Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola Danubius s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 581 845 € 2 471 219 € 3 539 981 € 4 521 091 € 5 459 495 € 2 343 410 € 2 729 140 € 3 062 290 € 3 824 130 € 3 846 848 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
355 270 € 1 226 273 € 2 182 657 € 3 155 262 € 4 080 712 € 530 196 € 600 075 € 665 622 € 769 838 € 811 348 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
349 711 € 731 371 € 1 113 031 € 1 494 691 € 756 € 2 268 € 4 002 € 7 523 € 11 084 €
005
A.I.2
Software
349 711€ 731 371€ 1 113 031€ 1 494 691€ 756€ 2 268€ 4 002€ 7 523€ 11 084€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
345 270 € 876 562 € 1 451 286 € 2 042 231 € 2 586 021 € 529 440 € 597 807 € 661 620 € 762 315 € 800 264 €
012
A.II.1
Pozemky
44 978€ 44 978€ 44 978€ 44 978€ 44 978€ 44 978€ 44 978€ 44 978€ 44 978€ 44 978€
013
A.II.2
Stavby
233 112€ 268 461€ 307 112€ 349 020€ 389 397€ 435 150€ 497 520€ 557 306€ 604 873€ 631 005€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 235€ 531 178€ 1 067 251€ 1 622 588€ 2 126 001€ 23 667€ 32 164€ 36 191€ 70 473€ 101 136€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
23 145€ 23 145€ 23 145€ 23 145€ 23 145€ 23 145€ 23 145€ 23 145€ 23 145€ 23 145€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 800€ 8 800€ 8 800€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 18 846€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
10 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 212 230 € 1 229 254 € 1 314 657 € 1 342 260 € 1 352 842 € 1 785 673 € 2 043 068 € 2 282 027 € 2 918 678 € 2 852 776 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
89 909 € 84 093 € 83 037 € 85 614 € 121 790 € 117 342 € 109 259 € 104 370 € 140 521 € 105 200 €
032
B.I.1
Materiál
211€ 211€ 216€ 1 331€ 1 127€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
117€ 280€
034
B.I.3
Výrobky
74 161€ 70 578€ 69 416€ 71 421€ 107 547€ 102 798€ 94 533€ 95 077€ 129 006€ 94 757€
036
B.I.5
Tovar
15 748€ 13 515€ 13 621€ 14 193€ 14 243€ 14 216€ 14 515€ 8 797€ 10 184€ 9 316€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
58 253 € 50 278 € 46 690 € 40 992 € 43 950 € 36 977 € 34 703 € 24 130 € 5 013 € 2 025 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
58 253€ 50 278€ 46 690€ 40 992€ 43 950€ 36 977€ 34 703€ 24 130€ 5 013€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
100 427 € 141 601 € 135 994 € 192 192 € 209 120 € 138 328 € 182 098 € 337 742 € 181 218 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
84 662€ 130 314€ 121 845€ 169 820€ 123 083€ 112 749€ 140 300€ 221 223€ 166 646€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 323€ 3 252€ 8 524€ 78 694€ 20 694€ 34 415€ 109 373€ 2 275€ 24€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 442€ 8 035€ 14 149€ 13 848€ 7 343€ 4 885€ 7 383€ 7 146€ 12 297€ 16 160€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
963 641 € 953 282 € 1 048 936 € 1 023 462 € 977 982 € 1 493 026 € 1 717 008 € 1 815 785 € 2 591 926 € 2 453 724 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 444€ 4 081€ 3 311€ 3 707€ 6 222€ 4 661€ 2 820€ 17 479€ 2 426€ 1 942€
057
B.IV.2
Účty v bankách
959 197€ 949 201€ 1 045 625€ 1 019 755€ 971 760€ 1 488 365€ 1 714 188€ 1 798 306€ 2 589 500€ 2 451 782€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 345 € 15 692 € 42 667 € 23 569 € 25 941 € 27 541 € 85 997 € 114 641 € 135 614 € 182 724 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 536€ 15 333€ 17 562€ 23 486€ 22 536€ 26 951€ 85 997€ 113 100€ 135 046€ 180 504€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
809€ 359€ 25 105€ 83€ 3 405€ 590€ 1 541€ 568€ 2 220€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 581 845 € 2 471 219 € 3 539 981 € 4 521 091 € 5 459 495 € 2 343 410 € 2 729 140 € 3 062 290 € 3 824 130 € 3 846 848 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
649 308 € 747 106 € 742 551 € 744 588 € 740 800 € 756 772 € 630 262 € 475 257 € 915 297 € 809 589 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
730 606 € 726 051 € 728 088 € 724 300 € 740 272 € 457 757 € 458 757 € 283 257 € 292 452 € 292 451 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
730 606€ 726 051€ 728 088€ 724 300€ 740 272€ 457 757€ 458 757€ 283 257€ 292 452€ 292 451€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-97 798 € 4 555 € -2 037 € 3 788 € -15 972 € 282 515 € 155 005 € 175 500 € 615 541 € 509 834 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
238 742 € 235 724 € 306 351 € 323 365 € 361 537 € 542 582 € 638 346 € 766 769 € 855 855 € 934 744 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
18 388 € 22 261 € 23 195 € 23 654 € 8 149 € 33 676 € 95 744 € 107 967 € 98 261 € 100 971 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
18 388€ 22 261€ 23 195€ 23 654€ 8 149€ 33 676€ 95 744€ 105 555€ 98 261€ 100 971€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 412€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
27 543 € 23 519 € 28 364 € 40 976 € 37 434 € 42 984 € 42 555 € 29 869 € 27 917 € 41 153 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 157€ 23 315€ 27 327€ 30 131€ 37 138€ 42 688€ 42 128€ 29 440€ 27 381€ 24 834€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 232€ 50€ 883€ 10 562€ 536€ 16 319€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
154€ 154€ 154€ 283€ 296€ 296€ 427€ 429€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
192 811 € 189 944 € 254 792 € 258 735 € 315 954 € 386 987 € 346 625 € 405 206 € 439 562 € 439 835 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
67 933€ 72 655€ 99 930€ 118 583€ 140 571€ 154 994€ 88 910€ 26 134€ 47 833€ 33 406€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
54 769€ 87 726€ 61 412€ 65 226€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 202€ 2 202€ 2 202€ 3 708€ 2 104€ 3 521€ 9 871€ 10 311€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
44 754€ 48 747€ 53 136€ 49 923€ 72 933€ 87 207€ 86 618€ 145 190€ 121 578€ 118 781€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 988€ 30 717€ 36 215€ 36 416€ 49 246€ 58 840€ 56 444€ 74 800€ 71 285€ 64 605€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 955€ 9 628€ 26 985€ 15 380€ 15 851€ 53 105€ 19 476€ 29 889€ 70 589€ 74 478€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
39 979€ 25 995€ 36 324€ 34 725€ 35 249€ 29 320€ 40 408€ 41 467€ 56 994€ 73 028€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
78 935 € 153 422 € 223 727 € 290 115 € 352 785 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
78 935€ 153 422€ 223 727€ 290 115€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
78 935€ 74 487€ 70 305€ 66 388€ 62 670€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
693 795 € 1 488 389 € 2 491 079 € 3 453 138 € 4 357 158 € 1 044 056 € 1 460 532 € 1 820 264 € 2 052 978 € 2 102 515 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
693 795€ 1 488 389€ 2 491 079€ 3 453 138€ 4 357 158€ 1 044 056€ 1 460 532€ 1 820 264€ 2 052 978€ 2 102 515€