Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZSE Development, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
294 200 € 305 966 € 310 712 € 291 797 € 2 121 956 € 2 842 420 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
294 200€ 305 966€ 310 712€ 291 797€ 2 107 906€ 2 824 420€
07
II.3
Aktivácia
14 050€ 18 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
294 209 € 290 552 € 318 926 € 298 929 € 8 791 € 10 499 € 8 919 € 949 637 € 908 374 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
211 852€ 204 481€ 221 210€ 197 204€ 241 569€ 330 549€
10
B.2
Služby
82 357€ 86 071€ 97 716€ 101 725€ 8 791€ 10 499€ 8 919€ 708 068€ 577 825€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-9 € 15 414 € -8 214 € -7 132 € -8 791 € -10 499 € -8 919 € 1 172 319 € 1 934 046 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 394 € 3 394 € 4 751 € 3 002 € 21 711 € -5 791 € 1 017 328 € 1 154 508 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 320€ 1 320€ 1 060€ 1 030€ 657 964€ 744 113€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 21 110€ -5 433€ 59 555€ 60 952€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
874€ 874€ 2 491€ 772€ 601€ -358€ 246 992€ 279 791€
16
C.4
Sociálne náklady
52 817€ 69 652€
17
D
Dane a poplatky
4 703€ 3€ 1 272€ 4 704€ 5 171€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
217 144€ 237 537€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
191 137€ 196 475€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 134€ 58 903€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 315€ 5 511€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 373€ 42 169€ 10 453€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 767€ 9 526€ 3 385€ 3 126€ 4 390€ 60€ 9 824€ 1 079€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-7 170 € 2 494 € -1 977 € -17 963 € -34 895 € -5 980 € -8 979 € 151 806 € 678 265 €
38
X.
Výnosové úroky
278€ 293€ 277€ 378€ 592€ 611€ 2 262€ 17 496€ 3 887€
41
O
Kurzové straty
16€ 60€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
228€ 230€ 399€ 545€ 542€ 542€ 543€ 7 361€ 16 176€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
50 € 63 € -122 € -167 € 50 € 69 € 1 719 € 10 119 € -12 349 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 120 € 2 557 € -2 099 € -18 130 € -34 845 € -5 911 € -7 260 € 161 925 € 665 916 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 873 € 960 € 960 € 960 € 3 739 € -1 530 € 31 561 € 127 587 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 873€ 960€ 960€ 960€ 960€ 30 605€ 139 699€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 779€ -1 530€ 956€ -12 112€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 120 € -5 316 € -3 059 € -19 090 € -35 805 € -9 650 € -5 730 € 130 364 € 538 329 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 120 € 2 557 € -2 099 € -18 130 € -34 845 € -5 911 € -7 260 € 161 925 € 665 916 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 120 € -5 316 € -3 059 € -19 090 € -35 805 € -9 650 € -5 730 € 130 364 € 538 329 €