Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rstudio s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
858 421€ 889 578€ 976 580€ 1 008 397€ 710 219€ 589 907€ 736 825€ 565 007€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
857 219 € 888 997 € 974 507 € 1 006 338 € 709 916 € 588 795 € 728 604 € 556 788 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
821 525€ 865 080€ 941 755€ 990 610€ 697 585€ 581 795€ 717 616€ 538 058€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 609€ 23 267€ 32 522€ 15 168€ 12 331€ 7 000€ 10 572€ 18 672€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
650€ 230€ 560€ 416€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 085€ 58€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
844 772 € 875 674 € 949 624 € 989 731 € 697 504 € 581 172 € 734 116 € 562 113 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
648 904€ 689 929€ 738 622€ 813 000€ 586 475€ 464 693€ 615 552€ 450 576€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32 043€ 35 264€ 46 424€ 37 698€ 24 567€ 25 198€ 34 514€ 40 619€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
66 137€ 55 257€ 65 063€ 61 222€ 54 494€ 46 985€ 42 706€ 38 864€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
96 020 € 90 456 € 74 264 € 56 465 € 31 258 € 43 639 € 40 551 € 31 126 €
16
E.1.
Mzdové náklady
67 679€ 62 654€ 51 170€ 40 096€ 22 575€ 31 988€ 27 925€ 21 104€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
22 347€ 22 035€ 18 133€ 12 660€ 6 315€ 8 275€ 9 418€ 7 428€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 994€ 5 767€ 4 961€ 3 709€ 2 368€ 3 376€ 3 208€ 2 594€
20
F.
Dane a poplatky
1 668€ 968€ 1 064€ 870€ 710€ 657€ 793€ 928€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 680€ 8 326€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 680€ 8 326€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 800€ 2 091€ 1 753€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
416€ 10 397€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 447 € 13 323 € 24 883 € 16 607 € 12 412 € 7 623 € -5 512 € -5 325 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
93 050 € 107 897 € 124 168 € 93 858 € 44 380 € 51 919 € 35 416 € 26 671 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 201 € 581 € 2 074 € 2 058 € 303 € 1 112 € 8 220 € 8 219 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 2 € 2 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 2€ 2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 201€ 581€ 2 074€ 2 056€ 301€ 1 110€ 8 218€ 8 218€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 572 € 4 166 € 2 532 € 3 230 € 1 200 € 1 182 € 1 349 € 1 456 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 572€ 4 166€ 2 532€ 3 230€ 1 200€ 1 182€ 1 349€ 1 456€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 371 € -3 585 € -458 € -1 172 € -897 € -70 € 6 871 € 6 763 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 076 € 9 738 € 24 425 € 15 435 € 11 515 € 7 553 € 1 359 € 1 438 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 557 € 2 843 € 4 044 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 357 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 557€ 2 843€ 4 044€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 357€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 519 € 6 895 € 20 381 € 12 555 € 8 635 € 4 673 € -1 521 € 1 081 €