Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HTNS Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 834 096€ 14 685 750€ 15 545 639€ 16 328 621€ 30 139 792€ 14 346 264€ 16 619 406€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 870 352 € 14 678 198 € 15 507 383 € 16 263 396 € 30 236 062 € 14 185 019 € 16 588 539 € 10 498 756 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 103 092€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 204 349€ 14 655 769€ 15 497 089€ 16 255 121€ 30 139 792€ 14 002 048€ 16 580 605€ 10 427 303€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
834€ 9 167€ 6 667€ 3 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
562 077€ 22 429€ 1 127€ 8 275€ 96 270€ 182 971€ 1 267€ 68 353€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 928 740 € 14 479 318 € 15 518 695 € 16 715 661 € 30 640 984 € 13 884 458 € 15 627 202 € 9 800 972 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 981 109€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 867€ 26 716€ 24 547€ 21 818€ 14 350€ 19 200€ 30 810€ 10 889€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
17 478 546€ 13 580 218€ 14 755 496€ 16 196 222€ 30 205 608€ 13 420 125€ 15 357 284€ 9 586 466€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
815 725 € 777 508 € 641 423 € 463 871 € 386 203 € 384 259 € 223 242 € 188 265 €
16
E.1.
Mzdové náklady
562 246€ 591 036€ 486 993€ 347 470€ 292 297€ 295 745€ 158 122€ 141 031€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
237 868€ 167 829€ 139 468€ 103 396€ 83 077€ 78 325€ 55 073€ 42 218€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 611€ 18 643€ 14 962€ 13 005€ 10 829€ 10 189€ 10 047€ 5 016€
20
F.
Dane a poplatky
993€ 1 278€ 1 103€ 1 139€ 620€ 843€ 1 129€ 2 052€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 790€ 27 469€ 16 861€ 11 524€ 12 088€ 12 088€ 6 624€ 10 957€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 790€ 27 469€ 16 861€ 11 524€ 12 088€ 12 088€ 6 624€ 10 957€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 178€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ -6 503€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
587 710€ 66 129€ 77 087€ 21 087€ 22 115€ 47 943€ 8 113€ 8 846€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
941 612 € 198 880 € -11 312 € -452 265 € -404 922 € 300 561 € 961 337 € 697 784 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 812 919 € 1 048 835 € 717 046 € 37 081 € -80 166 € 562 723 € 1 192 511 € 829 948 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 509 € 7 553 € 38 256 € 65 225 € 74 648 € 161 246 € 30 868 € 35 466 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
248 € 4 537 € 8 595 € 13 194 € 44 256 € 160 € 24 798 € 3 549 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
248€ 4 537€ 8 595€ 13 171€ 44 156€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23€ 100€ 160€ 24 798€ 3 549€
42
XII.
Kurzové zisky
4 261€ 3 016€ 29 661€ 52 031€ 30 392€ 161 086€ 6 070€ 31 662€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 255€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 452 € 114 308 € 177 049 € 39 396 € 128 845 € 207 866 € 142 318 € 43 359 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 852 € 2 310 € 1 054 € 499 € 667 € 902 € 12 097 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 852€ 2 310€ 1 054€ 499€ 667€ 902€ 12 097€ 0€
52
O.
Kurzové straty
9 920€ 107 856€ 171 857€ 33 850€ 123 121€ 202 022€ 124 577€ 37 683€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 680€ 4 142€ 4 138€ 5 047€ 5 057€ 4 942€ 5 644€ 5 676€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 943 € -106 755 € -138 793 € 25 829 € -54 197 € -46 620 € -111 450 € -7 893 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
929 669 € 92 125 € -150 105 € -426 436 € -459 119 € 253 941 € 849 887 € 689 891 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
203 630 € -1 416 € -2 973 € -516 € -451 € 83 883 € 213 079 € 187 565 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
205 517€ 2 884€ 2 899€ 83 157€ 213 079€ 187 570€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 887€ -1 416€ -2 973€ -3 400€ -3 350€ 726€ 0€ -5€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
726 039 € 93 541 € -147 132 € -425 920 € -458 668 € 170 058 € 636 808 € 502 326 €