Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti NAFTA a.s.

 • Názov NAFTA a.s.
 • IČO 36286192
 • DIČ 2022146599
 • IČ DPH SK2022146599 podľa §4
 • Sídlo Votrubova 1, 821 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 16. marca 2006, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4837/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 107 235 562 € / splatené 107 235 562 €
  Podľa účtovnej závierky: 102 490 000 €
 • Historický názov NAFTA a. s.
  (platné do 16. októbra 2012 )
  NAFTA a.s.
  (platné do 16. októbra 2012 )
  Nafta Storage & Production a.s.
  (platné do 1. júla 2006 )
 • Historické sídlo Naftárska 965, 908 45 Gbely
  (platné do 1. septembra 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jan Špringl Predseda predstavenstva Na Ořechovce 737/61, 160 00 Praha 6, Česká republika 26. apríla 2017
Ing. Robert Bundil Člen predstavenstva Martinecká 990/9, 19700 Praha 9, Česká republika 26. apríla 2017
Ing. Bohumil Kratochvíl Člen predstavenstva K Dubu 493, 25168 Kamenice, Česká republika 21. júna 2013
Ing. Jozef Pagáč Podpredseda predstavenstva Dubovského 80, 901 01 Malacky 1. decembra 2020
Ing. Dušan Halgaš Člen predstavenstva Hlboká cesta 1922/1A, 931 01 Šamorín 1. decembra 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. decembra 2020] Spoločnosť koná prostredníctvom (i) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo (ii) ktorýchkoľvek troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Šefara Dozorná rada Malovaného 1638/3, 901 01 Malacky 21. októbra 2019
Ing. Daniel Kujan Dozorná rada 489, 908 74 Malé Leváre 20. októbra 2015
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Dozorná rada Osiková 1, 900 25 Chorvátsky Grob 18. decembra 2019
Ing. Lucia Ondrušová, PhD. Dozorná rada Jasovská 8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka 1. decembra 2020
Bc. Jozef Tittel Dozorná rada Kosatcová 5485/21, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 1. decembra 2020
Gary Wheatley Mazzotti Dozorná rada Statenická 365, 25262 Statenice, Česká republika 31. mája 2018
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
NAFTA a.s. [31409938] Naftárska 965, 908 45 Gbely 1.7.2006
Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. [36225886] Zastávka 2103, 908 45 Gbely 1.7.2006
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnuteľného majetku 16.3.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností 16.3.2006
spracovanie údajov 16.3.2006
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 16.3.2006
kopírovacie a rozmnožovacie práce 16.3.2006
viazačské práce 16.3.2006
diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení 16.3.2006
údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí 16.3.2006
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 16.3.2006
skladová evidencia 16.3.2006
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky 16.3.2006
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky 16.3.2006
prenájom nehmotného majetku 16.3.2006
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 1.7.2012
vedenie účtovníctva 16.3.2006
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát 16.3.2006
výroba plynu 1.7.2006
dodávka plynu 1.7.2006
uskladňovanie plynu 1.7.2006
nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja 1.7.2006
banská záchranná služba 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.7.2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.7.2006
projektovanie stavieb 1.7.2006
potápačstvo 1.7.2006
revízie a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb 1.7.2006
technik požiarnej ochrany 1.7.2006
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov 1.7.2006
prenájom technologických plynárenských zariadení 26.8.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 7.11.2006
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 7.11.2006
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) 7.11.2006
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu 7.11.2006
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby 19.12.2006
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti 19.12.2006
uskutočňovanie stavieb a ich zmien ( vrátane občianskej vybavenosti obytných celkov ) 19.12.2006
geodetické a kartografické práce 19.12.2006
skrutkovanie pažníc a stupačiek 19.12.2006
vŕtanie studní 19.12.2006
kovoobrábanie 19.12.2006
činnosť vykonávaná banským spôsobom 19.12.2006
defektoskopia - nedeštruktívna kontrola 19.12.2006
rekultivácia kontaminovaných pôd 19.12.2006
zámočníctvo 19.12.2006
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom 28.11.2007
výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW 20.2.2009
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom:
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ),
- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ),
- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ),
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) ( § 2 písm. e/ zákona )
6.9.2011
osobitné zásahy do zemskej kôry (§2 písm. f/ zákona) v rámci banskej činnosti a to: a/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), b/zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch 15.7.2011
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení, ich opravy, revízie a revízne skúšky dodávateľským spôsobom 15.7.2011
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 15.7.2011
montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn 15.7.2011
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 15.7.2011
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 15.7.2011
inžinierska činnosť 15.7.2011
laboratórne analýzy vôd a výplachov 15.7.2011
výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby, Vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby, zdravotno-hospodárske stavby (voda, kanalizácia, plyn) 15.7.2011
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby 15.7.2011
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 6.9.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení 1.7.2012
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení 1.7.2012
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení 1.7.2012
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení 1.7.2012
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení 1.7.2012
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení 1.7.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení 1.7.2012
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 1.10.2012
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 13.5.2013
Výkon činnosti energetického auditora 13.5.2013
výskum a vývoj v oblasti prírodných a techníckých vied 30.4.2014
montáž určených meradiel 30.4.2014
ložiskový geologický prieskum 22.12.2015
geofyzikálne práce a geochemické práce 22.12.2015
technické práce v rozsahu § 2, 4 ods. písm.
b) geologického zákona
22.12.2015
laboratórne práce 20.1.2017
Správa a údržba systémov pre automatizované spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti 7.8.2018
Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti 7.8.2018
Návrh a projektovanie počítačových a dátových sietí 7.8.2018
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 7.8.2018
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 7.8.2018
Inštalácia a servis počítačových a dátových sietí 7.8.2018
Poradenstvo v oblasti podnikania v plynárenstve 16.8.2018
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 1.12.2020
Iné právne skutočnosti
1. Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRls 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s.o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.
2. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.09.2009.
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2009.
4. Výpis zo zápisnice č. 1/2010 z rokovania dozornej rady zo dňa 09.02.2010.
5. Rozhodnutie predstavenstva per rollam zo dňa 29.06.2010. Výpis zo zápisnice z rokovania dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2011.
7. Výpis zo zápisnice č. 3/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2011.
8. Notárska zápisnica N 151/2011, Nz 20368/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2011
9. Notárska zápisnica N 151/2011, NZ 20368/2011 zo dňa 3.6.2011.
10. Uznesenie dozornej rady zo dňa 06.09.2011.
11. Zápisnica o hlasovaní vo voľbách jednej tretiny členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.10.2011.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2012.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2012, Nz 16502/2012, NCRls 16878/2012 dňa 10.05.2012. Výpis zo zápisnice č. 3/2012 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.2012. Výpis uznesenia predstavenstva č. 6/2012/6.5 zo dňa 01.06.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2012.
15. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2012.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2012.
17. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 24.01.2013.
19. Uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho rokovania Dozornej rady zo dňa 07.02.2013 a 21.02.2013.
20. Notárska zápisnica č. N 209/2013, NZ 15669/2013 osvedčujúca priebeh z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2013.
21. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 21.05.2013.
22. Uznesenie z hlasovania per rollam Dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
23. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
25. Zápisnica o hlasovaní zo dňa 16.10.2015.
26. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.04.2017.
História zmien a podania
 • 2021
 • 15.4. 2021
  Zbierka listín - nový zápis číslo R030496
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 [RUZ]
 • 14.4. 2021
  Zbierka listín - nový zápis číslo R030082
  • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 13.4. 2021
  Zbierka listín - nový zápis číslo R029781
  • Stanovy spoločnosti NAFTA a.s. účinné do 30.11.2020.zep
  • Stanovy spoločnosti NAFTA a.s. účinné od 1.12.2020.zep
  • Zápisnica z RVZ NAFTA a.s. (25.06.2020) a listina prítomných akcionárov.zep
  • Zápisnica z MVZ NAFTA a.s. (24.11.2020) a listina prítomných akcionárov.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 22.3.2018.zep
  • Výpis zo zápisnice č. 9_2020_Predstavenstvo NAFTA a.s.zep
  • Výpis uznesení zo zápisnice č. 6_2020_Dozorna rada NAFTA a.s..zep
  • Podpisový vzor - Ing. Dušan Hargaš.zep
  • Podpisový vzor - Ing. Jozef Pagáč.zep
  • Zápisnica o hlasovaní zo dňa 10.10.2019.zep
  • Listina, ktorou sa preukazujú skutočnosti.zepx
  • Listina, ktorou sa preukazujú skutočnosti.zepx - stanovy
  • Listina, ktorou sa preukazujú skutočnosti.zepx - stanovy
  • Zápisnica z VZ.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  • Zápisnica z MVZ.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • 8.1. 2021
  Zmena zápisu číslo R358793
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť koná prostredníctvom (i) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo (ii) ktorýchkoľvek troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s akýmkoľvek iným členom predstavenstva alebo spoločne ktoríkoľvek traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
  • zrušenie konania menom prokúry:
   Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi s dodatkom označujúcim prokúru.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • 2020
 • 24.7. 2020
  Zmena zápisu číslo R335712

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R330988
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 2019
 • 28.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R298555

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 30.10. 2019
  Zmena zápisu číslo R295607

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 25.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R271124
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R263637
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zmena zápisu číslo R263584

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 29.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R262893
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R261085
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2018
 • 14.12. 2018
  Zmena zápisu číslo R240823

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R233306

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R231993

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Poradenstvo v oblasti podnikania v plynárenstve
  Zrušené predmety
  • Poradenstvo v oblasti plynárenstva

 • 7.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R230540

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Správa a údržba systémov pre automatizované spracovanie dát v rozsahu voľnej živnosti
  • Návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  • Návrh a projektovanie počítačových a dátových sietí
  • Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • Inštalácia a servis počítačových a dátových sietí
  • Poradenstvo v oblasti plynárenstva

 • 25.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228868
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 3.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R224870

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R223543
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211616
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 8.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189129
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 28.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R187737
  • Výpis uznesenie zo zápisnice č. 4/2017 z Dozornej rady zo dňa 31.7.2017
  • Výpis uznesení z hlasovania Dozornej rady z 31.7.2017
 • 16.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R187124

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R186951
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 18.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R180447
  • Notárska zápisnica N 246/2017, NZ 20041/2017, NCRls 20475/2017
 • 22.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R175116

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 29.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R171113
  • Výpis uznesení zo zápisnice 3/2017 z dozornej rady z 25.4.2017
 • 22.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R170225
  • Notárska zápisnica N 635/2015 - osvedčenie z valného zhromaždenia, zo dňa 18.12.2015
  • Rozhodnutie ministerstva životného prostredia zo dňa 11.5.2016
 • 22.5. 2017
  Zmena zápisu číslo R170164

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 25.04.2017.

 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162240
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 10.3. 2017
  Zmena zápisu číslo R150975

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • laboratórne práce

 • 28.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150472
  • Výpis uznesenia z hlasovania Dozornej rady z 18.1.2017
  • Výpis uznesenia zo zápisnice č. 1/2017 z rokovania Predstavenstva z 31.1.2017
 • 23.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150250
  • Podpisové vzory - Ing. Ján Majerčík, Ing. Rastislav Kupka
 • 14.2. 2017
  Zmena zápisu číslo R149722

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2016
 • 18.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R145162

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 13.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143063
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 4.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R136908

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R128153
  • Notárska zápisnica N 178/2016, Nz 18271/2016, NCRls 18796/2016 z 24.5.2016 osvedčenie z valného zhromaždenia spoločnosti, zoznam spoločníkov, úplné znenie stanov spoločnosti
  • Poverenie na zastupovanie - Mgr. Lucia Slováková
 • 1.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125599
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117169
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 22.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R105377
  • Podpisový vzor - Ing. Branislav Pavlakovič zo dňa 18.01.2016
 • 2.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R104054
  • úplné znenie stanov zo dňa 18.12.2015
  • notárska zápisnica N 635/2015, Nz 58271/2015 zo dňa 18.12.2015
 • 1.2. 2016
  Zmena zápisu číslo R103925
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s akýmkoľvek iným členom predstavenstva alebo spoločne ktoríkoľvek traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení dvaja členovia spoločne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
 • 21.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R103377
  • Zápisnica o hlasovaní z 13.10.2015.
  • Geologické oprávnenie z 28.10.2015.
  • Úplné znenie stanov spoločnosti z 15.4.2014.
 • 2015
 • 22.12. 2015
  Zmena zápisu číslo R101841
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R957459
  • Odstupenie z funkcie - Ing. Jan Tomaník, Ing. Robert Ševela
 • 30.3. 2015
  Zmena zápisu číslo R900151

