Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
346 494 € 273 233 € 257 288 € 188 415 € 174 517 € 135 785 € 68 190 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
42 110 € 6 364 € 14 852 € 23 340 € 31 828 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
42 110 € 6 364 € 14 852 € 23 340 € 31 828 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 110€ 6 364€ 14 852€ 23 340€ 31 828€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
304 384 € 273 233 € 250 924 € 173 563 € 151 177 € 103 677 € 68 148 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
32 651 € 32 015 € 31 420 € 34 190 € 25 046 € 26 002 € 22 300 €
036
B.I.5
Tovar
26 002€ 22 300€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
90 728 € 77 631 € 136 154 € 85 178 € 106 713 € 50 237 € 41 015 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
78 864€ 67 054€ 135 893€ 84 301€ 103 164€ 48 539€ 39 678€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 261€ 9 658€ 693€ 3 345€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 698€ 984€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 603€ 919€ 261€ 184€ 204€ 353€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
181 005 € 163 587 € 83 350 € 54 195 € 19 418 € 27 438 € 4 833 €
056
B.IV.1
Peniaze
181 005€ 163 587€ 83 350€ 54 195€ 19 418€ 923€ 2 889€
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 515€ 1 944€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
280 € 42 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
266€ 42€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
346 494 € 273 233 € 257 288 € 188 415 € 174 517 € 135 785 € 68 190 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
321 392 € 246 932 € 198 082 € 114 104 € 54 974 € 19 324 € 13 932 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
239 629 € 190 779 € 106 801 € 47 671 € 12 019 € 6 236 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 236€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
74 460 € 48 850 € 83 978 € 59 130 € 35 652 € 5 785 € 6 629 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
25 102 € 26 301 € 59 206 € 74 311 € 119 543 € 116 461 € 54 258 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
608 € 1 402 € 1 101 € 1 185 € 1 290 € 942 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
608€ 1 402€ 1 101€ 1 185€ 1 290€ 942€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
121 € 111 € 105 € 102 € 100 € 88 € 70 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
88€ 70€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
24 373 € 24 788 € 58 000 € 73 024 € 118 153 € 98 431 € 54 188 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 321€ 1 175€ 6 131€ 4 968€ 34 731€ 25 017€ 1 037€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
29€ 43€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 628€ 20 550€ 39 003€ 61 642€ 73 003€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
73 031€ 52 653€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
313€ 259€ 222€ 243€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
243€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 111€ 2 804€ 12 644€ 6 414€ 10 176€ 111€ 425€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
17 000€