Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 170 173€ 834 775€ 814 006€ 778 550€ 664 405€ 692 557€ 419 992€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 175 965 € 835 592 € 848 389 € 780 457 € 664 405 € 692 579 € 421 413 € 647 517 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
399 932€ 537 415€ 262 136€ 493 569€ 295 789€ 296 503€ 166 844€ 634 161€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
748 612€ 285 071€ 551 871€ 284 942€ 368 368€ 332 138€ 222 220€
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 629€ 12 290€ 39€ 248€ 63 916€ 30 928€ 11 498€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€ 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 542€ 483€ 34 382€ 1 907€ 22€ 1 421€ 1 858€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 172 257 € 833 029 € 879 378 € 773 277 € 655 556 € 680 076 € 424 379 € 619 236 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
402 037€ 220 236€ 231 819€ 251 424€ 188 623€ 172 376€ 84 838€ 76 652€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
531 774€ 301 457€ 322 178€ 295 362€ 259 906€ 290 926€ 181 069€ 381 874€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
166 235€ 156 829€ 171 511€ 137 305€ 122 523€ 154 003€ 105 825€ 104 537€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
55 718 € 73 792 € 70 329 € 63 825 € 61 344 € 49 221 € 38 743 € 43 668 €
16
E.1.
Mzdové náklady
39 837€ 52 456€ 52 097€ 44 651€ 43 566€ 35 135€ 26 674€ 28 922€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
14 005€ 18 140€ 14 747€ 15 496€ 14 815€ 12 050€ 9 158€ 9 822€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 876€ 3 196€ 3 485€ 3 678€ 2 963€ 2 036€ 2 911€ 4 924€
20
F.
Dane a poplatky
900€ 1 547€ 1 641€ 1 471€ 1 524€ 1 681€ 2 354€ 1 588€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 699€ 14 586€ 13 926€ 15 170€ 17 684€ 8 631€ 8 412€ 8 125€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 699€ 14 586€ 13 926€ 15 170€ 17 684€ 8 631€ 8 412€ 8 125€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
936€ 59 982€ 52 725€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 958€ 4 600€ 15 249€ 8 720€ 3 952€ 3 238€ 3 138€ 2 792€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 708 € 2 563 € -30 989 € 7 180 € 8 849 € 12 503 € -2 966 € 28 281 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
70 127 € 156 254 € 88 499 € 94 459 € 93 353 € 75 252 € 48 260 € 82 596 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
456 € 2 € 2 € -45 € 1 € -31 € 221 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
456€ 2€ -46€ -31€ 219€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 413 € 2 226 € 2 663 € 4 137 € 1 109 € 1 716 € 929 € 961 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
924 € 1 428 € 1 808 € 3 433 € 91 € 378 € 239 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
924€ 1 428€ 1 808€ 3 433€ 91€ 378€ 239€
52
O.
Kurzové straty
891€ 472€ 513€ 396€ 438€ 1 002€ 383€ 599€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
598€ 326€ 342€ 308€ 580€ 336€ 307€ 362€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 957 € -2 226 € -2 661 € -4 135 € -1 154 € -1 715 € -960 € -740 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 751 € 337 € -33 650 € 3 045 € 7 695 € 10 788 € -3 926 € 27 541 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 226 € 883 € 2 666 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 7 062 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 226€ 883€ 2 666€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 7 062€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
525 € -546 € -36 316 € 165 € 4 815 € 7 907 € -3 926 € 20 479 €