Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KORDSERVICE SK, a.s. v likvidácii [zrušená]

2010 2009
01.01.2010
30.09.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 005€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-8 005 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 125 696 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 555 575€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-429 879€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 457 113 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 042 691€
10
B.2
Služby
414 422€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-339 422 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
332 287 €
13
C.1
Mzdové náklady
225 134€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
13 500€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
75 336€
16
C.4
Sociálne náklady
18 317€
17
D
Dane a poplatky
15 254€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
129 213€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 122€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 219€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 433€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
459 275€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 863€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-408 294 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 315 811€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 403 363€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
34€
38
X.
Výnosové úroky
728€
39
N
Nákladové úroky
40 712€
40
XI.
Kurzové zisky
15 600€
41
O
Kurzové straty
143 498€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
100 657€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 237 634€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 392 377 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 800 671 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
65 188 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
65 188€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 865 859 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
6 231 533€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 231 533 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
6 231 533 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 430 862 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 365 674 €