Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THERMOPLASTIK s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 992 286 € 23 682 058 € 18 064 596 € 17 213 453 € 11 375 461 € 9 005 154 € 6 248 837 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 547 867 € 7 453 129 € 6 887 221 € 5 938 276 € 5 429 705 € 3 075 383 € 2 846 770 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
111 389 € 58 400 € 10 386 € 15 654 € 109 072 € 41 869 € 14 050 €
005
A.I.2
Software
84 475€ 15 911€ 9 006€ 13 473€ 10 362€ 6 126€ 9 468€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
579€ 1 380€ 2 181€ 2 981€ 3 781€ 4 582€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
26 914€ 41 910€ 95 729€ 31 962€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
10 436 478 € 7 394 729 € 6 876 835 € 5 922 622 € 5 320 633 € 3 033 514 € 2 832 720 €
012
A.II.1
Pozemky
339 003€ 266 468€ 207 170€ 202 724€ 202 724€ 200 149€
013
A.II.2
Stavby
2 946 819€ 2 930 484€ 2 615 175€ 2 613 018€ 2 653 694€ 1 432 972€ 1 218 060€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 079 843€ 3 858 758€ 3 558 214€ 2 784 836€ 2 312 838€ 1 162 817€ 1 378 379€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 938 327€ 232 418€ 486 278€ 322 044€ 151 377€ 201 656€ 236 281€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
132 486€ 106 601€ 9 998€ 35 920€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 076 088 € 15 994 197 € 11 045 072 € 11 191 713 € 5 927 257 € 5 915 219 € 3 393 650 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
2 568 658 € 2 493 409 € 2 971 983 € 1 549 190 € 1 322 738 € 1 237 499 € 1 002 874 €
035
B.I.1
Materiál
1 372 815€ 1 293 425€ 1 935 981€ 1 039 999€ 862 627€ 824 721€ 720 568€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
20 627€ 18 561€ 15 926€ 9 005€ 2 092€ 9 511€ 5 288€
037
B.I.3
Výrobky
1 175 216€ 1 181 423€ 1 020 076€ 500 186€ 458 019€ 403 267€ 277 018€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
216 090 € 180 226 € 182 934 € 102 143 € 164 387 €
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
149 004€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
216 090€ 180 226€ 182 934€ 102 143€ 15 383€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
8 471 581 € 9 653 466 € 7 040 613 € 7 814 636 € 2 539 714 € 2 554 746 € 1 391 544 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
4 746 959 € 6 443 602 € 5 484 282 € 6 177 368 € 2 143 466 € 2 554 067 € 1 030 227 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
4 746 959€ 6 443 602€ 5 484 282€ 6 177 368€ 2 143 466€ 2 554 067€ 1 030 227€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
3 724 125€ 3 200 520€ 1 381 646€ 1 636 962€ 247 359€ 360 806€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 793€ 174 682€ 148 551€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
497€ 551€ 3€ 306€ 338€ 679€ 511€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
5 819 759 € 3 667 096 € 849 542 € 1 725 744 € 1 900 418 € 2 122 974 € 999 232 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 697€ 5 765€ 8 520€ 4 582€ 1 840€ 2 846€ 3 254€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 814 062€ 3 661 331€ 841 022€ 1 721 162€ 1 898 578€ 2 120 128€ 995 978€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
368 331 € 234 732 € 132 303 € 83 464 € 18 499 € 14 552 € 8 417 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
363 443€ 234 462€ 131 694€ 83 464€ 18 499€ 14 552€ 8 417€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 888€ 270€ 609€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 992 286 € 23 682 058 € 18 064 596 € 17 213 453 € 11 375 461 € 9 005 154 € 6 248 837 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 219 764 € 12 344 077 € 9 483 188 € 8 030 148 € 6 656 880 € 5 770 739 € 4 103 063 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 635 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 635€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
654 896 € 501 851 € 419 199 € 340 535 € 286 227 € 196 743 € 148 906 €
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
654 896€ 501 851€ 419 199€ 340 535€ 286 227€ 196 743€ 148 906€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 496 545 € 6 788 701 € 5 418 313 € 4 123 709 € 3 291 876 € 1 791 689 € 1 004 803 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 496 545€ 6 788 701€ 5 418 313€ 4 123 709€ 3 291 876€ 1 791 689€ 1 004 803€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
3 075 687 € 3 060 889 € 1 653 040 € 1 573 268 € 1 086 141 € 1 789 671 € 956 723 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 766 074 € 11 337 981 € 8 581 408 € 9 183 305 € 4 718 581 € 3 234 415 € 2 145 774 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
137 841 € 25 508 € 30 149 € 59 699 € 101 455 € 395 702 € 610 971 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
101 562 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
101 562€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
30 883€ 16 836€ 16 162€ 12 608€ 9 713€ 8 531€ 6 674€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 396€ 8 672€ 13 987€ 47 091€ 91 742€ 306 605€ 493 190€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
80 566€ 111 107€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 308 224 € 1 016 348 € 1 018 897 € 863 966 € 218 375 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 308 224€ 1 016 348€ 1 018 897€ 863 966€ 218 375€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 035 468€ 4 293 172€ 3 387 472€ 2 535 789€ 2 250 491€ 96 062€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 481 965 € 2 354 668 € 2 262 894 € 1 717 364 € 1 442 278 € 1 724 565 € 1 182 218 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 772 612 € 1 639 932 € 1 934 624 € 1 137 356 € 1 030 279 € 1 098 193 € 768 822 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 772 612€ 1 639 932€ 1 934 624€ 1 137 356€ 1 030 279€ 1 098 193€ 768 822€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
213 563€ 170 106€ 152 854€ 103 550€ 91 637€ 73 839€ 60 189€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
142 465€ 113 379€ 99 039€ 63 454€ 57 735€ 45 270€ 39 743€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
349 171€ 409 975€ 42 790€ 349 076€ 11 099€ 252 155€ 80 184€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 154€ 21 276€ 33 587€ 63 928€ 251 528€ 255 108€ 233 280€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
183 954 € 155 613 € 161 231 € 116 456 € 97 993 € 64 216 € 48 027 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
142 224€ 125 957€ 139 735€ 103 464€ 84 143€ 64 216€ 48 027€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 730€ 29 656€ 21 496€ 12 992€ 13 850€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 618 622€ 3 492 672€ 1 720 765€ 3 890 031€ 607 989€ 953 870€ 304 558€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
6 448 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 448€