Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
95 996 € 87 642 € 232 482 € 392 630 € 378 792 € 144 216 € 281 024 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
-1 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
-1 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-1€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
95 997 € 87 642 € 232 482 € 392 630 € 378 792 € 144 216 € 281 024 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
68 967 € 82 113 € 74 418 € 44 481 € 82 308 € 97 155 € 2 865 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
64 073€ 61 276€ 54 155€ 65 876€ 56 005€ 50 094€ 2 865€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 894€ 20 837€ 20 263€ -21 395€ 26 303€ 47 061€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 030 € 5 529 € 158 064 € 348 149 € 296 484 € 47 061 € 278 159 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 564€ 4 865€ 29 422€ 28 547€ 29 815€ 22 638€ 382€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 466€ 664€ 128 642€ 319 602€ 266 669€ 24 423€ 277 777€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
95 996 € 87 642 € 232 482 € 392 630 € 378 792 € 144 216 € 281 024 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
41 386 € 30 538 € 103 699 € 154 993 € 56 241 € 64 881 € 168 248 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
33 793 € 20 916 € 30 916 € 30 916 € 10 428 € 10 428 € 10 457 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 793€ 20 916€ 30 916€ 30 916€ 10 428€ 10 428€ 10 457€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
290 € 2 319 € 65 480 € 116 774 € 38 510 € 47 150 € 150 488 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
54 610 € 57 104 € 128 783 € 237 637 € 322 551 € 79 335 € 112 776 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
584 € 584 € 584 € 584 € 584 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
584€ 584€ 584€ 584€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
584€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
350 € 329 € 309 € 421 € 602 € 510 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
350€ 329€ 309€ 421€ 602€ 510€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
54 610 € 56 754 € 127 870 € 236 744 € 321 546 € 78 149 € 111 682 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
-13€ 3 620€ 74 736€ 182 172€ 245 196€ 197€ 20 019€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
21 538€ 21 538€ 4 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
54 623€ 53 134€ 53 134€ 54 572€ 54 812€ 56 414€ 87 663€