Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZSE Development, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
613 632 € 654 264 € 585 261 € 594 683 € 571 222 € 606 932 € 623 942 € 4 520 367 € 4 998 759 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
586 037 € 655 266 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
586 037 € 655 266 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
473 738€ 581 773€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
112 299€ 73 493€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
613 632 € 654 264 € 560 261 € 594 683 € 571 222 € 606 932 € 623 942 € 3 933 830 € 4 341 245 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
21 374 € 29 002 €
032
B.I.1
Materiál
21 374€ 29 002€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 779 € 37 316 € 38 272 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 779€ 37 316€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
613 632 € 654 264 € 560 261 € 594 683 € 571 222 € 606 932 € 621 163 € 3 818 194 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
26 588€ 27 519€ 29 314€ 0€ 891 391€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
576 291€ 611 999€ 555 906€ 580 626€ 2 742 608€ 3 590 656€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
563 758€ 570 813€ 606 409€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 611€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 753€ 14 746€ 4 355€ 409€ 523€ 40 537€ 168 508€ 170 130€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 687€ 18 723€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
56 946 € 155 838 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 305€
057
B.IV.2
Účty v bankách
56 946€ 153 533€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
25 000 € 500 € 2 248 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
500€ 2 248€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
25 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
613 632 € 654 264 € 585 261 € 594 683 € 571 222 € 606 932 € 623 942 € 4 520 367 € 4 998 759 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
535 291 € 542 411 € 547 727 € 550 786 € 569 876 € 605 682 € 615 332 € 4 004 079 € 4 412 044 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 €
069
A.I.1
Základné imanie
564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
332 € 332 € 332 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€ 332€ 332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
56 765 € 56 765 € 56 765 € 56 765 € 56 765 € 56 765 € 56 433 € 3 309 086 € 3 309 086 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
56 765€ 56 765€ 56 765€ 56 765€ 56 765€ 56 765€ 56 433€ 56 433€ 56 433€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 252 653€ 3 252 653€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-78 651 € -73 335 € -70 276 € -51 186 € -15 381 € -5 730 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-78 651€ -73 335€ -70 276€ -51 186€ -15 381€ -5 730€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 120 € -5 316 € -3 059 € -19 090 € -35 805 € -9 650 € -5 730 € 130 364 € 538 329 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
78 341 € 111 853 € 37 534 € 43 897 € 1 346 € 1 250 € 8 610 € 516 288 € 586 715 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
66 510 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 433 € 314 692 € 360 087 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 121€ 304 308€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
18 213€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
66 510€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 433€ 293 358€ 55 779€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 389 € 5 736 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
290€ 290€ 290€ 290€ 290€ 290€ 290€ 389€ 5 736€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 541 € 106 563 € 32 244 € 38 607 € 1 056 € 960 € 2 887 € 201 207 € 220 892 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 228€ 98 407€ 31 001€ 32 125€ 2 887€ 50 362€ 83 628€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
188€ 188€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
147€ 147€ 147€ 142€ 50€ 83 064€ 74 293€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
101€ 101€ 101€ 34€ 50 899€ 39 613€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 065€ 7 908€ 995€ 3 976€ 972€ 960€ 16 100€ 23 170€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 364€ 594€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé