Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 883€ 6 143€ 548€ 419€ 2 357€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 043€ 44€ 1 860€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 883 € 100 € 548 € 375 € 497 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
158 977 € 156 863 € 115 393 € 39 281 € 21 879 € 97 628 € 35 915 € 40 095 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
158 977€ 156 863€ 115 393€ 39 281€ 21 879€ 97 628€ 35 915€ 40 095€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
131 266 € 118 596 € 96 790 € 40 093 € 20 785 € 69 910 € 31 005 € 36 304 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 636€ 62 495€ 44 113€ 25 876€ 14 200€ 11 213€ 14 303€ 14 599€
10
B.2
Služby
70 630€ 56 101€ 52 677€ 14 217€ 6 585€ 58 697€ 16 702€ 21 705€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
31 594 € 38 267 € 18 703 € -812 € 1 642 € 27 718 € 5 285 € 4 288 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
9 911 € 7 184 € 2 095 € 17 € 2 953 € 6 753 € 9 372 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 792€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 391€
16
C.4
Sociálne náklady
189€
17
D
Dane a poplatky
845€ 948€ 595€ 590€ 683€ 698€ 1 247€ 964€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 033€ 15 091€ 8 216€ 5 093€ 1 650€ 2 959€ 3 088€ 5 174€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 325€ 3 400€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 392€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 184€ 2 870€ 98€ 1€ 454€ 82€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 215€ 5 895€ 2 086€ 1 398€ 1 640€ 2 261€ 3 323€ 3 184€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 774 € 12 019 € 5 809 € -7 909 € 4 056 € 18 847 € -5 726 € -14 324 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
1 073€ 994€ 852€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
9€
41
O
Kurzové straty
42€ 112€ 265€ 92€ 17€ 20€ 3€ 4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
453€ 716€ 1 260€ 303€ 981€ 244€ 232€ 233€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 568 € -1 822 € -2 377 € -386 € -998 € -264 € -235 € -237 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
206 € 10 197 € 3 432 € -8 295 € 3 058 € 18 583 € -5 961 € -14 561 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
167 € 960 € 791 € 960 € 960 € 969 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
167€ 960€ 791€ 960€ 960€ 969€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
39 € 9 237 € 2 641 € -9 255 € 2 098 € 17 614 € -6 921 € -14 561 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
206 € 10 197 € 3 432 € -8 295 € 3 058 € 18 583 € -5 961 € -14 561 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
39 € 9 237 € 2 641 € -9 255 € 2 098 € 17 614 € -6 921 € -14 561 €