Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REGIONPRESS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 916 050€ 1 384 053€ 26 626€ 6 420€ 10 646€ 10 748€ 98€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 769 117€ 849 162€ 4 647€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 146 933 € 534 891 € 26 626 € 1 773 € 10 646 € 10 748 € 98 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 077 434 € 5 573 494 € 5 455 573 € 5 282 866 € 5 374 434 € 5 661 586 € 6 087 529 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 077 434€ 5 573 494€ 5 455 573€ 5 282 866€ 5 374 434€ 5 661 586€ 6 087 529€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 383 360 € 3 793 298 € 3 221 376 € 2 696 368 € 2 770 137 € 2 777 326 € 2 832 047 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 939 995€ 1 665 151€ 1 401 969€ 1 313 206€ 1 394 765€ 1 354 911€ 1 389 803€
10
B.2
Služby
2 443 365€ 2 144 655€ 1 819 407€ 1 387 809€ 1 375 372€ 1 422 415€ 1 442 244€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 841 007 € 2 315 087 € 2 260 823 € 2 588 271 € 2 614 943 € 2 895 008 € 3 255 580 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 586 957 € 2 090 714 € 1 723 419 € 1 704 911 € 1 729 402 € 1 782 879 € 1 788 689 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 164 319€ 1 608 843€ 1 331 591€ 1 324 692€ 1 349 497€ 1 393 590€ 1 404 080€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
365 229€ 431 688€ 346 679€ 334 480€ 334 464€ 341 258€ 341 960€
16
C.4
Sociálne náklady
57 409€ 50 183€ 45 149€ 45 739€ 45 441€ 48 031€ 42 649€
17
D
Dane a poplatky
26 265€ 37 492€ 42 754€ 24 951€ 38 690€ 29 594€ 64 608€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
127 920€ 79 704€ 80 598€ 79 786€ 79 137€ 118 578€ 144 965€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
111 268€ 114 242€ 69 358€ 54 276€ 12 322€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
140 468€ 109 232€ 73 635€ 50 565€ 1 711€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-78 923€ -27 833€ 191 955€ 40 436€ 341 274€ 209 865€ -301 394€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 089€ 205 349€ 93 729€ 177 720€ 176 693€ 154 445€ 144 412€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
51 431€ 193 613€ 18 196€ 19 818€ 16 921€ 17 091€ 15 196€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 151 246 € 151 756 € 293 353 € 899 800 € 596 823 € 891 446 € 1 687 928 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
14 888 € 7 189 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
14 888€ 7 189€
38
X.
Výnosové úroky
101€ 481€ 527€ 349€
39
N
Nákladové úroky
57 619€ 16 329€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 33€
41
O
Kurzové straty
267€ 8€ 240€ 2€ 2€ 5€ 12€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
857€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 689€ 21 922€ 8 500€ 9 194€ 15 337€ 20 223€ 12 991€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-58 683 € -31 037 € -8 740 € -9 095 € -14 858 € -18 844 € -12 654 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 092 563 € 120 719 € 284 613 € 890 705 € 581 965 € 872 602 € 1 675 274 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
281 205 € 33 752 € 64 258 € 207 046 € 156 159 € 194 064 € 392 746 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
224 572€ 44 818€ 94 076€ 180 257€ 159 767€ 189 800€ 250 503€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
56 633€ -11 066€ -29 818€ 26 789€ -3 608€ 4 264€ 142 243€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
811 358 € 86 967 € 220 355 € 683 659 € 425 806 € 678 538 € 1 282 528 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 092 563 € 120 719 € 284 613 € 890 705 € 581 965 € 872 602 € 1 675 274 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
811 358 € 86 967 € 220 355 € 683 659 € 425 806 € 678 538 € 1 282 528 €