Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
880 046€ 1 282 674€ 1 368 822€ 854 467€ 583 640€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
880 468 € 1 282 793 € 1 368 751 € 853 224 € 512 203 € 586 210 € 592 311 € 588 127 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
82 470€ 111 247€ 619 480€ 344 059€ 12 641€ 3 114€ 36 629€ 16 853€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
797 576€ 1 171 427€ 748 890€ 508 866€ 499 447€ 580 526€ 553 181€ 561 264€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 200€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
422€ 119€ 381€ 299€ 115€ 2 570€ 2 501€ 5 810€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
847 196 € 1 151 980 € 1 348 777 € 794 117 € 498 459 € 554 624 € 546 274 € 570 696 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 375€ 82 348€ 524 889€ 275 729€ 8 038€ 2 039€ 27 095€ 11 486€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 300€ 5 446€ 6 098€ 4 678€ 5 169€ 2 354€ 2 129€ 2 771€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
675 141€ 931 239€ 710 703€ 461 545€ 478 260€ 544 236€ 510 930€ 550 045€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
93 766 € 116 385 € 94 781 € 42 527 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
68 933€ 85 734€ 69 283€ 30 838€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 264€ 30 178€ 24 708€ 11 314€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
569€ 473€ 790€ 375€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
615€ 867€ 796€ 523€ 267€ 300€ 324€ 117€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 897€ 13 551€ 9 179€ 6 536€ 3 623€ 3 623€ 3 623€ 2 717€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 897€ 13 551€ 9 179€ 6 536€ 3 623€ 3 623€ 3 623€ 2 717€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 102€ 2 144€ 2 331€ 2 579€ 3 102€ 2 072€ 2 173€ 3 560€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
33 272 € 130 813 € 19 974 € 59 107 € 13 744 € 31 586 € 46 037 € 17 431 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
140 230 € 263 641 € 126 680 € 110 973 € 20 621 € 35 011 € 49 656 € 13 815 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 004 € 3 € 71 € 1 243 € 43 € 48 € 520 € 1 138 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
44 € 16 € 8 € 12 € 300 € 920 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
300€ 920€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
44€ 16€ 8€ 12€
42
XII.
Kurzové zisky
4 004€ 3€ 27€ 1 227€ 35€ 36€ 220€ 218€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 381 € 839 € 991 € 537 € 835 € 1 223 € 1 441 € 3 536 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
6€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2 630€ 18€ 38€ 15€ 396€ 689€ 2 516€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
751€ 821€ 953€ 537€ 820€ 827€ 752€ 1 014€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
623 € -836 € -920 € 706 € -792 € -1 175 € -921 € -2 398 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
33 895 € 129 977 € 19 054 € 59 813 € 12 952 € 30 411 € 45 116 € 15 033 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 223 € 27 959 € 3 872 € 11 072 € 2 880 € 9 188 € 9 762 € 3 747 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 223€ 27 959€ 3 872€ 11 072€ 2 880€ 9 188€ 9 762€ 3 747€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
25 672 € 102 018 € 15 182 € 48 741 € 10 072 € 21 223 € 35 354 € 11 286 €