Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
765 178€ 1 331 817€ 2 162 487€ 2 660 204€ 2 889 457€ 1 588 628€ 2 008 799€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 460 104 € 1 589 401 € 3 124 242 € 3 996 420 € 3 258 176 € 1 733 429 € 2 241 559 € 2 974 917 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 840€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
761 208€ 1 327 861€ 2 158 529€ 2 656 159€ 2 885 430€ 1 588 628€ 1 879 902€ 2 629 955€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€ 853 578€ 16 667€ 16 667€ 26 667€ 55 226€ 118€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
698 896€ 261 540€ 112 135€ 1 323 594€ 356 079€ 118 134€ 306 431€ 337 004€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
730 680 € 1 604 767 € 3 174 477 € 3 977 198 € 3 221 236 € 1 800 253 € 2 444 494 € 2 926 209 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 080€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
178 522€ 497 220€ 1 063 762€ 1 211 178€ 1 135 872€ 503 614€ 673 022€ 917 300€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
310 426€ 788 621€ 814 022€ 1 169 380€ 1 293 675€ 777 674€ 1 112 560€ 1 542 355€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
119 886 € 145 445 € 172 614 € 203 087 € 212 621 € 157 932 € 182 676 € 162 777 €
16
E.1.
Mzdové náklady
87 602€ 104 380€ 121 870€ 144 324€ 159 024€ 119 375€ 129 227€ 111 995€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 204€ 35 872€ 39 975€ 45 134€ 47 990€ 36 045€ 44 714€ 39 151€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 080€ 5 193€ 10 769€ 13 629€ 5 607€ 2 512€ 8 735€ 11 631€
20
F.
Dane a poplatky
2 509€ 3 246€ 4 389€ 6 045€ 7 703€ 5 931€ 3 921€ 7 788€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 612€ 2 833€ 34 424€ 58 467€ 61 979€ 62 277€ 104 028€ 122 861€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 612€ 2 833€ 34 424€ 58 467€ 61 979€ 62 277€ 104 028€ 122 861€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 918 307€ 0€ 0€ 84 723€ 987€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
85 842€ 151 762€ 65 691€ 4 486€ 222 063€ 208 705€ 34 431€ 34 903€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
31 883€ 15 640€ 101 268€ 1 324 555€ 287 323€ 84 120€ 249 133€ 129 158€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
729 424 € -15 366 € -50 235 € 19 222 € 36 940 € -66 824 € -202 935 € 48 708 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
272 260 € 42 020 € 280 745 € 275 601 € 455 883 € 307 340 € 94 320 € 170 060 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 970 € 3 956 € 3 958 € 4 045 € 4 027 € 4 286 € 64 520 € 5 297 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58 400€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 970 € 3 956 € 3 958 € 4 045 € 4 027 € 4 158 € 4 180 € 4 249 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 970€ 3 956€ 3 958€ 4 045€ 4 027€ 4 158€ 4 180€ 4 249€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 128€ 1 940€ 1 048€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
789 € 1 161 € 19 565 € 19 980 € 24 874 € 27 977 € 90 977 € 43 839 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58 400€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 1 € 8 339 € 15 466 € 18 457 € 19 840 € 25 633 € 32 228 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 1€ 8 339€ 15 466€ 18 457€ 19 840€ 25 633€ 32 228€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 14€ 370€ 2€ 242€ 33€ 751€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
789€ 1 160€ 11 212€ 4 144€ 6 415€ 7 895€ 6 911€ 10 860€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
3 181 € 2 795 € -15 607 € -15 935 € -20 847 € -23 691 € -26 457 € -38 542 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
732 605 € -12 571 € -65 842 € 3 287 € 16 093 € -90 515 € -229 392 € 10 166 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 098 € 2 880 € -11 027 € 2 823 € 1 600 € 2 864 € -116 € 1 660 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 098€ 2 880€ 2 363€ 2 896€ 2 917€ 2 921€ 2 926€ 2 261€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ -13 390€ -73€ -1 317€ -57€ -3 042€ -601€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
728 507 € -15 451 € -54 815 € 464 € 14 493 € -93 379 € -229 276 € 8 506 €