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2014
 • 11.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R800591
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.5.2014
  • Notárska zápisnica N 159/2044, NZ 16516/2014, NCRls 16893/2014 z 30.4.2014
 • 4.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R797602
  • Výpis uznesení zo dňa 24.01.2013
  • Podpisový vzor - Ing. Jan Špringl zo dňa 07.02.2013
  • Podpisový vzor - Ing. Bohumil Kratochvíl zo dňa 07.02.2013
  • Podpisový vzor - Ing. Robert Bundil zo dňa 04.02.2013
  • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2013, Listina prítomných akcionárov
  • Výpis uznesenia z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 12.06.2013
  • Podpisový vzor - RNDr. Pavol kaločaj, PhD. zo dňa 17.06.2013
  • výpis uznesení zo zápisnice z riadneho rokovania dozornej rady zo dňa 21.05.2013
 • 1.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R796866
  • Výpis uznesenia zo zápisnice z riadneho zasadnutia zo dňa 20.06.2013
  • Notárska zápisnica N 209/2013 Nz 15669/2013 NCRls 15987/2013 zo dňa 13.05.2013
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 02.05.2013
  • Výpis uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2013
  • Výpis uznesenia zo zápisnice č. 2/2013 z riadneho rokovania dozornej rady zo dňa 07.02.2013
 • 26.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R778347
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výskum a vývoj v oblasti prírodných a techníckých vied
   • montáž určených meradiel
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
 • 2013
 • 4.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R561320
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R555156
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R535801
  • účtovná závierka 2012, vyhlásenie
  • konsolidovaná účtovná závierka 2012
  • výročná správa 2012
 • 30.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R535460
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R529383
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.2. 2013
  Zmena zápisu číslo R459581
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 21.2. 2013
  Zmena zápisu číslo R453951
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2012
 • 30.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R370908
  • účtovná závierka 2010, vyhlásenie
  • konsolidovaná účtovná závierka 2010
  • výročná správa 2010
 • 9.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R358776
  • Individuálne finačné výkazy k 31.12.2011, správa audítora
 • 5.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R355612

  Zaregistrovali sme zmenu názvu NAFTA a.s. z NAFTA a. s.

 • 29.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R352583

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R351019
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu NAFTA a. s. z NAFTA a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
 • 11.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R343791
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.9. 2012
  Zmena zápisu číslo R322955
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2012.
 • 25.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R302512
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R299084
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
   • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
   • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
   • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení
   • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
   • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
   Zrušené predmety
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené tlakové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu , odboré prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené zdvíhacie zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené plynové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené elektrické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vyknávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení dodávateľským spôsobom a plnenie tlakových nádob na plyn
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2012, Nz 16502/2012, NCRls 16878/2012 dňa 10.05.2012. Výpis zo zápisnice č. 3/2012 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.05.2012. Výpis uznesenia predstavenstva č. 6/2012/6.5 zo dňa 01.06.2012.
 • 21.5. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264833
  • Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie predstavenstva zo dňa 15.5.2012
  • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  • Konsolidovaná účtovná závierka 2011, správa audítora
 • 26.3. 2012
  Zmena zápisu číslo R234490

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.2. 2012
  Zmena zápisu číslo R206743
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 27.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R159257
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.10. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R151333
  • Notárska zápisnica N 134/2010, NZ 22590/2010, NCRls 22961/2010, zo dňa 23.6.2010 ( 2 exempláre )
 • 10.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R148871
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie dozornej rady zo dňa 06.09.2011.
 • 6.9. 2011
  Zmena zápisu číslo R132355
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.9. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie geofyzikálnych prác, geochemických prác, laboratórnych prác a technických prác ( vrtné práce, podzemné práce a zemné práce ) pre geologický výskum a geologický prieskum
   Zrušené predmety
   • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu na špeciálne účely ( na zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie ) podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel )
   • vykonávanie geofyzikálnych prác, laboratórnych prác a technických prác ( vrtné práce, podzemné práce a zemné práce ) pre geologický výskum a geologický prieskum
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 151/2011, NZ 20368/2011 zo dňa 3.6.2011.
 • 21.7. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R110746
  • Účtovná závierka 2009, Správa audítora
  • Konsolidovaná účtovná závierka 2009, Správa audítora
  • Výročná správa 2009, Vyhlásenie
 • 15.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) ( § 2 písm. e/ zákona )
   • osobitné zásahy do zemskej kôry (§2 písm. f/ zákona) v rámci banskej činnosti a to: a/ zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), b/zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch
   • montáž, generálne opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení, ich opravy, revízie a revízne skúšky dodávateľským spôsobom
   • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   • montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
   • prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
   • inžinierska činnosť
   • laboratórne analýzy vôd a výplachov
   • výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby, Vodohospodárske stavby - hydromelioračné stavby, zdravotno-hospodárske stavby (voda, kanalizácia, plyn)
   • výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
   Zrušené predmety
   • vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) ( § 2 písm. e/ zákona ), - osobitné zásahy do zemskej kôry ( § 2 písm. f/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri uskladňovaní plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch (( podzemné zásobníky plynov a kvapalín )) a ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch).
   • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom
   • osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ) najmä: - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečovanie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívneho a iného odpadu v podzemných priestoroch
   • montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 151/2011, Nz 20368/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2011
 • 5.7. 2011
  Zmena zápisu
 • 13.4. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.4. 2011
  Zmena zápisu
 • 7.4. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 16.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.3. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 31.12. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.10. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.9. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Votrubova 1, 821 09 Bratislava z Naftárska 965, 908 45 Gbely

