Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VK Invest Group, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 500€ 65 821€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41 935€ 73 605€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-39 435 € -7 784 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
20 501 € 34 120 € 25 807 € 14 179 € 17 203 € 148 571 € 92 690 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
20 501€ 34 120€ 25 807€ 14 179€ 17 203€ 148 571€ 92 690€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
12 611 € 13 108 € 13 476 € 13 253 € 19 666 € 19 782 € 32 433 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 223€ 8 766€ 11 337€ 5 228€ 15 868€ 13 025€ 27 272€
10
B.2
Služby
4 388€ 4 342€ 2 139€ 8 025€ 3 798€ 6 757€ 5 161€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 890 € 21 012 € 12 331 € 926 € -41 898 € 128 789 € 52 473 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 089 € 869 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
11 205€ 11 238€ 12 071€ 11 218€ 8 882€ 12 584€ 11 476€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 520€ 41 511€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 167€ 70 530€ 226 950€ 274 467€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
145 921€ 314 533€ 271 845€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 1 060€ 924€ 5 183€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
171€ 80€ 796€ 336€ 792€ 37 969€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-16 403 € 9 794 € 180 € -6 921 € -125 583 € 11 310 € -30 678 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
123€ 146€ 96€ 95€ 113€ 780€ 168€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-123 € -146 € -96 € -95 € -112 € -780 € -167 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-16 526 € 9 648 € 84 € -7 016 € -125 695 € 10 530 € -30 845 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 2 490 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 2 490€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-16 526 € 9 648 € -876 € -7 976 € -126 655 € 8 040 € -30 845 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-16 526 € 9 648 € 84 € -7 016 € -125 695 € 10 530 € -30 845 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-16 526 € 9 648 € -876 € -7 976 € -126 655 € 8 040 € -30 845 €