Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola Danubius s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
703€ 808€ 1 130€ 2 330€ 1 243€ 1 445€ 2 211€ 3 570€ 3 681€ 7 052€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
632€ 627€ 1 111€ 1 778€ 1 569€ 1 620€ 2 882€ 5 430€ 3 300€ 3 983€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
71 € 181 € 19 € 552 € -326 € -175 € -671 € -1 860 € 381 € 3 069 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 315 437 € 1 471 230 € 1 729 905 € 1 892 983 € 2 279 996 € 2 901 182 € 3 519 366 € 4 265 747 € 4 697 425 € 4 391 489 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 306 194€ 1 466 700€ 1 729 228€ 1 858 776€ 2 267 150€ 2 883 086€ 3 505 137€ 4 270 050€ 4 631 232€ 4 340 293€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
8 815€ 4 107€ 231€ 32 586€ 11 335€ 17 430€ 6 126€ -23 052€ 48 913€ 19 971€
07
II.3
Aktivácia
428€ 423€ 446€ 1 621€ 1 511€ 666€ 8 103€ 18 749€ 17 280€ 31 225€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
315 726 € 316 161 € 464 274 € 465 365 € 1 436 575 € 580 665 € 845 138 € 861 270 € 887 867 € 832 037 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 576€ 64 473€ 74 237€ 151 617€ 954 019€ 88 701€ 198 627€ 289 613€ 300 615€ 278 097€
10
B.2
Služby
245 186€ 251 825€ 390 097€ 313 791€ 482 612€ 492 084€ 646 511€ 571 657€ 587 252€ 553 940€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
999 782 € 1 155 250 € 1 265 650 € 1 428 170 € 843 095 € 2 320 342 € 2 673 557 € 3 402 617 € 3 809 939 € 3 562 521 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
997 482 € 1 040 529 € 1 146 067 € 1 332 056 € 1 597 777 € 1 851 545 € 2 338 585 € 3 006 342 € 2 846 915 € 2 711 207 €
13
C.1
Mzdové náklady
724 452€ 763 337€ 846 320€ 980 217€ 1 172 729€ 1 378 251€ 1 707 032€ 2 276 462€ 2 192 269€ 2 082 247€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
247 714€ 257 760€ 278 344€ 330 622€ 397 733€ 447 970€ 558 161€ 670 658€ 616 780€ 594 548€
16
C.4
Sociálne náklady
25 316€ 19 432€ 21 403€ 21 217€ 27 315€ 25 324€ 73 392€ 59 222€ 37 866€ 34 412€
17
D
Dane a poplatky
6 992€ 6 102€ 7 713€ 8 194€ 8 295€ 8 873€ 8 811€ 9 378€ 9 439€ 8 362€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
896 587€ 976 384€ 978 906€ 973 853€ 141 789€ 78 305€ 88 481€ 127 283€ 109 406€ 111 338€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 500€ 500€ 10 000€ 2 378€ 1 000€ 5 000€ 3 891€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 212€ 3 929€ 3 368€ 3 156€ 2 262€ -1 448€ 14 602€ 12 816€ -60 703€ 14 891€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
867 926€ 910 242€ 936 848€ 945 334€ 962 178€ 85 723€ 112 272€ 176 951€ 97 259€ 98 970€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 779€ 36 591€ 60 305€ 55 132€ 69 626€ 82 280€ 104 985€ 173 179€ 177 128€ 137 607€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-105 920 € 9 457 € 6 639 € 11 113 € -12 098 € 386 510 € 231 365 € 250 570 € 830 013 € 681 963 €
38
X.
Výnosové úroky
964€ 61€ 83€ 254€ 440€ 575€ 6 020€ 3 324€ 4 251€
39
N
Nákladové úroky
11€ 406€ 962€ 227€ 767€ 2 228€ 3 442€ 6 966€ 12 561€ 16 214€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 10€ 10€ 3 398€ 38€ 2 077€ 1 157€ 1 562€ 971€
41
O
Kurzové straty
1€ 2 656€ 60€ 13€ 1 537€ 14 016€ 1 710€ 7 676€ 1 705€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
808€ 760€ 370€ 1 062€ 2 033€ 12 700€ 11 297€ 12 581€ 13 562€ 13 880€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
147 € -1 167 € -3 917 € -1 256 € 839 € -15 987 € -26 103 € -14 080 € -28 913 € -26 577 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-105 773 € 8 290 € 2 722 € 9 857 € -11 259 € 370 523 € 205 262 € 236 490 € 801 100 € 655 386 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-7 975 € 3 735 € 4 759 € 6 069 € 4 713 € 88 008 € 50 257 € 60 990 € 185 559 € 145 552 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 323€ 10 586€ 3 125€ 11 685€ 90 413€ 60 831€ 79 679€ 188 547€ 145 176€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 975€ -3 588€ -5 827€ 2 944€ -6 972€ -2 405€ -10 574€ -18 689€ -2 988€ 376€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-97 798 € 4 555 € -2 037 € 3 788 € -15 972 € 282 515 € 155 005 € 175 500 € 615 541 € 509 834 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-105 773 € 8 290 € 2 722 € 9 857 € -11 259 € 370 523 € 205 262 € 236 490 € 801 100 € 655 386 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-97 798 € 4 555 € -2 037 € 3 788 € -15 972 € 282 515 € 155 005 € 175 500 € 615 541 € 509 834 €