Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REGIONPRESS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 697 108 € 4 028 357 € 2 098 994 € 3 562 144 € 2 866 401 € 5 209 009 € 4 493 899 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 794 548 € 2 760 990 € 1 051 604 € 904 499 € 975 880 € 1 019 894 € 787 673 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
368 € 2 578 € 11 290 € 18 246 € 30 484 € 43 199 € 47 580 €
005
A.I.2
Software
368€ 2 578€ 11 290€ 18 246€ 30 484€ 43 199€ 47 580€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 000 269 € 1 646 767 € 1 026 064 € 873 503 € 932 646 € 963 945 € 727 343 €
012
A.II.1
Pozemky
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
013
A.II.2
Stavby
358 281€ 285 625€ 328 940€ 372 256€ 415 571€ 458 887€ 447 848€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 575 600€ 82 035€ 41 850€ 70 263€ 93 945€ 106 928€ 147 389€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 212 719€ 588 886€ 364 596€ 356 742€ 331 742€ 65 718€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 793 911 € 1 111 645 € 14 250 € 12 750 € 12 750 € 12 750 € 12 750 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
14 250€ 14 250€ 14 250€ 12 750€ 12 750€ 12 750€ 12 750€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 779 661€ 1 097 395€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 883 075 € 1 256 452 € 1 029 921 € 2 637 202 € 1 871 341 € 4 169 313 € 3 686 633 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
339 431 € 235 250 € 151 236 € 115 523 € 261 227 € 185 611 € 389 962 €
032
B.I.1
Materiál
156 742€ 221 576€ 151 236€ 115 523€ 261 227€ 185 611€ 389 962€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
182 689€ 13 674€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
39 641 € 96 274 € 85 208 € 55 389 € 82 178 € 78 571 € 82 835 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
39 641€ 96 274€ 85 208€ 55 389€ 82 178€ 78 571€ 82 835€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 376 849 € 791 132 € 546 303 € 714 021 € 731 982 € 1 116 713 € 1 195 471 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 345 779€ 735 028€ 461 559€ 671 790€ 642 248€ 815 853€ 817 944€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 400€ 5 400€ 5 400€ 35 400€ 5 400€ 9 900€ 20 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
77€ 96€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
876€ 49 766€ 77 979€ 65 675€ 160 790€ 212 539€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
24 794€ 861€ 1 269€ 6 831€ 18 659€ 130 170€ 144 988€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
127 154 € 133 796 € 247 174 € 1 752 269 € 795 954 € 2 788 418 € 2 018 365 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 027€ 12 038€ 10 225€ 12 647€ 12 412€ 86 441€ 87 851€
057
B.IV.2
Účty v bankách
117 127€ 121 758€ 236 949€ 1 739 622€ 783 542€ 2 701 977€ 1 930 514€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
19 485 € 10 915 € 17 469 € 20 443 € 19 180 € 19 802 € 19 593 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 485€ 10 915€ 17 469€ 20 443€ 19 180€ 19 802€ 19 593€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 697 108 € 4 028 357 € 2 098 994 € 3 562 144 € 2 866 401 € 5 209 009 € 4 493 899 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 270 951 € 1 479 593 € 1 392 959 € 3 089 096 € 2 405 437 € 4 732 547 € 4 054 010 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 290 € 3 290 € 3 623 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 290€ 3 290€ 3 623€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 448 336 € 1 381 369 € 1 161 014 € 2 397 470 € 1 971 664 € 4 046 042 € 2 763 515 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 448 336€ 1 381 369€ 1 161 014€ 2 397 470€ 1 971 664€ 4 046 042€ 2 763 515€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
811 358 € 86 967 € 220 355 € 683 659 € 425 806 € 678 538 € 1 282 528 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 396 031 € 2 542 046 € 692 548 € 456 388 € 454 790 € 472 179 € 436 766 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
76 452 € 74 940 € 71 759 € 72 906 € 78 078 € 86 082 € 74 762 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
67 265€ 65 753€ 62 572€ 62 219€ 66 420€ 81 131€ 70 135€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 013€ 4 951€ 4 627€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 500€ 5 500€ 5 500€ 7 000€ 8 645€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
121 341 € 19 880 € 19 463 € 30 265 € 44 097 € 40 103 € 35 957 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
446€ 11 832€ 19 463€ 30 265€ 44 097€ 40 103€ 35 957€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
120 895€ 8 048€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 221 153 € 1 154 177 € 601 326 € 353 217 € 332 615 € 345 994 € 326 047 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 636 962€ 792 850€ 215 205€ 147 354€ 132 582€ 132 113€ 133 553€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 659€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 500€ 1 500€ 1 500€ 20 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
74 486€ 86 304€ 81 727€ 80 767€ 78 730€ 88 496€ 71 520€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 160€ 44 104€ 50 987€ 47 604€ 48 747€ 59 324€ 46 927€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
263 855€ 29 259€ 51 607€ 77 291€ 72 109€ 65 947€ 47 347€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
200 190€ 200 160€ 200 300€ 201€ 447€ 114€ 41€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
977 085 € 1 293 049 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
973 910€ 924 063€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 175€ 368 986€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
30 126 € 6 718 € 13 487 € 16 660 € 6 174 € 4 283 € 3 123 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
22 972€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 012€ 5 760€ 9 507€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 154€ 4 706€ 7 727€ 7 153€ 6 174€ 4 283€ 3 123€