Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
439 046 € 542 217 € 412 125 € 354 759 € 313 933 € 299 895 € 263 727 € 254 984 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
246 240€ 317 626€ 208 702€ 188 058€ 169 041€ 151 666€ 131 024€ 131 089€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
192 791€ 224 495€ 203 420€ 165 690€ 144 892€ 148 229€ 131 365€ 116 685€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 833€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15€ 96€ 3€ 1 011€ 1 338€ 4 377€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
364 379 € 457 636 € 349 162 € 285 023 € 273 806 € 263 055 € 238 361 € 212 373 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
133 403€ 156 959€ 132 067€ 114 060€ 132 727€ 101 626€ 98 990€ 88 453€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 577€ 13 992€ 12 497€ 22 342€ 5 219€ 10 631€ 3 957€ 2 794€
11
C.
Služby
173 652€ 239 049€ 170 841€ 132 208€ 125 498€ 136 462€ 110 117€ 109 299€
12
D.
Osobné náklady
20 234€ 29 007€ 17 242€ 10 203€ 7 151€ 6 555€ 6 534€ 10 168€
13
E.
Dane a poplatky
952€ 572€ 544€ 147€ 185€ 370€ 108€ 161€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 730€ 14 460€ 13 263€ 4 680€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
950€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
1 191€ 1 105€ 908€ 2 908€ 6 989€ 18 655€ 547€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 640€ 2 492€ 1 800€ 1 383€ 118€ 422€ 1€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
74 667 € 84 581 € 62 963 € 69 736 € 40 127 € 36 840 € 25 366 € 42 611 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
117 399 € 132 121 € 96 717 € 85 138 € 50 489 € 51 176 € 49 325 € 47 228 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 41 € 40 € 1 620 € 38 € 39 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 7€ 6€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 41€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38€ 1 613€ 32€ 36€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 428 € 7 742 € 9 441 € 7 911 € 1 795 € 1 945 € 2 762 € 1 302 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 240€ 5 486€ 7 124€ 4 361€ 22€ 751€ 1 462€ 42€
32
N.
Kurzové straty
153€ 48€ 53€ 7€ 103€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 035€ 2 208€ 2 264€ 3 550€ 1 773€ 1 187€ 1 197€ 1 260€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 428 € -7 740 € -9 441 € -7 870 € -1 755 € -325 € -2 724 € -1 263 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
70 239 € 76 841 € 53 522 € 61 866 € 38 372 € 36 515 € 22 642 € 41 348 €
36
P.
Daň z príjmov
19 806€ 17 007€ 12 307€ 13 941€ 8 620€ 8 354€ 5 091€ 9 620€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
50 433 € 59 834 € 41 215 € 47 925 € 29 752 € 28 161 € 17 551 € 31 728 €