Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DEOP-MOS, s.r.o. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 750 € 125 230 € 125 710 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 750 € 125 230 € 125 710 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
124 261 € 124 261 € 124 261 € 124 261 € 124 741 € 125 221 € 125 701 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€ 78 706€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 480€ 5 960€ 6 440€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€ 40 555€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 270 € 124 750 € 125 230 € 125 710 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-140 055 € -140 055 € -140 055 € -140 055 € -139 575 € -139 095 € -138 615 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
-11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 € -11 840 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€ -31 756€
029
A.II.
Kapitálové fondy
194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€ 194 848€
030
A.III.
Fondy zo zisku
196€ 196€ 196€ 196€ 196€ 196€ 196€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-323 259€ -323 259€ -323 259€ -322 779€ -322 299€ -321 819€ -321 339€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-480 € -480 € -480 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 € 264 325 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€ 13 702€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 € 250 623 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€ 131 815€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€ 91 801€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€ 4 822€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€ 22 185€