Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trnavská teplárenská, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 736 464€ 13 796 421€ 12 628 396€ 12 484 845€ 12 591 325€ 12 388 133€ 11 967 370€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 896 854 € 14 092 991 € 12 878 497 € 12 629 876 € 12 771 372 € 12 763 330 € 12 122 006 € 12 231 056 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
13 654 325€ 13 693 766€ 12 533 433€ 12 374 208€ 12 517 868€ 12 308 084€ 11 858 634€ 11 768 014€
05
III.
Tržby z predaja služieb
82 139€ 102 654€ 94 964€ 110 637€ 73 456€ 80 049€ 108 736€ 106 278€
07
V.
Aktivácia
127 431€ 128 486€ 134 593€ 113 018€ 111 195€ 121 966€ 120 336€ 112 829€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 588€ 6 882€ 56€ 3 375€ 8 526€ 210 347€ 8 121€ 7 082€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 371€ 161 203€ 115 451€ 28 638€ 60 327€ 42 884€ 26 179€ 236 853€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 812 344 € 14 093 923 € 12 876 646 € 12 548 631 € 12 683 443 € 12 600 160 € 12 182 743 € 12 047 193 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 754 133€ 6 362 818€ 5 580 074€ 5 523 917€ 5 610 655€ 5 412 839€ 5 101 351€ 5 031 482€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-458€ -2 735€ -1 297€ -1 263€ 1 653€ -16 852€ -4 474€ 17 364€
14
D.
Služby
1 137 192€ 1 556 282€ 1 442 069€ 1 538 966€ 1 533 503€ 1 523 505€ 1 460 320€ 1 339 659€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 758 371 € 3 164 733 € 3 063 068 € 3 011 095 € 2 932 401 € 2 902 204 € 2 746 962 € 2 608 724 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 706 105€ 2 150 452€ 2 078 859€ 2 043 166€ 1 989 667€ 1 888 165€ 1 819 748€ 1 702 958€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
60 303€ 46 936€ 47 003€ 47 000€ 46 924€ 50 417€ 74 089€ 74 055€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
684 691€ 824 307€ 809 284€ 786 144€ 770 565€ 753 435€ 701 028€ 661 688€
19
E.4.
Sociálne náklady
307 272€ 143 038€ 127 922€ 134 785€ 125 245€ 210 187€ 152 097€ 170 023€
20
F.
Dane a poplatky
59 443€ 49 195€ 48 425€ 50 820€ 49 957€ 51 117€ 51 374€ 51 905€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 850 389€ 2 891 259€ 2 670 555€ 2 394 178€ 2 575 823€ 2 503 346€ 2 633 032€ 2 902 458€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 842 991€ 2 891 259€ 2 670 555€ 2 588 629€ 2 539 449€ 2 458 813€ 2 598 691€ 2 861 574€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 398€ -194 451€ 36 374€ 44 533€ 34 341€ 40 884€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19€ 91 024€ 910€ 2 833€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26 830€ 4 617€ 5 728€ -29 853€ -103 493€ 56 444€ 119 243€ -24 022€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
226 444€ 67 754€ 68 024€ 60 771€ 82 925€ 76 533€ 74 025€ 116 790€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
84 510 € -932 € 1 851 € 81 245 € 87 929 € 163 170 € -60 737 € 183 863 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 973 028 € 6 008 541 € 5 742 144 € 5 536 243 € 5 556 708 € 5 590 607 € 5 530 509 € 5 598 616 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
363 003 € 201 000 € 1 465 € 4 299 € 5 847 € 182 684 € 22 860 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
363 000€ 201 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 453 € 4 299 € 5 845 € 16 967 € 22 833 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 453€ 4 299€ 5 845€ 16 967€ 22 833€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 12€ 2€ 27€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
165 717€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
55 718 € 204 550 € 160 753 € 54 767 € 68 866 € 69 247 € 76 374 € 95 738 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
135 900€ 90 600€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
53 083 € 65 616 € 67 195 € 51 470 € 64 478 € 61 504 € 72 746 € 92 051 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
53 083€ 65 616€ 67 195€ 51 470€ 64 478€ 61 504€ 72 746€ 92 051€
52
O.
Kurzové straty
12€ 44€ 9€ 128€ 167€ 167€ 154€ 104€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 623€ 2 990€ 2 949€ 3 169€ 4 221€ 7 576€ 3 474€ 3 583€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-55 718 € 158 453 € 40 247 € -53 302 € -64 567 € -63 400 € 106 310 € -72 878 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
28 792 € 157 521 € 42 098 € 27 943 € 23 362 € 99 770 € 45 573 € 110 985 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 260 € 46 905 € 28 304 € -52 587 € 4 131 € 89 270 € 35 820 € 41 098 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
32 152€ 37 218€ 34 928€ 8 930€ 10 485€ 11 592€ 6 755€ 13 325€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-19 892€ 9 687€ -6 624€ -61 517€ -6 354€ 77 678€ 29 065€ 27 773€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 532 € 110 616 € 13 794 € 80 530 € 19 231 € 10 500 € 9 753 € 69 887 €