 • 14.8. 2009
  Zmena zápisu
 • 20.2. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.1. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 107 235 562 € (splatené 107 235 562 €) z hodnoty 107 248 224 € (splatené 107 248 224 €)

 • 2008
 • 19.9. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom prokúry:

  Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi s dodatkom označujúcim prokúru.
  pôvodne
  Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi, s dodatkom označujúcim prokúru.

 • 12.8. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.7. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.3. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.2. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ) najmä: - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečovanie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívneho a iného odpadu v podzemných priestoroch
   • montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
   Zrušené predmety
   • osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ): - zriaďovanie, prevádzka zabezpečovanie a likvidácia zariadení na usklaďnovanie plynov a kvapalín v prírodných horninovaných štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívného a iného odpadu v podzemných priestoroch
   • montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
 • 2007
 • 29.12. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 28.11. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
   • osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ): - zriaďovanie, prevádzka zabezpečovanie a likvidácia zariadení na usklaďnovanie plynov a kvapalín v prírodných horninovaných štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívného a iného odpadu v podzemných priestoroch
   • montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení dodávateľským spôsobom a plnenie tlakových nádob na plyn
   • montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
   • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom
 • 1.7. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.5. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.4. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2006
 • 19.12. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   • organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   • uskutočňovanie stavieb a ich zmien ( vrátane občianskej vybavenosti obytných celkov )
   • geodetické a kartografické práce
   • skrutkovanie pažníc a stupačiek
   • vŕtanie studní
   • kovoobrábanie
   • činnosť vykonávaná banským spôsobom
   • defektoskopia - nedeštruktívna kontrola
   • rekultivácia kontaminovaných pôd
   • zámočníctvo
 • 7.11. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu

 • 26.8. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.7. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu NAFTA a.s. z Nafta Storage & Production a.s.
  • zmena základného imania 107 248 224 € (splatené 107 248 224 €) z hodnoty 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení dvaja členovia spoločne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach, pričom spoločnosť sa zaväzuje podpismi dvoch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojím menám a funkciám.
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi, s dodatkom označujúcim prokúru.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba plynu
   • dodávka plynu
   • uskladňovanie plynu
   • nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja
   • banská záchranná služba
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   • vnútroštátna nákladná cestná doprava
   • projektovanie stavieb
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené tlakové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu , odboré prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené zdvíhacie zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • potápačstvo
   • revízie a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené plynové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené elektrické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vyknávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
   • technik požiarnej ochrany
   • vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
   • prenájom etchnologických plynárenských zariadení
   • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRls 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s.o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.
 • 31.5. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu na špeciálne účely ( na zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie ) podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel )
  • vykonávanie geofyzikálnych prác, laboratórnych prác a technických prác ( vrtné práce, podzemné práce a zemné práce ) pre geologický výskum a geologický prieskum

 • 6.5. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) ( § 2 písm. e/ zákona ), - osobitné zásahy do zemskej kôry ( § 2 písm. f/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri uskladňovaní plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch (( podzemné zásobníky plynov a kvapalín )) a ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch).

 • 16.3. 2006
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Nafta Storage & Production a.s.
  • novú adresu firmy Naftárska 965, 908 45 Gbely
  • nové základne imanie 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach, pričom spoločnosť sa zaväzuje podpismi dvoch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojím menám a funkciám.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnuteľného majetku
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
   • spracovanie údajov
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • kopírovacie a rozmnožovacie práce
   • viazačské práce
   • diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení
   • údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • skladová evidencia
   • montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
   • vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   • prenájom nehmotného majetku
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • vedenie účtovníctva
   • dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát