Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trnavská teplárenská, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 863 895 € 13 924 906 € 12 762 990 € 12 597 863 € 12 702 519 € 12 510 099 € 12 087 706 € 11 987 121 € 12 303 900 € 11 274 175 € 10 756 395 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 736 464€ 13 796 420€ 12 628 397€ 12 484 845€ 12 591 324€ 12 388 133€ 11 967 370€ 11 874 292€ 12 168 437€ 11 160 206€ 10 665 147€
07
II.3
Aktivácia
127 431€ 128 486€ 134 593€ 113 018€ 111 195€ 121 966€ 120 336€ 112 829€ 135 463€ 113 969€ 91 248€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 890 867 € 7 916 365 € 7 020 846 € 7 061 620 € 7 145 811 € 6 919 492 € 6 557 197 € 6 388 505 € 6 148 622 € 5 559 781 € 5 299 593 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 754 133€ 6 362 818€ 5 580 074€ 5 523 917€ 5 610 655€ 5 412 839€ 5 101 351€ 5 048 846€ 4 964 240€ 4 593 264€ 4 386 838€
10
B.2
Služby
1 137 192€ 1 556 282€ 1 442 069€ 1 538 966€ 1 533 503€ 1 523 505€ 1 460 320€ 1 339 659€ 1 184 382€ 966 517€ 912 755€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 973 028 € 6 008 541 € 5 742 144 € 5 536 243 € 5 556 708 € 5 590 607 € 5 530 509 € 5 598 616 € 6 155 278 € 5 714 394 € 5 456 802 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 758 371 € 3 164 733 € 3 063 068 € 3 011 095 € 2 932 401 € 2 902 204 € 2 746 962 € 2 608 724 € 2 678 875 € 2 399 247 € 2 343 348 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 706 105€ 2 150 452€ 2 078 859€ 2 043 166€ 1 989 667€ 1 888 165€ 1 819 748€ 1 702 958€ 1 706 140€ 1 642 657€ 1 590 022€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
60 303€ 46 936€ 47 003€ 47 000€ 46 924€ 50 417€ 74 089€ 74 055€ 73 364€ 74 088€ 77 022€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
684 691€ 824 307€ 809 284€ 786 144€ 770 565€ 753 435€ 701 028€ 661 688€ 648 894€ 595 161€ 548 536€
16
C.4
Sociálne náklady
307 272€ 143 038€ 127 922€ 134 785€ 125 245€ 210 187€ 152 097€ 170 023€ 250 477€ 87 341€ 127 768€
17
D
Dane a poplatky
59 443€ 49 195€ 48 425€ 50 820€ 49 957€ 51 117€ 51 374€ 51 905€ 62 079€ 49 715€ 50 284€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 850 389€ 2 891 259€ 2 670 555€ 2 394 178€ 2 575 823€ 2 503 346€ 2 633 032€ 2 902 458€ 2 908 729€ 2 741 160€ 2 737 165€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 588€ 6 882€ 56€ 3 375€ 8 526€ 210 347€ 8 121€ 7 082€ 2 575€ 2 084€ 27 881€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19€ 91 024€ 910€ 2 833€ 50€ 7 798€ 9 328€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
26 830€ 4 617€ 5 728€ -29 853€ -103 493€ 56 444€ 119 243€ -24 022€ 41 847€ 100 536€ 17 681€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 371€ 161 203€ 115 451€ 28 638€ 60 327€ 42 884€ 26 179€ 236 853€ 65 339€ 768 780€ 725 147€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
226 444€ 67 754€ 68 024€ 60 771€ 82 925€ 76 533€ 74 025€ 116 790€ 75 391€ 89 952€ 45 702€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
84 510 € -932 € 1 851 € 81 245 € 87 929 € 163 170 € -60 737 € 183 863 € 456 221 € 1 096 850 € 1 006 322 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
363 000€ 201 000€ 13 800€ 395 060€ 475 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
135 900€ 90 600€ 28 880€ 748 482€ 670 000€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
165 717€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
1 538€ 1 960€
38
X.
Výnosové úroky
1 453€ 4 299€ 5 845€ 16 967€ 22 833€ 19 011€ 28 059€ 5 864€
39
N
Nákladové úroky
53 083€ 65 616€ 67 195€ 51 470€ 64 478€ 61 504€ 72 746€ 92 051€ 123 611€ 88 133€ 74 877€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 12€ 2€ 27€ 108€
41
O
Kurzové straty
12€ 44€ 9€ 128€ 167€ 167€ 154€ 104€ 186€ 129€ 181€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 623€ 2 990€ 2 949€ 3 169€ 4 221€ 7 576€ 3 474€ 3 583€ 3 598€ 9 869€ 43 485€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-55 718 € 158 453 € 40 247 € -53 302 € -64 567 € -63 400 € 106 310 € -72 878 € -125 002 € -425 454 € -307 571 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
28 792 € 157 521 € 42 098 € 27 943 € 23 362 € 99 770 € 45 573 € 110 985 € 331 219 € 671 396 € 698 751 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 260 € 46 905 € 28 304 € -52 587 € 4 131 € 89 270 € 35 820 € 41 098 € 126 938 € 236 972 € 225 791 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
32 152€ 37 218€ 34 928€ 8 930€ 10 485€ 11 592€ 6 755€ 13 325€ 15 349€ 421 371€ 190 475€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-19 892€ 9 687€ -6 624€ -61 517€ -6 354€ 77 678€ 29 065€ 27 773€ 111 589€ -184 399€ 35 316€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
16 532 € 110 616 € 13 794 € 80 530 € 19 231 € 10 500 € 9 753 € 69 887 € 204 281 € 434 424 € 472 960 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
28 792 € 157 521 € 42 098 € 27 943 € 23 362 € 99 770 € 45 573 € 110 985 € 331 219 € 671 396 € 698 751 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
16 532 € 110 616 € 13 794 € 80 530 € 19 231 € 10 500 € 9 753 € 69 887 € 204 281 € 434 424 € 472 960 €