ 16 418€ 20 815€ 19 440€ 15 534€ 16 207€ 68 830€ 69 835€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-209 518 € -118 622 € -95 433 € -306 725 € -348 018 € -324 309 € -546 617 € -389 207 € -55 490 € -63 986 € -30 007 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 063 922 € 10 918 096 € 5 536 201 € 4 635 590 € 2 518 633 € 4 922 195 € 2 084 986 € 1 801 083 € 3 361 155 € 1 184 533 € 2 334 487 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 785 165 € 2 479 754 € 1 522 361 € 1 467 513 € 900 405 € 1 386 372 € 846 528 € 462 387 € 863 576 € 352 971 € 582 629 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 549 019€ 2 773 031€ 1 892 444€ 1 622 963€ 1 412 812€ 1 443 289€ 1 077 946€ 832 026€ 881 316€ 370 937€ 429 217€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-763 854€ -293 277€ -370 083€ -155 450€ -512 407€ -56 917€ -231 418€ -369 639€ -17 740€ -17 966€ 153 412€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 278 757 € 8 438 342 € 4 013 840 € 3 168 077 € 1 618 228 € 3 535 823 € 1 238 458 € 1 338 696 € 2 497 579 € 831 562 € 1 751 858 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 063 922 € 10 918 096 € 5 536 201 € 4 635 590 € 2 518 633 € 4 922 195 € 2 084 986 € 1 801 083 € 3 361 155 € 1 184 533 € 2 334 487 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 278 757 € 8 438 342 € 4 013 840 € 3 168 077 € 1 618 228 € 3 535 823 € 1 238 458 € 1 338 696 € 2 497 579 € 831 562 € 1 751 858 €