Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trnavská teplárenská, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s.

 • Názov Trnavská teplárenská, a.s.
 • IČO 36246034
 • DIČ 2020166632
 • IČ DPH SK2020166632 podľa §4
 • Sídlo Coburgova 84, 917 42 Trnava
 • Dátum vzniku 1. novembra 2001, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10219/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 17 615 488 €
  Podľa účtovnej závierky: 17 615 488 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba tepla 18.12.2001
výkup tepla 18.12.2001
rozvod tepla 18.12.2001
zámočníctvo 1.11.2001
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti 31.8.2006
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových 31.8.2006
oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových 31.8.2006
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 31.8.2006
montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 31.8.2006
oprava a montáž určených meradiel 31.8.2006
oprava cestných motorových vozidiel 31.8.2006
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 31.8.2006
montáž káblových rozvodov 31.8.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti 31.8.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti 31.8.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 31.8.2006
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie 31.8.2006
poskytovanie prác strojnými mechanizmami 31.8.2006
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení) 31.8.2006
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 31.8.2006
poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla 21.11.2006
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 12.9.2018
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok 12.9.2018
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 12.9.2018
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako s nebezpečným odpadom 12.9.2018
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 12.9.2018
Prípravné práce k realizácii stavby 12.9.2018
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 12.9.2018
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 12.9.2018
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla 12.9.2018
Sťahovacie služby 12.9.2018
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 12.9.2018
Kuriérske služby 12.9.2018
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 12.9.2018
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 12.9.2018
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 12.9.2018
Prevádzkovanie výdajne stravy 12.9.2018
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 12.9.2018
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky 12.9.2018
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 12.9.2018
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 12.9.2018
Fotografické služby 12.9.2018
Čistiace a upratovacie služby 12.9.2018
Administratívne služby 12.9.2018
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 12.9.2018
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 1.12.2020
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 12.5.2021
Vedenie účtovníctva 12.5.2021
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. a podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 zo dňa 20.06.2001 o privatizácii podniku: Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, so sídlom 816 47 Bratislava, Čulenova 6, IČO: 00 152 153. Na realizáciu bol určený privatizačný projekt, vedený v evidencii Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod číslom 2263. Rozhodnutie sa týka celého majetku podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik podľa výstupného formulára F. 1 (D)/1, F. 1(D)/2 a F. 1(D)/3 určeného privatizačného projektu.
Rozhodnutím č. 96/2001 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 15.10.2001, č. 4278/2001 - 1000- 010 bol na základe vyššieuvedeného privatizačného projektu a uznesenia vlády SR a v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov dňom 31.10.2001 zrušený bez likvidácie štátny podnik Západoslovenské energetické závody, š.p..
Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádzajú na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý dňom 01.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností:
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava.
2. Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti schválený riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.6.2002, rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti vyhotovené notárskou zápisnicou č. NZ 155/2002, N 161/2002, zo dňa 15.7.2002.
3. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a zvolení členov predstavenstva a dozornej rady zo dňa 28.05.2003.
4. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a zvolení členov predstavenstva a dozornej rady zo dňa 05.12.2003.