Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
87 452 € 87 153 € 75 803 € 51 219 € 45 282 € 80 770 € 29 027 € 18 120 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
40 300 € 58 333 € 51 666 € 18 732 € 18 865 € 6 389 € 9 347 € 12 436 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
40 300 € 58 333 € 51 666 € 18 732 € 18 865 € 6 389 € 9 347 € 12 436 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
7 601€ 7 731€ 7 862€ 3 249€ 3 380€ 3 511€ 3 642€ 3 902€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 699€ 50 602€ 43 804€ 15 483€ 15 485€ 2 878€ 5 705€ 8 534€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
47 152 € 28 820 € 24 137 € 32 487 € 26 417 € 74 381 € 19 680 € 5 684 €
015
B.I.
Zásoby
250€ 37€ 1 189€ 1 189€ 1 189€ 1 189€ 1 189€ 1 233€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
8 677 € 2 864 € 17 533 € 27 932 € 16 633 € 60 194 € 9 052 € 2 507 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 228€ 2 783€ 8 985€ 27 238€ 14 967€ 59 645€ 7 617€ 500€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10€ 1 775€ 59€ 257€ 627€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
5 449€ 71€ 6 773€ 694€ 1 607€ 549€ 1 178€ 1 380€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
38 225 € 25 919 € 5 415 € 3 366 € 8 595 € 12 998 € 9 439 € 1 944 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
38 225€ 25 919€ 5 415€ 3 366€ 8 595€ 12 998€ 9 439€ 1 944€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
87 452 € 87 153 € 75 803 € 51 219 € 45 282 € 80 770 € 29 027 € 18 120 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
18 208 € 18 169 € 8 932 € 6 291 € 15 047 € 1 174 € -26 440 € -19 519 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
029
A.II.
Kapitálové fondy
21 774€ 21 774€ 21 774€ 21 774€ 21 774€ 10 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-10 908€ -20 145€ -22 786€ -13 531€ -16 128€ -33 743€ -26 822€ -12 261€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
39 € 9 237 € 2 641 € -9 255 € 2 098 € 17 614 € -6 921 € -14 561 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
69 244 € 68 984 € 66 871 € 44 928 € 30 235 € 79 596 € 55 467 € 37 639 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
18 619€ 31 555€ 12 403€ 8 721€ 15 327€ 19 921€ 23 506€ 133€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
50 625 € 37 429 € 44 930 € 36 207 € 14 908 € 59 675 € 31 411 € 37 032 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
19 062€ 5 843€ 4 442€ 16 220€ 953€ 32 564€ 4 382€ 8 828€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
826€ 498€ 259€ 246€ 238€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 773€ 1 665€ 1 340€ 1 795€ 1 119€ 13 611€ 2 714€ 149€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
27 964€ 29 423€ 38 889€ 18 192€ 12 836€ 13 500€ 24 069€ 27 817€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
550€ 474€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 538€