Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THERMOPLASTIK s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 190€ 365€ 1 642€ 26 314€ 124 805€ 74 360€ 162 987€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 231€ 163€ 1 642€ 14 901€ 119 545€ 65 971€ 68 272€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 959 € 202 € 0 € 11 413 € 5 260 € 8 389 € 94 715 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 404 513 € 26 651 965 € 27 632 349 € 26 255 921 € 21 182 726 € 18 131 227 € 15 555 313 € 14 079 673 € 10 455 905 € 8 414 074 € 5 699 039 € 3 033 865 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 147 020€ 26 291 259€ 27 636 490€ 26 080 600€ 20 622 007€ 18 061 867€ 15 502 117€ 13 933 448€ 10 440 041€ 8 239 130€ 5 591 307€ 3 014 741€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
250 082€ 355 761€ -4 141€ 163 982€ 526 811€ 65 865€ 47 333€ 130 468€ 6 621€ 96 473€ 28 607€ -8 596€
07
II.3
Aktivácia
7 411€ 4 945€ 11 339€ 33 908€ 3 495€ 5 863€ 15 757€ 9 243€ 78 471€ 79 125€ 27 720€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
16 672 995 € 16 112 650 € 16 774 391 € 16 878 618 € 14 692 585 € 12 021 431 € 11 059 536 € 9 559 271 € 7 345 288 € 5 969 380 € 3 906 884 € 1 834 625 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 064 799€ 11 027 631€ 11 779 245€ 12 292 504€ 9 515 537€ 6 582 617€ 9 064 992€ 6 953 296€ 5 720 516€ 4 672 422€ 2 897 857€ 1 610 009€
10
B.2
Služby
3 608 196€ 5 085 019€ 4 995 146€ 4 586 114€ 5 177 048€ 5 438 814€ 1 994 544€ 2 605 975€ 1 624 772€ 1 296 958€ 1 009 027€ 224 616€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 733 477 € 10 539 315 € 10 857 958 € 9 377 505 € 6 490 141 € 6 121 209 € 4 501 037 € 4 528 791 € 3 205 332 € 2 444 694 € 1 792 155 € 1 199 240 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
5 869 289 € 5 206 808 € 5 380 041 € 4 567 687 € 3 482 878 € 2 428 811 € 2 209 933 € 1 638 851 € 1 358 103 € 1 167 424 € 898 261 € 600 434 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 307 407€ 3 755 963€ 3 726 654€ 3 163 902€ 2 418 975€ 1 692 540€ 1 537 631€ 1 197 533€ 983 835€ 867 584€ 670 209€ 441 076€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 505 437€ 1 310 645€ 1 280 972€ 1 100 175€ 842 726€ 579 523€ 527 337€ 411 302€ 346 791€ 280 949€ 213 171€ 150 250€
16
C.4
Sociálne náklady
56 445€ 140 200€ 372 415€ 303 610€ 221 177€ 156 748€ 144 965€ 30 016€ 27 477€ 18 891€ 14 881€ 9 108€
17
D
Dane a poplatky
20 580€ 21 924€ 14 045€ 10 459€ 7 927€ 8 092€ 6 706€ 6 859€ 6 758€ 7 201€ 6 468€ 6 174€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 942 700€ 1 762 147€ 1 407 906€ 1 070 312€ 911 692€ 898 348€ 721 362€ 623 898€ 631 506€ 435 792€ 415 402€ 429 628€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
355 724€ 39 535€ 166 236€ 143 458€ 59 777€ 30 581€ 109 605€ 89 198€ 44 871€ 82 914€ 85 245€ 131 531€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
314 755€ 17 465€ 138 985€ 104 100€ 40 078€ 24 562€ 82 665€ 31 038€ 32 087€ 16 948€ 39 836€ 93 327€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-16 826€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
69 009€ 230 921€ 29 186€ 253 744€ 13 035€ 103 161€ 4 406€ 50 162€ 91 100€ 8 806€ 7 797€ 650€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-307 195€ 120 914€ 135 139€ 49 538€ 45 645€ 697 553€ 152 806€ 31 715€ 28 111€ 21 146€ 501€ 112€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 318 081 € 3 680 513 € 3 977 264 € 3 972 611 € 2 074 733 € 2 197 585 € 1 441 576 € 2 335 790 € 1 284 738 € 887 903 € 524 729 € 218 572 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
98€ 132€ 450€ 203€ 79€ 121€ 102€ 60€
39
N
Nákladové úroky
81 982€ 117 808€ 87 159€ 71 972€ 58 176€ 63 800€ 37 442€ 32 834€ 42 106€ 35 467€ 59 024€ 80 332€
40
XI.
Kurzové zisky
57€ 33€ 20€ 3€ 7€ 6€
41
O
Kurzové straty
12€ 59€ 77€ 50€ 237€ 157€ 89€ 214€ 240€ 348€ 357€ 172€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11 538€ 16 001€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 407€ 13 555€ 8 412€ 14 486€ 5 321€ 4 465€ 2 798€ 5 382€ 3 635€ 3 872€ 23 148€ 21 294€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-79 806 € -131 422 € -79 614 € -86 508 € -63 616 € -68 290 € -39 879 € -38 227 € -45 899 € -39 566 € -82 420 € -101 732 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 238 275 € 3 549 091 € 3 897 650 € 3 886 103 € 2 011 117 € 2 129 295 € 1 401 697 € 2 297 563 € 1 238 839 € 848 337 € 442 309 € 116 840 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
262 412 € 756 825 € 821 963 € 825 214 € 358 077 € 556 027 € 315 556 € 507 892 € 282 116 € 184 672 € 84 987 € 12 815 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
355 999€ 770 826€ 857 827€ 822 505€ 438 869€ 642 787€ 411 505€ 538 433€ 296 483€ 143 672€ 62 889€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-93 587€ -14 001€ -35 864€ 2 709€ -80 792€ -86 760€ -95 949€ -30 541€ -14 367€ 41 000€ 22 098€ 12 815€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
975 863 € 2 792 266 € 3 075 687 € 3 060 889 € 1 653 040 € 1 573 268 € 1 086 141 € 1 789 671 € 956 723 € 663 665 € 357 322 € 104 025 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 238 275 € 3 549 091 € 3 897 650 € 3 886 103 € 2 011 117 € 2 129 295 € 1 401 697 € 2 297 563 € 1 238 839 € 848 337 € 442 309 € 116 840 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
975 863 € 2 792 266 € 3 075 687 € 3 060 889 € 1 653 040 € 1 573 268 € 1 086 141 € 1 789 671 € 956 723 € 663 665 € 357 322 € 104 025 €