Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
34 954 875€ 39 481 255€ 33 082 736€ 42 425 696€ 38 855 678€ 40 577 709€ 31 840 060€ 27 954 995€ 27 916 700€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
35 137 281 € 39 700 619 € 33 370 998 € 42 648 187 € 39 094 196 € 40 814 396 € 31 791 923 € 28 325 146 € 28 922 840 € 23 161 660 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
31 916 144€ 37 087 354€ 30 666 794€ 39 511 922€ 36 120 594€ 38 174 203€ 29 789 780€ 26 226 362€ 27 006 716€ 19 513 156€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 392 093€ 1 216 565€ 1 124 575€ 1 444 625€ 1 226 356€ 1 084 229€ 855 606€ 814 282€ 909 985€ 2 713 470€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 646 638€ 1 177 336€ 1 291 367€ 1 469 148€ 1 508 728€ 1 319 277€ 953 498€ 914 351€ 671 616€ 735 575€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
182 406€ 219 364€ 288 262€ 222 492€ 238 518€ 236 687€ 193 039€ 370 151€ 334 523€ 199 459€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
34 244 424 € 38 965 600 € 33 200 927 € 41 560 973 € 38 307 609 € 40 365 875 € 31 781 763 € 28 344 897 € 28 757 897 € 23 026 453 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 709 431€ 32 314 907€ 26 181 482€ 34 294 855€ 31 694 326€ 34 086 561€ 26 394 366€ 23 049 441€ 24 004 756€ 18 379 907€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 560 316€ 2 187 045€ 2 135 923€ 2 541 706€ 2 350 895€ 2 242 032€ 1 901 240€ 2 141 217€ 1 776 256€ 1 668 776€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 947 912€ 1 972 775€ 1 555 907€ 866 307€ 625 562€ 553 745€ 394 062€ 337 254€ 419 154€ 343 913€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 198 702 € 1 068 619 € 1 095 596 € 1 723 333 € 1 547 400 € 1 531 464 € 1 433 155 € 1 370 838 € 1 289 442 € 1 219 051 €
16
E.1.
Mzdové náklady
861 626€ 780 160€ 801 496€ 1 259 550€ 1 130 398€ 1 118 059€ 1 053 979€ 1 004 696€ 940 617€ 886 939€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
297 818€ 268 735€ 267 367€ 436 793€ 392 092€ 383 165€ 354 689€ 343 204€ 321 434€ 304 405€
19
E.4.
Sociálne náklady
39 258€ 19 724€ 26 733€ 26 990€ 24 910€ 30 240€ 24 487€ 22 938€ 27 391€ 27 707€
20
F.
Dane a poplatky
33 182€ 40 344€ 62 279€ 71 678€ 59 853€ 51 586€ 69 690€ 75 226€ 54 703€ 56 064€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
284 576€ 236 896€ 292 715€ 647 209€ 601 430€ 569 875€ 553 777€ 535 023€ 586 162€ 531 495€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
284 576€ 236 896€ 292 715€ 647 209€ 601 430€ 569 875€ 553 777€ 535 023€ 586 162€ 531 495€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 407 038€ 1 066 325€ 1 178 785€ 1 340 256€ 1 359 693€ 1 195 816€ 970 418€ 727 350€ 648 200€ 755 596€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 164€ 7 306€ 7 409€ 1 965€ 1 994€ 10 949€ 14 589€ 12 671€ -24 429€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
91 103€ 71 383€ 690 831€ 73 664€ 66 456€ 123 847€ 50 466€ 95 877€ 3 653€ 71 651€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
892 857 € 735 019 € 170 071 € 1 087 214 € 786 587 € 448 521 € 10 160 € -19 751 € 164 943 € 135 207 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 090 578 € 1 829 192 € 1 918 057 € 3 253 679 € 2 676 167 € 2 376 094 € 1 955 718 € 1 512 732 € 1 716 535 € 1 834 030 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
82 831 € 67 976 € 1 943 182 € 75 256 € 34 172 € 42 987 € 48 976 € 47 760 € 14 651 € 9 728 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 024 € 657 € 1 468 € 1 € 3 € 11 € 14 € 20 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 024€ 657€ 1 468€ 1€ 3€ 11€ 14€ 20€
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
81 807€ 67 300€ 1 941 714€ 75 256€ 34 172€ 42 986€ 48 973€ 47 749€ 14 637€ 9 708€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
53 312 € 72 988 € 70 608 € 106 185 € 124 373 € 167 723 € 126 866 € 97 547 € 245 750 € 175 511 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 322 € 10 121 € 17 494 € 34 953 € 47 933 € 80 087 € 112 147 € 83 455 € 160 925 € 158 738 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 322€ 10 121€ 17 494€ 34 953€ 47 933€ 80 087€ 112 147€ 83 455€ 160 925€ 158 738€
52
O.
Kurzové straty
7€ 4€ 7€ 1€ 1€ 1€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42 990€ 62 860€ 53 114€ 71 228€ 76 433€ 87 636€ 14 718€ 14 091€ 84 824€ 16 772€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
29 519 € -5 012 € 1 872 574 € -30 929 € -90 201 € -124 736 € -77 890 € -49 787 € -231 099 € -165 783 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
922 376 € 730 007 € 2 042 645 € 1 056 285 € 696 386 € 323 785 € -67 730 € -69 538 € -66 156 € -30 576 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
190 119 € 131 941 € 539 583 € 242 350 € 148 712 € 69 063 € 6 411 € 9 055 € -22 525 € -8 513 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
255 546€ 209 278€ 249 062€ 244 525€ 146 481€ 64 722€ 2 880€ 2 882€ 2 882€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-65 427€ -77 337€ 290 521€ -2 175€ 2 231€ 4 341€ 3 531€ 6 173€ -25 407€ -8 516€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
732 257 € 598 066 € 1 503 062 € 813 935 € 547 674 € 254 722 € -74 141 € -78 593 € -43 631 € -22 063 €