Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
246 240€ 317 626€ 208 702€ 188 058€ 169 041€ 151 666€ 131 024€ 131 089€ 128 980€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
133 403€ 156 959€ 132 067€ 114 060€ 132 727€ 101 626€ 98 990€ 88 453€ 69 971€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
112 837 € 160 667 € 76 635 € 73 998 € 36 314 € 50 040 € 32 034 € 42 636 € 59 009 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
192 791 € 224 495 € 203 420 € 165 690 € 144 892 € 148 229 € 131 365 € 116 685 € 122 866 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
192 791€ 224 495€ 203 420€ 165 690€ 144 892€ 148 229€ 131 365€ 116 685€ 122 866€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
188 229 € 253 041 € 183 338 € 154 550 € 130 717 € 147 093 € 114 074 € 112 093 € 119 178 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 577€ 13 992€ 12 497€ 22 342€ 5 219€ 10 631€ 3 957€ 2 794€ 6 588€
10
B.2
Služby
173 652€ 239 049€ 170 841€ 132 208€ 125 498€ 136 462€ 110 117€ 109 299€ 112 590€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
117 399 € 132 121 € 96 717 € 85 138 € 50 489 € 51 176 € 49 325 € 47 228 € 62 697 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
20 234 € 29 007 € 17 242 € 10 203 € 7 151 € 6 555 € 6 534 € 10 168 € 23 280 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 971€ 17 231€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 453€ 4 975€
16
C.4
Sociálne náklady
744€ 1 074€
17
D
Dane a poplatky
952€ 572€ 544€ 147€ 185€ 370€ 108€ 161€ 236€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 730€ 14 460€ 13 263€ 4 680€ 950€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
950€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
547€ 7 144€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15€ 96€ 3€ 1 011€ 1 338€ 4 377€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 640€ 2 492€ 1 800€ 1 383€ 118€ 422€ 1€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
74 667 € 84 581 € 62 963 € 69 736 € 40 127 € 36 840 € 25 366 € 42 611 € 31 088 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 7€ 6€ 3€ 3€
39
N
Nákladové úroky
2 240€ 5 486€ 7 124€ 4 361€ 22€ 751€ 1 462€ 42€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 41€ 259€
41
O
Kurzové straty
153€ 48€ 53€ 7€ 103€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38€ 1 613€ 32€ 36€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 035€ 2 208€ 2 264€ 3 550€ 1 773€ 1 187€ 1 197€ 1 260€ 1 899€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 428 € -7 740 € -9 441 € -7 870 € -1 755 € -325 € -2 724 € -1 263 € -1 640 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
70 239 € 76 841 € 53 522 € 61 866 € 38 372 € 36 515 € 22 642 € 41 348 € 29 448 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
19 806 € 17 007 € 12 307 € 13 941 € 8 620 € 8 354 € 5 091 € 9 620 € 5 823 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
19 806€ 17 007€ 12 307€ 13 941€ 8 620€ 8 354€ 5 091€ 9 620€ 5 823€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
50 433 € 59 834 € 41 215 € 47 925 € 29 752 € 28 161 € 17 551 € 31 728 € 23 625 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
70 239 € 76 841 € 53 522 € 61 866 € 38 372 € 36 515 € 22 642 € 41 348 € 29 448 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
50 433 € 59 834 € 41 215 € 47 925 € 29 752 € 28 161 € 17 551 € 31 728 € 23 625 €