Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
87 153 € 75 803 € 51 219 € 45 282 € 80 770 € 29 027 € 18 120 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
58 333 € 51 666 € 18 732 € 18 865 € 6 389 € 9 347 € 12 436 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
58 333 € 51 666 € 18 732 € 18 865 € 6 389 € 9 347 € 12 436 €
012
A.II.1
Pozemky
7 731€ 7 862€ 3 249€ 3 380€ 3 511€ 3 642€
013
A.II.2
Stavby
3 902€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 602€ 43 804€ 15 483€ 15 485€ 2 878€ 5 705€ 8 534€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
28 820 € 24 137 € 32 487 € 26 417 € 74 381 € 19 680 € 4 304 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
37 € 1 189 € 1 189 € 1 189 € 1 189 € 1 189 € 1 233 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
1 233€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 864 € 17 533 € 27 932 € 16 633 € 60 194 € 9 052 € 1 127 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 783€ 8 985€ 27 238€ 14 967€ 59 645€ 7 617€ 500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
10€ 1 775€ 59€ 257€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
627€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
71€ 6 773€ 694€ 1 607€ 549€ 1 178€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
25 919 € 5 415 € 3 366 € 8 595 € 12 998 € 9 439 € 1 944 €
056
B.IV.1
Peniaze
25 919€ 5 415€ 3 366€ 8 595€ 12 998€ 9 439€ 343€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 601€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 380 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 380€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
87 153 € 75 803 € 51 219 € 45 282 € 80 770 € 29 027 € 18 120 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 169 € 8 932 € 6 291 € 15 047 € 1 174 € -26 440 € -19 519 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
21 774 € 21 774 € 21 774 € 21 774 € 10 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-20 145 € -22 786 € -13 531 € -16 128 € -33 743 € -26 822 € -12 261 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 261€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 237 € 2 641 € -9 255 € 2 098 € 17 614 € -6 921 € -14 561 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
68 984 € 66 871 € 44 928 € 30 235 € 79 596 € 55 467 € 37 639 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
550 € 474 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
550€ 474€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
31 555 € 12 403 € 8 721 € 15 327 € 19 921 € 23 506 € 133 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
133€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
37 429 € 44 930 € 36 207 € 14 908 € 59 675 € 31 411 € 37 032 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 843€ 4 442€ 16 220€ 953€ 32 564€ 4 382€ 8 814€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
14€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
29 423€ 38 889€ 18 192€ 12 836€ 13 500€ 24 069€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
26 192€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
498€ 259€ 246€ 43€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
195€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 665€ 1 340€ 1 795€ 1 119€ 13 611€ 2 714€ 149€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 625€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 538 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 538€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé