Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
297 199€ 193 698€ 366 700€ 209 554€ 220 445€ 123 429€ 126 368€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
157 645€ 98 899€ 216 864€ 95 831€ 129 660€ 66 085€ 64 686€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
139 554 € 94 799 € 149 836 € 113 723 € 90 785 € 57 344 € 61 682 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
18 781 € 13 334 € 13 553 € 9 418 € 9 698 € 8 996 € 1 944 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
18 781€ 13 334€ 13 553€ 9 418€ 9 698€ 8 996€ 1 944€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
46 702 € 30 570 € 39 125 € 34 270 € 40 352 € 50 812 € 54 766 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 115€ 11 362€ 11 404€ 11 396€ 8 637€ 8 514€ 6 603€
10
B.2
Služby
30 587€ 19 208€ 27 721€ 22 874€ 31 715€ 42 298€ 48 163€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
111 633 € 77 563 € 124 264 € 88 871 € 60 131 € 15 528 € 8 860 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 285 € 9 756 € 8 242 € 5 066 € 9 036 € 4 396 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 239€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 139€
16
C.4
Sociálne náklady
18€
17
D
Dane a poplatky
1 863€ 148€ 149€ 228€ 191€ 829€ 153€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 807€ 6 364€ 8 488€ 8 488€ 8 488€ 2 122€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 889€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
281€ 4 054€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
580€ 221€ 170€ 342€ 1 201€ 56€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
95 322 € 62 012 € 108 535 € 76 238 € 45 800 € 8 125 € 8 707 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 2€ 2€ 2€
40
XI.
Kurzové zisky
185€ 528€ 288€ 662€ 836€ 106€ 200€
41
O
Kurzové straty
826€ 421€ 770€ 728€ 134€ 401€ 477€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
336€ 292€ 364€ 311€ 397€ 297€ 246€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-977 € -185 € -844 € -374 € 307 € -590 € -521 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
94 345 € 61 827 € 107 691 € 75 864 € 46 107 € 7 535 € 8 186 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
19 885 € 12 977 € 23 713 € 16 734 € 10 455 € 1 752 € 1 557 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
19 885€ 12 977€ 23 713€ 16 734€ 10 455€ 1 752€ 1 557€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
74 460 € 48 850 € 83 978 € 59 130 € 35 652 € 5 783 € 6 629 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
94 345 € 61 827 € 107 691 € 75 864 € 46 107 € 7 535 € 8 186 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
74 460 € 48 850 € 83 978 € 59 130 € 35 652 € 5 783 € 6 629 €