Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FARMA MAJCICHOV TRADE, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 021 € 10 470 € 9 386 € 14 001 € 21 081 € 558 347 € 253 268 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 021 € 10 470 € 9 386 € 14 001 € 21 081 € 558 347 € 253 268 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 015 € 9 015 € 8 055 € 12 295 € 18 055 € 554 707 € 252 411 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 240€ 10 000€ 546 652€ 244 356€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
960€ 960€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 055€ 8 055€ 8 055€ 8 055€ 8 055€ 8 055€ 8 055€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 006 € 1 455 € 1 331 € 1 706 € 3 026 € 3 640 € 857 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 006€ 1 455€ 1 331€ 1 706€ 3 026€ 3 640€ 857€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 021 € 10 470 € 9 386 € 14 001 € 21 081 € 558 347 € 253 268 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-8 026 € -2 570 € 3 066 € 9 201 € 15 335 € 12 988 € -5 582 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
777 € 777 € 777 € 777 € 777 € 777 € 777 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
777€ 777€ 777€ 777€ 777€ 777€ 777€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-9 986 € -4 350 € 1 785 € 7 919 € 5 572 € -12 998 € -17 969 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
35 947€ 35 947€ 35 947€ 35 947€ 33 600€ 15 030€ 10 059€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-45 933€ -40 297€ -34 162€ -28 028€ -28 028€ -28 028€ -28 028€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 456 € -5 636 € -6 135 € -6 134 € 2 347 € 18 570 € 4 971 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
19 047 € 13 040 € 6 320 € 4 800 € 5 746 € 545 359 € 258 850 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
19 047 € 13 040 € 6 320 € 4 800 € 5 746 € 545 359 € 258 850 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 560€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 540 522€ 258 419€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 487€ 8 240€ 1 520€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
946€ 4 837€ 431€