Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
384 180 € 548 568 € 604 405 € 479 591 € 483 719 € 412 157 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
355 441€ 391 354€ 391 776€ 469 411€ 431 406€ 406 669€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
28 739€ 157 214€ 212 629€ 8 933€ 52 310€ 2 709€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 247€ 3€ 2 779€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
412 771 € 504 936 € 583 738 € 477 645 € 471 897 € 414 203 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
107 052€ 186 261€ 207 600€ 165 511€ 187 364€ 131 276€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 102€ 5 457€ 7 284€ 11 184€ 8 060€ 7 144€
11
C.
Služby
154 541€ 155 324€ 202 792€ 184 337€ 156 650€ 162 226€
12
D.
Osobné náklady
114 062€ 125 471€ 133 926€ 76 242€ 68 721€ 65 058€
13
E.
Dane a poplatky
100€ 101€ 101€ 44€ 174€ 693€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 031€ 29 569€ 30 327€ 36 321€ 48 665€ 42 822€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 883€ 2 753€ 1 708€ 4 006€ 2 263€ 4 984€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-28 591 € 43 632 € 20 667 € 1 946 € 11 822 € -2 046 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
116 485 € 201 526 € 186 729 € 117 312 € 131 642 € 108 732 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 570 € 8 984 € 8 658 € 8 007 € 8 898 € 7 490 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 426€ 1 224€ 142€ 398€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 570€ 7 558€ 7 434€ 8 007€ 8 756€ 7 092€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 570 € -8 984 € -8 658 € -8 007 € -8 898 € -7 490 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-36 161 € 34 648 € 12 009 € -6 061 € 2 924 € -9 536 €
36
P.
Daň z príjmov
9 920€ 4 420€ 665€ 1 174€ 980€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-36 161 € 24 728 € 7 589 € -6 726 € 1 750 € -10 516 €