Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 1.8.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2016 4.8.2016
 • Úpadca DEOP-MOS, s.r.o.
  IČO: 36237116
  Pri Kalvárii 20
  917 01   Trnava
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trnava v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: DEOP-MOS s.r.o., so sídlom 917 01 Trnava, Pri Kalvárii 20, IČO: 36 237 116, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 1CbR/22/2012
 • ICS 2112205928
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Monika Pekarovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 10.12.2020
Výmaz 12.2.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
4.8.2016
Rozhodnutie Zrušenie