Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.

Spoločnosť Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. sa v roku 2020 dostala do straty z 578 447 € na -127 756 € a tržby jej klesli o   1 % na 19,13 mil. €.

 • IČO 36252484
 • DIČ 2020172264
 • IČ DPH SK2020172264
  podľa §4, registrácia od 7.1.2003
 • Sídlo Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
  Priemyselná 10 921 79 Piešťany
 • Historický názov Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (platné do: 13.9.2018)
 • Právna forma Akc. spol.
 • Predmety podnikania zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnostiodvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnostiv súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti zabezpečovať geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu (všetko pre vlastnú potrebu), ďalej sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v rozsahu voľnej živnosti, kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpu tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu *** podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV poskytovanie služieb za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisovreklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.Všetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10263/T
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  51 883 604 €/ splatené 51 883 604 €
  Podľa účtovnej závierky:
  51 883 604 €
 • Druh vlastníctva Vlastníctvo územnej samosprávy